profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2021-12-13
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Introduktions- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske til Hæmatologisk afdeling X

Hæmatologisk Afdeling X er i gang med en spændende JACIE akkrediteringsproces og søger derfor dig, der har erfaring med at sikre, at personalet til enhver tid arbejder efter gældende retningslinjer.
Vi søger dig, der lægger vægt på et godt introduktionsforløb for nye kolleger, og som sikrer et vedvarende fokus på medarbejderen efter endt oplæring. Vi ønsker at styrke den psykologiske tryghed for personalet ved at have fokus på både den nye og den nyere medarbejder – så alle har et solidt fagligt fundament og derved arbejder i psykologisk trygge rammer.
 

I tæt samarbejde med JACIE akkrediteringsholdet, udviklingssygeplejerske, kvalitets- og forbedringskoordinator og afdelingssygeplejersker vil dine opgaver være:

  • At planlægge, tilrettelægge og gennemføre introduktion og oplæring af nye sygeplejersker.
  • At identificere og prioritere udviklingstiltag inden for specialet – herunder undervisning og kurser.
  • At gennemgå introduktions- og oplæringsprogram med den nyansatte og arbejde for fastholdelse af den mere erfarne
  • At sikre undervisning til nye og erfarne kolleger
  • At sikre oplæring og dokumentation af færdigheder og kompetencer i henhold til JACE akkrediteringsstandarder
  • Ansvarlig for ajourføring af viden inden for eget speciale.

Du er god til at samarbejde
På Hæmatologisk Afdeling gør vi meget ud af det tværfaglige samarbejde. Det betyder, at du i dit daglige arbejde vil komme til at arbejde sammen med kolleger med flere forskellige fagligheder til patienternes bedste. Vi søger dig, der samarbejder godt med forskellige kolleger, og som gerne deltager i en tværfaglig dialog om patienterne.

Hvem er vi?
Hæmatologisk afdeling X er en specialiseret afdeling, hvor vi behandler patienter med maligne såvel som benigne hæmatologiske sygdomme. Patienter med hæmatologiske sygdomme er præget af såvel akutte medicinske tilstande som kronisk og livstruende sygdom. Behandlingsforløbene strækker sig ofte over en lang periode, hvilket betyder, at vi får et nært og nuanceret kendskab til den enkelte patient og de pårørende. Sygeplejeopgaverne i det hæmatologiske speciale er på en gang fagligt specialiserede, komplekse og varierende og sætter alle facetter af sygeplejefaget i spil.

Vores værdier
Vores afdeling er bundet sammen af et særligt værdifællesskab. Vi har for nyligt defineret de fire mest fremtrædende værdier - passer de til dig?

Vi arbejder sammen
På Hæmatologisk afdeling har vi et helt unikt sammenhold, der går på tværs af faggrænser og afsnit. Sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, diætister og hospitalspræst arbejder sammen som en enhed for patienternes bedste. Vi har faste tværfaglige konferencer, hvor vi sammen planlægger den bedste behandling for de enkelte patienter, og vi har forskellige tværfaglige arbejdsgrupper, der arbejder målrettet med alt fra ernæring til patient- og pårørendeinddragelse. Afdelingen er præget af en flad struktur, hvor alle kan byde ind med nye input.


Vi tager ansvar
Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, og det er dybt indgroet i vores kultur, at vi handler hurtigt for at løse problemer og på at lære af vores fejl. Afdelingen er præget af ordentlighed og af en fællesskabsfølelse, som betyder, at vi tager ansvar for patienter og pårørende, men også for at vi alle lever op til afdelingens værdier.


Vi tænker nyt
Vi er hele tiden på vej nye steder hen, og det kan du se, når du kommer her. Vi har startet netværket Livskræften til unge patienter med arrangementer i en særlig opholdsstue, og vi har indrettet målrettede patientstuer på sengeafsnittene til delirøse patienter. Vi har en meget aktiv forskningsenhed, hvorfor du vil se projektsygeplejersker, der indsamler data på afsnittene. Vores hjemmeenhed arbejder løbende med patient empowerment – fx i form af hjemmekemo med CADD-pumper.


Vi skaber stemning
Det kollegiale sammenhold er i særklasse hos os. Når du starter, vil du møde en personalegruppe, der tager imod dig med åbne arme. Hos os tager vi hånd om hinanden, og den gode stemning kan mærkes af patienterne, som ofte beder os om at åbne dørene til deres stuer, så de kan høre os grine sammen. Vi har en stor fælles julefrokost og en juletræsfest, hvor man kan tage familien med. I januar holder vi nytårskur, og vi har to fælles årlige temadage. Mange af os laver også ting sammen i fritiden.  

 

Uddannelsesmæssigt krav og kvalifikationer

  • Minimum 3 års klinisk erfaring inden for specialet
  • Undervisningserfaring fra klinisk praksis
  • Relevant efter/videreuddannelse fx specialuddannelse i kræftsygepleje, masteruddannelse eller lignende

 

Stillingen er ikke vagt og weekend fri.

 

Det planlægges i samarbejde med afdelingssygeplejersken, hvor meget tid der skal afsættes til funktionen i forhold til de på ethvert tidspunkt aktuelle opgaver.


Læs vores værdibog her

Se afdelingens LindkedIn-profil
Se afdelingens Facebook-profil
Se og hør medarbejdere udtale sig om det at være ansat på afdeling X på Youtube

Læs vores virksomhedsgrundlag

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og Regionens lønnings- og takstnævn.

Vil du vide mere?
Så kontakt meget gerne en af vores tre afdelingssygeplejerske:
 

Charlotte Bang Pedersen på tlf. 5126 1999

Annemarie Mikkelsen på tlf. 2894 0073

Camilla Ulrich Hess  på tlf 2170 8468

Eller oversygeplejerske Ditte Therkidlsen  på tlf 2877 9022


Send din ansøgning via linket på siden


Ansøgningsfrist d. 13.12.21

Ansættelse pr.  1.2.2022

Samtaler forventes uge 50.


 
 

 

 

 

 

Oprettet:
2021-11-26
Ansøgningsfrist:
2021-12-13
Typer:
Fuldtid