Region Midtjylland

Afdelingssygeplejerske søges til Afereseklinikken ved Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Ambitiøs afdelingssygeplejerske søges til Blodbank og Immunologi - Afereseklinikken

Vi søger en afdelingssygeplejerske med gode faglige kvalifikationer og samarbejdsevner med tiltrædelse den 1. juni 2021 eller snarest herefter. Stillingen er på 37 timer.

Kan du spejle dig i værdier som tværfaglighed, gensidig respekt og et højt fagligt niveau, ser vi frem til en ansøgning fra dig.

I Afereseklinikken i Blodbank og Immunologi udføres forskellige aferesebehandlinger bl.a.
 • Plasmaferese
 • Stamcelleopsamling
 • Fotoferese (ECP).     

Vi udførte mere end 1700 behandlinger i 2020. De fleste patienter er ambulante og kommer hos os, men når patientens tilstand kræver det, kan behandlingen udføres på andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital (AUH). Afereseklinikken er referencecenter for Europa for ultralydsvejledt PVK-anlæggelse.

Afereseklinikken er allerede en af de førende af sin slags i Skandinavien, og vi håber at kunne hjælpe endnu flere patienter i de kommende år, hvor Vævscenteret, som Afereseklinikken er en del af, forventes udvidet til nye behandlinger som f.eks. cellulær immunterapi.
 
Du vil indgå i en velfungerende ledergruppe på tværs af afdelingen. Du vil i samarbejde med to øvrige funktionsledere dele det ledelsesmæssige ansvar for Blodbankens områder, som udover Afereseklinikken består af Donortapning og Distribution/Lager. Personalegruppen består af ca. 50 sygeplejersker, bioanalytikere, laboranter og piccoliner, hvoraf ca. 15 arbejder i Afereseklinikken.
 
Vi ønsker en leder, der
 • er en dygtig personaleleder, som kan inspirere og udvikle både den enkelte medarbejder og gruppen
 • har en personprofil, der er kendetegnet ved at have høj faglighed og gode sociale kompetencer samt relationelle evner
 • kan demonstrere overblik og evne til at prioritere
 • er anerkendende og har kommunikative evner, der sikrer fremdrift, resultater og sammenhængskraft gennem medinddragelse
 • er engageret, og som ved professionelt lederskab kan få følgeskab
 • har en lederstil, der skaber resultater ved at være tydelig, handlekraftig og kreativ
 • har ledererfaring og en lederuddannelse eller er indstillet på at erhverve sig en
 • er udviklingsorienteret, målrettet og ambitiøs på afdelingens og egne vegne
 • kan og vil indgå aktivt og positivt i lederteams og faglige teams
 • har lyst og evne til at holde sig ajour på et højt fagligt niveau
 • vil medvirke aktivt til et godt tværfagligt samarbejde i hele afdelingen
 • har fokus på at skabe god trivsel og et godt arbejdsmiljø.
   
Afdelingen tilbyder et job med
 • mulighed for personlig og faglig udvikling
 • mulighed for at præge udvikling og forskning
 • grundig introduktion og oplæring
 • et udadvendt og udfordrende job med bred opgaveportefølje
 • en afvekslende og travl hverdag med ledelsesmæssige og faglige udfordringer
 • mulighed for at blive en del af velfungerende tværfaglige teams med engagerede medarbejdere og ledere
 • ledelsesmæssigt ansvar for ca. 15 medarbejdere
 • et godt arbejdsmiljø, hvor vi skaber resultater gennem samarbejde
 • en spændende arbejdsplads med funktioner, der løbende opbygges og udvikles.

Blodbank og Immunologi ved Aarhus Universitetshospital er Region Midtjyllands specialafdeling i Klinisk Immunologi. Afdelingen har ca. 170 ansatte og varetager produktion af blodkomponenter, transfusionsmedicinske analyser og rådgivning, transplantations-immunologiske analyser, udredning og rådgivning, testning for hiv og hepatitis, autoimmun diagnostik og udredning af immundefekter. Læs mere om afdelingen her
og uddybende information i stillingsbeskrivelsen her.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation. Tjenestesteder hos Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital vil være Palle Juul-Jensens Boulevard og i Blodbankens Plasmacenter, Olof Palmes Allé 38, 8200 Aarhus N. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Bjarne Kuno Møller på bjmoel@rm.dk eller på 7845 5000. Ledende bioanalytiker Charlotte Andersen kan også kontaktes på chrhas@rm.dk eller på 2940 6502.

Ansøgningsfrist den 21. april 2021. Der vil blive gennemført ansættelsessamtaler den 26. april 2021.

Har du lyst, og kan du indfri ovennævnte, vil vi glæde os til at modtage din ansøgning
med relevante oplysninger om uddannelse og tidligere ansættelsesforhold. Ansøgningen fremsendes elektronisk via nedenstående link. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret