Region Syddanmark

(Udløbet) Afdelingssygeplejerske til det kommende Perioperative Afsnit i Svendborg

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

En rigtig spændende nyoprettet stilling til dig, der brænder for ledelse og som har mod på og lyst til at være med til at skabe noget nyt sammen med et dedikeret team. 

Vi søger en afdelingssygeplejerske til det nye Perioperative Afsnit i Svendborg pr. 01.03.2021.

Afsnittet skal starte primo maj 2021. 

Afd. V er sammen med Direktionen og de øvrige afdelinger i Svendborg i gang med en spændende proces med at udvikle profilen for Svendborg Sygehus – Svendborg Specialsygehus. Der er et bredt ønske om at etablere et Perioperative Afsnit (POA) som en del af Fremtidens kirurgi i Svendborg. Et afsnit, hvor alle elektive operationspatienter – på tværs af specialer – møder ind til forberedelse forud for operation, observeres efter endt operation og hjemsendes. De patienter, der skal indlægges efter operation observeres i den del af POA, der har døgnåbent. Her vil også de akutte patienter have deres opvågningsforløb. Pixiudgave af driftskonceptet (se bilag).   

 

Det perioperative Afsnit kommer til at bestå af fire enheder, idet hvilestueområderne i Dagkirurgisk Center, Svendborg og Nyborg vil blive en del af afsnittet.

 

 

Det Perioperative Afsnit bliver forankret i Anæstesiologisk- Intensiv Afd. V, Svendborg, som får en koordinerende rolle ift. de fælles patientforløb. Afsnittet bliver et selvstændigt funktionsområde i afd. V ledet af en afdelingssygeplejerske og en funktionsansvarlig overlæge. Plejenormeringen er samlet i de fire områder ca. 20 normeringer. Afsnittet skal drives i et tæt samarbejde med de kirurgiske specialer og sygeplejersker fra specialerne vil have dagligt fremmøde i afsnittet. Der vil være en samlet normering på ca. 5,5 fra specialerne. 

Medarbejdere i afsnittet vil fra afd. V bestå af en kerne af erfarne opvågningssygeplejersker, hvilestuesygeplejersker fra afdelingens dagkirurgiske områder samt nyansatte sygeplejersker med forventet opstart 01.03.2021. Desuden planlægges det at ansætte en klinisk sygeplejespecialist. Der vil således være tid til at erhverve sig de rette kompetencer inden afsnittet åbner primo maj 2021.

Derudover vil der dagligt komme sygeplejersker fra specialerne A, L og O, som vil blive en integreret del af den del af POA, der skal modtage og forberede de elektive til Operations- og Anæstesiafsnittet samt observere og hjemsende de sammedagskirurgiske patienter. 

Læs mere om arbejdet med udvikling af Svendborg Specialsygehus her.

Dine opgaver i perioden frem til åbningen af POA

I perioden frem til åbningen vil du og den funktionsansvarlige overlæge blive en del af arbejdsgruppen, der i tæt samarbejde med styregruppen og sponsordirektøren, er tovholder på medarbejder- og patientforløbssporet. BDS har det overordnede ansvar for byggesporet.

Du vil efter en grundig introduktion til afd. V, specialerne og det nye afsnit få en fremtrædende rolle sammen med den funktionsansvarlige overlæge i processen med at skabe et attraktivt afsnit med optimale forhold for patienter, pårørende og medarbejdere. Det vil selvfølgelig være i et samarbejde med afdelingsledelsen, lederkolleger og staben.   

Dit job

 • Være synlig i klinisk praksis og tager beslutninger ud fra ”patienten først”.
 • Sikre at patienten og deres pårørende oplever sig set, hørt og respekteret.
 • Være kulturbærer i et afsnit med mange interessenter.
 • Sikre et højt fagligt niveau og sikkerhed i patientbehandlingen og implementere afdelingens kultur for kvalitetssikring, forbedringsarbejde og patientsikkerhed i afsnittet.
 • Udvikle medarbejdernes faglighed og skabe mulighed for uddannelse og kompetenceudvikling på alle niveauer.
 • Skabe rammer for høj trivsel og det gode arbejdsmiljø.
 • Kunne ”sætte dig op i helikopteren” og have et strategisk blik på hele afdelingen sammen med ledergruppen.

Vi tilbyder

 • Et job med stor mulighed for at udfolde evner inden for strategisk ledelse og koordination.
 • Et job hvor ikke alt er givet på forhånd. Der vil være store muligheder for at sætte sit præg på det nye afsnit.
 • At blive en del af en velfungerende ledergruppe, hvor dialog, inddragelse og medindflydelse vægtes højt.
 • Et job med store muligheder for at være med til at skabe fremtiden i Svendborg Specialsygehus.
 • Supervision for afdelingssygeplejerskegruppen. 

Vi forestiller os, at du

 • Har stærke samarbejdsevner og er en synlig, anerkendende og inddragende personaleleder med flair for dialog og tydelig kommunikation.
 • Kan skabe engagement og følgeskab.
 • Trives med forandringer og en vis grad af uforudsigelighed.
 • Er løsningsorienteret, positiv og nysgerrig overfor nye løsninger.
 • Faciliterer udvikling- og forbedringsarbejde i afsnittet samt understøtter gode initiativer og inddrager afsnittets nøglepersoner i arbejdet.
 • Har blik og evne for sund drift og flow. 
 • Har erfaring fra en lignende lederstilling - gerne inden for operations- eller opvågningsforløbet, men det er ikke en forudsætning.
 • Har masteruddannelse eller anden relevant lederuddannelse. 

Om afdelingen

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V er en klinisk tværgående afdeling, normeret til 232 fuldtidsstillinger og fysisk placeret på to matrikler i henholdsvis Svendborg og Nyborg.  

Afdelingen har ansvaret for det kommende Perioperative område, Intensiv, Anæstesi- og Operationsområdet samt Den Sydfynske Akutlægebil. Afdelingen har ansvaret for driften af tre operationsgange:

 • Operations- og Anæstesiafsnittet, Svendborg (OPAS) med 9 operationsstuer til indlagte/sammedagskirurgiske elektive og akutte patienter og aktuelt 4 kirurgiske specialer (A, L, O, D).
 • Dagkirurgisk Center, Svendborg (DKC-S) med 5 operationsstuer og aktuelt 4 kirurgiske specialer (L, O, D, F). Tilhørende hvilestueområde.
 • Dagkirurgisk Center, Nyborg (DKC-N) med 5 operationsstuer og aktuelt 1 kirurgiske speciale (A). Her varetages sterilfunktionen ligeledes af afdeling V. Tilhørende hvilestueområde.

Det kommende Perioperative Afsnit varetager modtagelse, forberedelse til operation, opvågning og hjemsendelse af elektive patienter ift. de tre operationsgange.

Vi har et tæt samarbejde med vore kirurgiske samarbejdspartnere om at skabe de bedste sammenhængende patientforløb og har en løbende dialog om tilpasning og optimering.   

Den Syddanske Forbedringsmodel er velintegreret som ledelsesværktøj i afdelingen, og der holdes ugentlige tavlemøder i alle afsnit.  

Vi prioriterer et rigtig godt arbejdsmiljø og den gode omgangstone. Arbejdet med ikke tekniske færdigheder, feedback og tjek ind/ud er en naturlig del af hverdagen, og vi lægger vægt på at kommunikere anerkendende og professionelt i alle samarbejdsrelationer. 

Vi har i afdelingen arbejdet med at styrke ledelsesarbejdet og ledergruppen igennem processen ”Fra en gruppe ledere til en Ledergruppe” og har i den forbindelse udarbejdet et ledelsesgrundlag for funktionsledelser med udgangspunkt i Ledelsesgrundlaget for OUH (se bilag). 

Læs mere om afdelingen her (Intranet). 

Vilkår:

Løn – og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Region Syddanmark anvender 3 måneders prøvetid.

 

Ansøgningsfrist d. 20.01.2021. 

Ansættelsessamtaler afholdes d. 26.01.2021. 

Du er meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Lisbeth Juulsgaard, mail lisbeth.juulsgaard@rsyd.dk og tlf. 23 29 47 34 for yderligere oplysninger.

 

 

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  Baagøes Allé 15, 5700 Svendborg

 • Oprettet:

  2020-12-30

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-20
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret