Region Midtjylland

Afdelingssygeplejerske til Medicinsk Afsnit 2, Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vil du være en del af et dynamisk ledelsesteam, hvor fællesskab er en naturlighed?

Vi søger en afdelingssygeplejerske, der har lyst og evner til at indgå i delt ledelse sammen med en erfaren afdelingssygeplejerske i M2/M2A, Diagnostisk Center (DC), Silkeborg.
Stillingen er med tiltrædelse 1. juli 2021 eller efter aftale.

M2/M2A består af et sengeafsnit M2 samt tre klinikker;
 • Klinik for Gigt- og Bindevæv
 • Klinik for Mave-, tarm- og Infektionssygdomme
 • Klinik for Diabetes, Knogle og Hormonsygdomme

Vi kan tilbyde dig
 • Et ligeværdigt ledelsesteam, hvor du ikke står alene med dine ledelsesmæssige dilemmaer
 • En ligeværdig og god tone mellem alle – og på alle niveauer – og, hvor det er let at lede ned, op, ud og ind.
 • Indflydelse på afsnittenes og Centrets normer og kulturer.
 • Udvikling af forløb, patientforløb, tilbud og ydelser i DC.
 • En engageret og kompetent personalegruppe med teamorganisering og ressourcepersoner på mange områder.
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling – og gode rammer at udvikle sig i.
 • Supervisionsgrupper internt.
 • Et godt mono- og tværfagligt samarbejde. Det tværfaglige ledelsesfællesskab er en stor styrke i dagligdagen, og der er flere fora, hvor beslutninger kan og skal kvalificeres.
 • Et godt arbejdsmiljø med humor som en del af hverdagen.

Vi søger dig, hvis du
 • Har lyst til og evner at være i et stærkt fællesskab med såvel medarbejdere som lederkollegaer med fokus på gode patientforløb.
 • Har blik for helheden på tværs af faggrænser med patienter og patientforløb i fokus.
 • Kan samle og inspirere en personalegruppe med høj faglighed, og hvor medindflydelse anses naturligt.
 • Ser muligheder frem for begrænsninger, og er bevidst om, hvordan indsatser påvirker ressourcer, beslutninger og mål.
 • Kan være lyttende, rummelig og imødekommende samtidig med, at du er tro mod dine egen værdier og handlinger.
 • Arbejder anerkendende og inddragende, og samtidig er i stand til at fastholde en kurs.
 • Har en relevant lederuddannelse, men det er ikke en nødvendighed.
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.

Lidt om vores arbejdsplads M2/M2A
M2/M2A har akutmodtagelse i hverdage og består af et sengeafsnit (M2) med plads til 15 senge samt 3 klinikker (M2A).

M2/M2A varetager udredning og behandling af patienter med akutte - eller kroniske mave-,  tarm- og infektionssygdomme og diabetes samt almen medicinske tilstande. Hertil er der dygtige og kompetente sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og serviceassistenter, som du i delt ledelse skal være med til få det bedste frem i.

Sammen med den anden afdelingssygeplejerske understøtter du udvikling på alle områder inden for faglig, strategisk- og administrativ ledelse.

Du vil som afdelingssygeplejerske samtidigt indgå i funktionsledelse i de enkelt klinikker, med de funktionsledende overlæger inden for de forskellige specialer. Her har vi som ambition, at ledelse og udvikling sker i et tæt samarbejde. Der er et konstant fokus på udvikling og sikring af gode patientforløb.

Foruden samarbejdet med M2/M2A's funktionsledere, er der et godt og tæt tværfagligt samarbejde med de øvrige ledelseskollegaer, som omfatter afsnitslederne af de øvrige afsnit, Centerledelsen samt med centrets Kvalitets-, Innovations- og Forskningsenhed. Samtidig er der tradition for et godt og tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Om Diagnostisk Center
Regionshospitalet Silkeborg er udnævnt til et udviklingshospital, der skal udvikle ”fremtidens og de praktiserende lægers hospital” med fokus på hensigtsmæssige patientforløb på tværs af faggrænser og sektorer, samt konvertere akutte indlæggelser til ambulante forløb.
Diagnostisk Center er bygget på sammenslutningen af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet.

Centerledelsen består af to ledende overlæger (intern medicinske specialer og radiologi) og en oversygeplejerske. Du refererer sammen med den anden afdelingssygeplejerske til Oversygeplejerske Knirke Hartmann Thomsen.

Du kan læse mere om her: www.hospitalsenhedmidt.dk/regionshospitalet-silkeborg

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Oversygeplejerske Knirke Hartmann Thomsen på 2731 6868 eller afdelingssygeplejerske Birgitte Dyreborg, på 7841 7306.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations-ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest onsdag den 19. maj 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 25. maj 2021.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret