Region Midtjylland

(Udløbet) Afdelingssygeplejerske søges til operationsgang Øst 2 ved Plastik og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Afdelingssygeplejerske søges til operationsgang Øst 2, Plastik og Brystkirurgi

Har du evnerne og lysten til at lede dygtige og erfarne medarbejdere og er du desuden nysgerrig på at bevæge dig i et spændende fagligt felt med fokus på bryst- og plastikkirurgiske operationspatienter, så har vi stillingen til dig.

En stilling som afdelingssygeplejerske på Plastik- og Bryst operationsafsnittet Øst 2, AUH er ledig til besættelse pr. 1/6 2021 eller efter aftale.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Om stillingen
Vi søger en ambitiøs og visionær afdelingssygeplejerske, som sammen med den funktionsledende anæstesiologiske overlæge vil indgå i et konstruktivt tværfagligt ledelsessamarbejde med de kirurgiske funktionsledere.

Vi søger en afdelingssygeplejerske, der har en tydelig, involverende og dialogbaseret lederstil og som vægter samspillet med både den enkelte medarbejder og den samlede medarbejdergruppe højt, hvilket er en af forudsætningerne for, at de fremtidige opgaver kan løses på et højt fagligt niveau.

Du skal derfor være interesseret i at anvende og udvikle de kompetencer personalet i Øst 2 besidder.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og forventer, at du prioriterer personaleledelse højt, og at du vil bidrage positivt og konstruktivt til et godt og lærende arbejdsmiljø.

Vi søger en afdelingssygeplejerske, der aktivt vil understøtte samarbejdet mellem de i alt cirka 40 ansatte fordelt på operations– og anæstesisygeplejersker, anæstesilæger og social- og sundhedsassistenter samt deltage aktivt i den øvrige funktionsledergruppe i Bedøvelse & Operation 2, som samlet set består af 11 funktionsledere og afdelingsledelsen.
OP Øst 2 deltager ligeledes i uddannelsen af sygeplejesker og anæstesisygeplejersker.

Vi tilbyder spændende udfordringer, som du som ny afdelingssygeplejerske får mulighed for at få indflydelse på og være en del af.
Hvem er vi OP Øst 2, råder over 6 OP stuer, hvoraf de 5 er udstyret til operationer i generel anæstesi. Der gennemføres 25 lejer ugentligt, herunder en del dagkirurgiske indgreb (ca. 50 %), samt 3 ugentlige lejer på Nord 1 til mikrokirurgi.Vi dækker nogle af de mest hyppige cancer former; mamma- og modermærkekræft. Derudover gennemfører vi postbariatrisk kirurgi, klassiske plastikkirurgiske rekonstruktioner efter traumer eller kræft. Desuden planlægger vi og udfører sammen med kirurgerne, de mest vanskelige og krævende operationer på AUH; de mikrokirurgiske operationer som for ca. 50% vedkommende er et stort multidiciplinært samarbejde med mange forskellige medarbejdere fra resten af AUH.Vi er førende på landsplan, og hjælper stolt til med at bringe kirurgien videre og håndterer lejlighedsvis indgreb, som kun sjældent / hvis nogensinde er udført før. Vi har haft verdenspremierer før.Vi fik hospitalets bedste TULE evaluering sidste gang og den succes vil vi meget gerne kunne eftergøre med en ny afdelingssygeplejerske ombord.
Vi har tradition for en åben dør til funktionsledelsen og at denne er i absolut øjenhøjde med personalet.

Bedøvelse og Operation 2 er én af fire nye operationsafdelinger, der blev dannet, da Bedøvelse og Operation blev omorganiseret i slutningen af 2020. Den nye afdeling er kendetegnet ved at varetage mangeartede komplekse operationer med regions- og landsdelsfunktioner, som kræver høj grad af specialisering og fortsat udvikling af ekspertteams.

Afdelingen består af fem afsnit fordelt på fire operationsgange, der leverer akut og elektiv anæstesi-, operations- og perioperativ assistance inden for følgende kirurgiske specialer: ortopæd-, hjerne- og ryg-, øre-, næse- og hals-, tand-, mund- og kæbe-, øjen- og plastik- og brystkirurgi, og et forberedelses- og opvågningsafsnit, som modtager, klargør, observerer og hjemsender operationspatienten.

Medarbejdere og funktionsledere er kompetente, engagerede og dedikerede, og sammen med de kirurgiske afdelinger løser de højtspecialiserede og fagligt udfordrende opgaver, som er med til at sætte AUH på landkortet.

Vi ønsker en leder, der
 • har ledelseserfaring
 • har en relevant lederuddannelse eller er indstillet på at tage det
 • er tydelig, handlekraftig og visionær
 • udviser tillid og åbenhed til medarbejdere og samarbejdspartnere
 • udviser evne og vilje til at samarbejde fagligt og tværfagligt og har gode relationelle kompetencer 
 • kan bevare roen i pressede situationer og er god til at kommunikere
 • er engageret, initiativrig og inspirator med henblik på fortsat udvikling
 • involverer medarbejdere og samarbejdspartnere
 • udviser engagement for det kliniske arbejde og for den daglige koordination i afsnittet
 • har lyst til at samarbejde strategisk i et tværfagligt ledelsesteam blandt andet med udviklingen af den daglige operationsafvikling
 • har humor og en positiv tilgang til arbejdsopgaverne.

Vi tilbyder
 • et højt fagligt niveau
 • et veltilrettelagt introduktionsprogram
 • et godt arbejdsmiljø, som er præget af et tæt tværfagligt samarbejde, baseret på tillid og åbenhed
 • mentorordning
 • mulighed for at sætte sit præg på udviklingen af sygeplejen
 • en glad, aktiv, engageret og professionel medarbejdergruppe
 • en bred og dyb faglighed hos medarbejderne i afsnittet
 • muligheder for lederudvikling og spændende og udviklende ledelsesmæssige udfordringer
 • et understøttende ledernetværk blandt funktionslederne i Bedøvelse og Operation 2.
Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kontakt venligst konstitueret oversygeplejerske Carina Poulsen, mobil: 5148 1490, mail: caripoul@rm.dk
eller funktionsledende overlæge Jacob Koefoed-Nilsen, mobil: 2134 4323, mail: jacob.koefoed-nielsen@rm.dk

Ansøgningsfristen: d. 15/4-2021
Ansættelsessamtalerne: d. 22/4-2021Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret