profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2021-12-17
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

En stilling som cheffysiker på Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital er ledig til besættelse snarest efter 1. januar 2022.

Stillingen og kvalifikationer

Cheffysikeren vil være leder af FIT-gruppen (fysiker, ingeniør, tekniker) med personaleansvar for gruppen, der ud over cheffysikeren består af 2 hospitalsfysikere, 2 fysikere under uddannelse til hospitalsfysikere, 1 ingeniør, 2 cyklotronteknikere og 1 IT-specialist samt have det overordnede ansvar for drift, udvikling og kvalitet af cyklotroner, og scannere og andet teknisk udstyr på afdelingen.

Cheffysikeren har det det overordnede ansvar for at brugen af ioniserende stråling i hele afdelingen foregår i henhold til gældende love og bekendtgørelser.

Det forventes at cheffysikeren i sin funktion fungerer tæt på personale og klinik samt deltager i og understøtter forskningen på afdelingen. Vi søger en person som i kraft af sine faglige og personlige kvalifikationer kan samarbejde på tværs af faggrænser og som har evner at engagere sig i teambaseret ledelse både i gruppen og på tværs af afdelingen.

Vi søger en person, der ikke er bange for at tænke kreativt og utraditionelt i det vedvarende arbejde med at forme kvalitet, udvikling, uddannelse og forskning til gavn for patienter, personale og samarbejdspartnere.

Cheffysikeren refererer til afdelingsledelsen, der består af den ledende overlæge og den ledende bioanalytiker.

Du har

  • En høj faglig kompetence og omfattende erfaring inden for medicinsk fysik
  • Kompetencer som medicinsk fysisk ekspert inden for nuklearmedicin
  • Interesse og lyst til at arbejde med ledelse og motivering af personale for her igennem at sikre god faglig udvikling og et godt arbejdsmiljø
  • En synlig, dialogbaseret og anerkendende ledelsesstil som kan inspirere og udvikle både det enkelte personalemedlem og hele personalegruppen
  • Et godt netværk og trives med mangeartede kontaktflader til forskellige faggrupper
  • Evne til at agere åbent, engageret, nytænkende og imødekommende
  • Evne til at tænke helhedsorienteret

Nuklearmedicinsk Afdeling

Afdelingen består af et PET-center med 2 cyklotroner og radiokemi samt 5 PET/CT-scannere og 1 PET/MR-scanner samt et nuklearmedicinsk afsnit med 4 SPECT/CT-scannere og gammakameraer, tællere og radiofarmaci. Endelig et mindre klinisk fysiologisk afsnit med tryk- og lungefunktionsudstyr. Desuden findes et cellelaboratorium og en præklinisk PET/SPECT/CT-scanner.

På afdelingen er ansat 90 personer som udover FIT-gruppen består af læger, bioanalytikere, radiografer, laboranter, radiokemikere, farmaceut, lægesekretærer og forskere med forskellig baggrund. Der er dedikeret personale til den prækliniske scanner.

Der udføres årligt ca. 35.000 patientundersøgelser, herunder mere end 10.000 PET/CT-scanninger.

Forskningen er centreret omkring udviklingen af nye sporstoffer og terapi med radioaktive isotoper, evidensbaseret anvendelse af PET/CT-scanninger samt udvikling af PET/MR-protokoller.  

En række af afdelingens akademikere er tilknyttet SDU som adjunkter, lektorer og professorer. Afdelingen deltager i den postgraduate lægeuddannelse og i uddannelsen af bioanalytikere, radiografer, lægesekretærer og i hospitalsfysikeruddannelsen samt i en række ph.d. forløb.

NYT OUH

I de kommende år vil OUH flytte til Nyt OUH, der er bygget sammen med Syddansk Universitet. Du vil blive en nøgleperson i planlægningen og udflytningen til afdelingens nye lokaler, der allerede er ved at blive bygget.

Det formelle

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Allan Johansen, 3017 1889 eller ledende bioanalytiker Dorrit Krøll, 2122 9869.

Oprettet:
2021-12-09
Ansøgningsfrist:
2021-12-17
Typer:
Fuldtid