Region Syddanmark

Region Syddanmark er en offentlig myndighed med en politisk ledelse. Regionens hovedopgave er sundhedsvæsenet, men den har også ansvaret for den regionale udvikling og specialiserede sociale tilbud.

Kerneopgaver

Her er en kort oversigt over Region Syddanmarks hovedopgaver:

  • Sygehusvæsnet og den behandlende psykiatri
  • Sygesikringen
  • Udarbejdelse af udviklingsplaner indenfor uddannelse, kultur, miljø samt udvikling af byregioner, byer, byområder og landdistrikter i samarbejde med kommunerne
  • Institutioner for udsatte grupper med særlige behov, herunder de lands- og landsdelsdækkende i regionen.
  • Ansvar for regionale busruter og jernbaner
  • Miljø, jordforurening og råstoffer


Efter aftale med kommunerne kan Region Syddanmark også være entreprenør på kommunale opgaver, der ligger i naturlig tilknytning til regionernes opgaver, og hvor regionen derfor har særlige kompetencer i forhold til at løse opgaven.

Læs mere om Region Syddanmark her.

Se alle aktive jobs fra Region Syddanmark her

Damhaven 12 7100 Vejle