Afdelingslæge ved Infektionssygdomme med vagtfunktion i Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital | JobDanmark
Region Midtjylland

Afdelingslæge ved Infektionssygdomme med vagtfunktion i Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Hermed opslås stilling som afdelingslæge ved Infektionssygdomme med vagtforpligtigelse i Akutafdelingen, AUH. Stillingen ønskes besat snarest muligt eller efter aftale.

Infektionssygdomme
Infektionssygdomme modtager patienter med feber, smitsomme sygdomme samt immundefekt til diagnostik, behandling og sekundær forebyggelse. Sengeafsnittet er normeret til 22 senge og i de fire daglige ambulante lægespor ses primært patienter med kroniske virale infektioner, langvarige bakterielle infektioner, cystisk fibrose samt immundefekt.

Afdelingen er på lægesiden normeret med en ledende overlæge/professor, fem kliniske overlæger, syv afdelingslæger, seks HU-læger i infektionsmedicin, tre I-stillinger i intern medicin, to stillinger i dermatologisk sideuddannelse samt to basislæger. Til afdelingen er knyttet et større forskningsafsnit. Afdelingsledelsen varetages af en oversygeplejerske og en ledende overlæge, som refererer til hospitalsledelsen.

Akutafdeling
Akutafdelingen på AUH modtager akutte patienter fra et optageområde på 300.000 borgere og er traumecenter for hele Region Midtjylland. Afdelingen består af Skadestue, Traumecenter, Akut Voksenafsnit, Akut Børneafsnit, Hospitalsvisitation, Akutkoordination og varetager tillige en række tværgående akutte funktioner på Aarhus Universitetshospital. Til afdelingen er knyttet Center for Akutforskning, Center for Voldtægtsofre og lægevagtskonsultationen.

Kliniske funktioner
Den største del af arbejdstiden henlægges til dag- og aften/nattjeneste i Akutafdeling med henblik på diagnostik og behandling af patienter med akutte intern medicinske problemstillinger. Afdelingslægen indgår her i Akut Fællesvagt med en forventet vagthyppighed på 40–50 vagter årligt (8-skiftet vagtforpligtigelse).
Klinisk funktion i Infektionssygdomme vil bestå af stuegang, varetagelse af ambulant kontrol samt specialiseret rådgivning.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat af speciallæge i Intern Medicin. Specialisering i Infektionsmedicin prioriteres, men speciallæger inden for alle intern medicinske specialer opfordres til at søge. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Det kan ikke forventes, at der kan stilles regulativmæssig bolig til rådighed. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysningerne fås ved henvendelse til ledende overlæge Lars Østergaard på 7845 2800 eller på larsoest@rm.dk eller uddannelsesansvarlige overlæge Hanne Arildsen på 4045 9748 eller på hannaril@rm.dk.

Funktions- og opgavebeskrivelse fås ved henvendelse til ledende sekretær Heidi Sørensen på 4045 9734 eller på heidi.soerensen@rm.dkDa Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret