Region Midtjylland

Bioanalytikerunderviser til Patologi på Regionshospitalet Viborg

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Patologi på Regionshospitalet Viborg har en stilling som bioanalytikerunderviser ledig til besættelse 1. august 2021 eller efter aftale.

Om stillingen
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge uden vagter, dvs. fri hver weekend. Afdelingens åbningstid er hverdage 7.00 til 15.30, hvor arbejdstiden vil skulle placeres.

Patologi har som regel 4-5 bioanalytikerstuderende ad gangen, på sigt udbydes flere studiepladser i afdelingen. Underviserfunktionen varetages i samarbejde med en klinisk vejleder. Udover bioanalytikerstuderende modtager Patologi erhvervspraktikanter og introduktionslæger som også modtager praktisk undervisning.

Vi søger en bioanalytikerunderviser, som
 • Er autoriseret bioanalytiker
 • Har flere års erfaring med arbejdet på et Patologisk Institut og har et stort fagligt engagement.
 • Har en sundhedsfaglig diplomuddannelse eller er indstillet på at gennemføre en diplomuddannelse.
 • Brænder for at undervise og formidle og dermed bidrage til at forme og udvikle fremtidens bioanalytikere
 • Har gode kommunikative egenskaber såvel i tale som på skrift, og du holder af arbejdet med unge mennesker.
 • Arbejder engageret, selvstændigt og ansvarsbevidst, og du kan lide at have mange samarbejdspartnere såvel internt i afdelingen, som på tværs af professioner, afdelinger og matrikler.
 • Er fleksibel og serviceorienteret med fokus på, at vi arbejder for patienten.
Dine arbejdsopgaver kan bl.a. være:
 • Planlægning og tilrettelæggelse af den kliniske bioanalytikeruddannelse i samarbejde med den kliniske vejleder, afdelingsbioanalytikerne i afdelingen og bioanalytikerundervisere fra de øvrige laboratoriespecialer, samt Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus.
 • Varetagelse af praktisk og teoretisk undervisning af bioanalytikerstuderende i henhold til semesterbeskrivelse og studieordning.
 • Vejledning og evaluering af bioanalytikerstuderende samt deltagelse ved eksamen.
 • Udarbejde og vedligeholde undervisningsmateriale.
 • Deltagelse i kompetenceudvikling af afdelingens øvrige personale.
 • Deltage i udvalgte dele af afdelingens rutinearbejde efter nærmere aftale, for at sikre faglig og pædagogisk forankring i bioanalytikerfaget.
 • Indgå i rutinen i laboratoriet i eksempelvis ferieperioder.
Vi kan tilbyde:
 • En afvekslende og spændende hverdag
 • Ansættelse i en afdeling, der prioriterer faglig udvikling højt
 • Et team af rigtig gode arbejdskolleger
 • Bred tværfaglig kontakt
 • Et godt arbejdsmiljø
Om afdelingen/centret
Vi har 64 ansatte, fordelt på 38 bioanalytikere, 14 speciallæger, 5 uddannelseslæger, 5 lægesekretærer og 2 kapelassistenter. Vi er med til at uddanne speciallæger, bioanalytikere og lægesekretærer. Afdelingen har en flad struktur og er kendetegnet ved at have et godt arbejdsmiljø, hvor alle faggrupper bidrager til den fælles opgaveløsning og understøtter hinanden i at opnå høj faglig kvalitet.

Patologi HE Midts kerneopgave er at medvirke til, at kræftpakkeforløb, udredningsforløb og øvrige behandlinger effektueres med høj kvalitet og til rette tid. Vi har en vigtig rolle i at servicere og rådgive de kliniske afdelinger i Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest, samt de praktiserende speciallæger i begge hospitalsenheders optageområder og i Skanderborg/Horsensområdet.

Patologi HE Midt har et optageområde på > 500.000 indbyggere og dækker et bredt spektrum af sygdomme med særligt fokus på uro-, gastro- og mammapatologi og herudover øre-næse-hals patologi samt lungepatologi, gynækopatologi, ortopædpatologi og hudpatologi, inkl. medicinske hudsygdomme.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.350 ansatte med et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Patologi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsbioanalytiker Lene Lütken Sørensen og Sidsel-Marie Østergaard T Hansen  tlf. 7844 3729 eller ledende bioanalytiker Lene Sofia Sørensen tlf. 7844 3710

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest 26. maj.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 22.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret