Afdelingssygeplejerske søges ved Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital | JobDanmark
Region Midtjylland

Afdelingssygeplejerske søges ved Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Afdelingssygeplejerske til en af Danmarks bedste øjenafdelinger.

GENOPSLAG, da vi ønsker et bredere ansøgerfelt!

Kunne du tænke dig at prøve kræfter med ledelse i en veldreven afdeling med en stor klinik, egen OP-gang og mindre sterilcentral? Så se her!

I Øjensygdomme søger vi en ny afdelingssygeplejerske til at lede vores ca. 55 klinik- og OP-sygeplejersker og ene medarbejder i vores egen ministerilcentral.

Vi ønsker
Vi ønsker os en leder med sans for den nære dagligdag, men også en leder, der evner at hæve sig op og anskue sin ledelsesopgave fra et strategisk perspektiv.

Du skal være dygtig til at kommunikere og informere – både til medarbejdere, men også samarbejdspartnere i og uden for afdelingen. Du skal være nysgerrig på opgaven og kunne skabe god sammenhængskraft mellem vores OP og klinik, hvor en del sygeplejersker går på tværs.

Vi vil gerne have en afdelingssygeplejerske med stort fokus på drift og trivsel og som forstår at se muligheder og sammenhænge. Som vores nye afdelingssygeplejerske skal du kunne indgå i et tæt partnerskab med vores udviklingssygeplejerske fordi, vi tror på, at drift og udvikling skal gå hånd i hånd og ser koblingen imellem ledelse og udvikling som en styrke for løsning af kerneopgaven.

Som vores nye afdelingssygeplejerske skal du have opmærksomhed på at fungere som rollemodel for medarbejdere med en nysgerrighed for ledelse.

Om afdelingen
Øjensygdomme er en stor øjenafdeling med hospitalets næsthøjeste flow af patienter - fra forundersøgelse til operation til kontrol. Vi er en af AUH's eneste afdelinger med egen OP-gang, hvilket giver os en helt unik mulighed for at tilrettelægge vores patientforløb fra start til slut. En mulighed, som også gør os i stand til hurtigt at reagere og justere, når der opstår behov for at løse opgaven på en ny måde til gavn for patienterne og den faglige udvikling.

Som afdelingssygeplejerske er dit primære ansvar at lede den daglige drift i klinikken og på OP. Til dette har du hjælp fra fire koordinatorer og fire specialeansvarlige. Vi uddanner desuden sygeplejestuderende, og til denne opgave har vi to kliniske vejleder samt en uddannelsesansvarlig sygeplejerske.

Du kommer til at indgå i afdelingens ledergruppe bestående af afdelingsledelsen, de team-ansvarlige overlæger, udviklingssygeplejersken samt lederen af Den Danske Hornhindebank. I ledergruppen arbejder vi med strategiske tiltag og lægger sammen de faglige og strategiske linjer for afdelingens udvikling og drift.

Funktions- og stillingsbeskrivelse kan ses her.

Vi tilbyder

 • Oplæring i øjenfaget
 • Ledelse på tværs af klinik, operationsgang og en lille sterilcentral
 • Et spændende job med mulighed for at definere din rolle i samspil med nærmeste samarbejdspartnere
 • Mulighed for at lede ca. 55 engagerede sygeplejersker i alle aldre og med forskellige kompetenceniveauer
 • Deltagelse i afdelingens faglige og strategiske udvikling
 • God mulighed for at anvende og udvikle dine lederkompetencer
 • Engagerede og kompetente medarbejdere og ledelse
 • Et tæt samarbejde med afdelingsledelsen
 • Du bliver en del af ledergruppen med mulighed for at tage medansvar for afdelingens strategi, visioner, forskning, udvikling og drift
 • Mulighed for at initierer sygeplejefaglig udvikling samt kompetenceudvikling af sygeplejersker - herunder at deltage i den uddannelse, vi netop har sat i "søen" for de erfarende sygeplejersker
 • Et introduktionsprogram, der bliver tilrettelagt ud fra din erfaring og kompetencer.


Din profil

Ledelsesmæssigt

 • Gerne ledelseserfaring – fx fra en tidligere funktion med delegeret ledelsesansvar
 • Er i stand til at håndtere forandringssituationer og formår at sikre inddragelse og skabe følgeskab
 • Har en tydelig, troværdig og engageret lederstil og kan eksekvere
 • Har en stærk sygeplejefaglig identitet og engagerer sig i at udvikle helhedsorienterede patientforløb med et tværfagligt mindset
 • Kan sikre nødvendig delegering af ansvar og medindflydelse af medarbejderne
 • Har faglig og personlig gennemslagskraft og kan lede mod mål og resultater ud fra strategiske og visionære beslutninger
 • Tager udgangspunkt i involverende og motiverende samarbejdsformer baseret på tillid og dialog
 • Sammen med udviklingssygeplejersken kontinuerligt sikre kompetenceudvikling af medarbejderne dels for at sikre faglig flyvehøjde og dels skabe spændende jobs således medarbejderne ser sig selv i afdelingen i mange år
 • Kan understøtte afdelingens medarbejdere kontinuerligt i målrettet kvalitetsudvikling med afdelingens og hospitalets strategier som ledetråd.


Fagligt

 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • Lederuddannelse på minimum diplomniveau eller lyst til at påbegynde en lederuddannelse, når du har fundet dit ståsted i afdelingen.


Personligt

 • Har en stæk vilje til at kommunikere og samarbejde tværfagligt og ledelsesmæssigt
 • Kan arbejde selvstændigt og indgå i frugtbare samarbejde internt og eksternt
 • Er anerkendende og motiverende i sin tilgang til medarbejderne
 • Kan involvere medarbejdere og delegere ansvar
 • Kan se muligheder i en aktiv hverdag, som er i kontinuerlig forandring
 • Kan stimulere et godt arbejdsmiljø, der sikre trivsel for medarbejderne.


Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos
Afdelingsledelsen Lone Hauritz på 2371 4733. Det er ligeledes muligt, via kontakt til Lone, at komme forbi og se afdelingen og høre lidt mere om stillingen, inden du søger.

Ansøgningsfrist er den 22. april 2021. Samtaler forventes afholdt den 27. april 2021 mellem 08.00 og 12.00.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret