Region Midtjylland

Afløsere til Specialområde Hjerneskade, Svalevej

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Svalevej er en del af Specialområde Hjerneskade under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Specialområde Hjerneskade består af syv døgntilbud og tre dagtilbud i Østjylland. Målgruppen er personer over 18 år med erhvervet hjerneskade og/eller en varig fysisk funktionsnedsættelse.
 
Til vores afdeling Svalevej 5 og 6 søger vi afløsere til dækning af weekender, akut tilkald, samt ved ferier
 
Svalevej i Assentoft 
Svalevej består af 6 teams, hvor der ydes Bostøtte i eget hjem samt integreret Samværstilbud. Beboerne er kendetegnede ved høj grad af kompleksitet samt behov for omsorg og støtte i alle hverdagslivets aspekter.

De 6 teams er særligt kendetegnet ved:

Team 1+2: Afdelingen har 10 pladser. Målgruppen kendetegnes ved kompleksitet ift. særlige sundhedsfaglige problemstillinger samt pædagogisk støtte behov ift. risikobetonet adfærd af lettere grad. Der søges afløsere til sommerferieperioden 1. juni til 31. august 2021, 30-37 timer ugentlig, hvor der arbejdes hver anden weekend.

Team 4+5: Afdelingerne har henholdsvis 5 og 7 pladser. Målgruppen kendetegnes ved en kompleksitet ift. dobbelte diagnoser som f.eks. psykiatriske problemstillinger samt udfordringer med at udføre pleje/omsorgs opgaver ift. moderat risikobetonet adfærd. Der søges afløsere til sommerferieperioden 1. juni til 31. august 2021, 30 timer ugentlig, med mulighed for ekstra vagter.

Team 3+6: Afdelingerne har hver 6 pladser. Målgruppen kendetegnes ved kompleksitet ift. dobbelte diagnoser som f.eks. psykiatriske problemstillinger/misbrugsproblematikker samt højere grad af risikobetonet adfærd. Der søges afløsere til sommerferieperioden 1. juni til 31. august 2021, 20-30 timer, samt til dækning ved kursusdage, ferie og akut indkald.

Efter sommerferien vil der i alle afdelinger være mulighed for at forsætte som fast vikar.

Svalevej tilbyder:
 • Engagerede og ansvarlige kollegaer med en bred erfaring inden for området.
 • Et levende og spændende arbejdsmiljø med store faglige og personlige udfordringer.
 • En organisation, der lægger vægt på rummelighed, respekt, samarbejde og udvikling.
 • Oplæring i diverse opgaver, herunder medicingivning og sondeernæring.
Vi forventer, at du:
 • Har et positivt livssyn og en anerkendende tilgang til borgere, kollegaer og livet generelt.
 • Har gode samarbejdsevner.
 • Evt. har kendskab til skriftlig formidling evt. kendskab til Sensum-systemet.
 • Trives i et travlt miljø.
 • Er tydelig og nærværende i mødet med borgeren.
 • Det er en fordel at have kendskab til målgruppen, men ikke et krav.
 • Arbejder selvstændigt, grundigt og tager ansvar.
Der arbejdes i dag- og aftenvagt samt weekender. Der er også mulighed for nattevagt.
 
Ansøgningsfrist: løbende. Samtaler afholdes løbende efterhånden som ansøgningerne kommer ind. Vedlæg venligst relevant dokumentation, og marker på ansøgningen, hvilke teams du ønsker at søge til.

Ansættelsesstart: efter aftale.

Du kan læse mere om Specialområde Hjerneskade på www.soh.rm.dk.
Du er ligeledes velkommen til at kontakte:
 • Vagtplanskoordinator Rikke Kroer Madsen på tlf. 40169062 for yderligere oplysninger om Team 1+2
 • Vagtplanskoordinator Trine Møller Thomassen på tlf. 30470447 for yderligere oplysninger om Team 4+5
 • Vagtplanskoordinator Hanne Birk på tlf. 20582316 for yderligere oplysninger om team 3+6
Stillingerne skal søges online via regionens hjemmeside: www.rm.dk/job. Gå ind under stillingsopslaget og følg link til ansøgningsformular.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret