Afdelingsleder til Behandlingsinstitutionen Grenen-Glesborg | JobDanmark
Region Midtjylland

Afdelingsleder til Behandlingsinstitutionen Grenen-Glesborg

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK) er en del af det højt specialiserede Socialområde i Region Midtjylland. DOK består af behandlingsinstitutionerne: Grenen, Koglen og MultifunC.

Vores vision er at forstå og hjælpe hver enkelt ung, som anbringes hos os, til et liv i trivsel og fællesskab uden kriminalitet, stofmisbrug eller anden skadelig adfærd. Du kan læse mere om DOK´s virksomhedsmodel på www.dok.rm.dk

Grenen-Glesborg består af 4 delvis lukkede afdelinger, hvor der er hus- og hjerterum til op til 26 børn og unge i alderen 12-17 år.

Grenen-Glesborg modtager unge, der primært anbringes på grund af sigtelser for alvorlig kriminalitet, misbrug eller anden adfærd, der udgør en fare for den unge selv eller andre. Desuden modtager Grenen ofte unge, der er diagnosticeret med psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. 

Som afdelingsleder er du ansvarlig for den socialpædagogiske og tværfaglige behandling. Du indgår  i et tæt samarbejde med de øvrige afdelingsledere og socialrådgivere på Grenen-Glesborg samt med den øvrige ledelse  i  DOK.

Afdelingslederen får også ledelsesansvar for afgrænsede områder, som rækker på tværs af hele DOK med dens 4 matrikler. I overensstemmelse med værdigrundlaget i DOK, herunder rammer, værdier, mål og visioner, bliver din primære ledelsesopgave at skabe koordineret forståelse og handlinger blandt afdelingens medarbejdere, ligesom du er faglig sparringspartner og vejleder for afdelingens medarbejdere.

Ledelse hos os kræver også forbedringskompetencer, stærke administrative færdigheder og økonomisk forståelse samt strategisk planlægning og ikke mindst den faktiske udførelse. Alle konstanser i virksomhedens drift er manualbaseret. Det er dit ansvar løbende at kvalitetssikre flere af emnerne i DOKs manual.

Vi søger en afdelingsleder med pædagogisk og ledelsesmæssig erfaring, som kan tiltrække, fastholde og videreudvikle et hold af meget kvalificerede medarbejdere, hovedparten med lang anciennitet. Du har, eller er villig til at tilegne dig, teoretiske og praktiske kompetencer, der er forankret i kognitiv adfærdsterapi (kognitiv miljøterapi) og andre tilgange med forskningsbaseret belæg.

Afdelingslederen:
 • Skal sikre overensstemmelse mellem pædagogik og målene i de unges handleplaner.
 • Er arbejdsmiljøkoordinator og indgår i en arbejdsmiljøgruppe med afdelingens arbejdsmiljørepræsentant.
 • Indgår i et tæt samarbejde med interne og eksterne aktører.
Som afdelingsleder forventer vi, at du er:
 • Et menneske med et rummeligt humanistisk livssyn, for hvem det ligger på sinde at bidrage til at skabe gode rammer for anbragte unge på kanten af samfundet.
 • En leder, der involverer og samler medarbejderne i en fortsat stærk udvikling.
 • En leder, der prioriterer formel og reel kompetenceudvikling af medarbejderne og formår at skabe mulighed for faglig og personlig udvikling.
 • En leder, der kan spille sammen med den øvrige ledergruppe og bidrage til, at alle relevante kompetencer kommer i spil.
 • Et menneske med bevidste værdier og en faglig vision, med sammenhæng mellem motivation, ord og adfærd
 • Bidragende til smil, glæde, varme og humor
Du refererer til områdechefen. Du indgår i DOK-ledelsen, vi er i alt 15 ledere.

Vi tilbyder:
 • Et meningsfuldt arbejde med mange udfordringer
 • En ambitiøs arbejdsplads, der vil fastholde og videreudvikle et godt behandlings- og arbejdsmiljø
 • Engagerede kollegaer
 • Løn og pension efter overenskomst med SL
Der er tale om en fastansættelse på fuldtid med tiltrædelse den 1. juni eller efter nærmere aftale.

Du skal forvente at testning vil kunne blive anvendt i løbet af ansættelsesprocessen.

Primært tjenestested: Grenen-Glesborg, Hemmedvej 1, 8585  Glesborg. Der vil også være mødeaktiviteter på vores andre behandlingsinstitutioner, hvorfor det er nødvendigt at du har kørekort og adgang til bil.

Ansøgningen skal sendes via digitalt link, med foto, bedes vedhæftet relevant dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse.

For yderligere oplysninger kontakt: Lars Emil Andersen, tlf.: 2229 6172 eller mail: lars.andersen@ps.rm.dk

Ansøgningsfrist den 14. april 2021

Ansættelsessamtaler  forventes afholdt den 21. april 2021, eventuel 2. samtale forventes afholdt den 23. april 2021


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret