profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2021-12-20
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Vil du være med til at føre et af landets største sygehuse ind i fremtiden? Har du indsigt i forskning, fundraising og sundhedsteknologi? Og er du en dygtig leder? Så skal du søge denne stilling.

OUH er et innovativt hospital med en stærk tradition for at arbejde med digital transformation og innovation, så vi lykkes med at sætte patienten først.  Vi udvikler, afprøver, evaluerer og implementerer nye teknologiske løsninger, lige fra udvikling af apps og telemedicinske løsninger til test af robotter og udvikling af AI. Ofte i samarbejde med Syddansk Universitet, private virksomheder eller internationale partnere. Altid for at klæde hospitalet på til at give patienten den absolut bedste sundhedsydelse.
 

Ansvar og arbejdsopgaver

Vi søger en stærk leder til funktionsområdet ”Innovation og MTV”, der består af tre teams: Innovation, MTV og Drift & Udvikling. De tre teams understøtter bl.a. vores innovations- og forskningscentre: CIMT, CAI-X og CCR.

Du kommer til at lede en af landets førende innovationsenheder på et hospital, og du vil sammen med områdets teams være ansvarlig for at drive bl.a. innovationsprojekter i samarbejde med hospitalets højtspecialiserede kliniske miljøer, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder. Idet området er ansvarligt for at udvikle løsninger til patienternes og sundhedspersonalets behov og udforme nye fondsansøgninger til aktuelle innovationsprojekter, skal du samarbejde tæt med vores kolleger i alle sygehusets afdelinger.

Opgaverne i området er mangeartede og vedrører i stort omfang scouting, scoping og sikring af ekstern funding af såvel store som mindre innovationsprojekter, ofte også med mange eksterne samarbejdspartnere. Områdets 35 medarbejdere både forsker, fundraiser, faciliterer processer og leder projekter på OUH, og de arbejder sammen om at bygge bro mellem forskning og klinik og introducerer ny teknologi på sygehuset.

Du kommer også til at lede Klinisk Udviklings indsatser på det sundhedsøkonomiske område, idet funktionsområdet også er ansvarlig for OUH’s brug af MTV og sekretariatsbetjener OUH’s Behandlingsråd. Derudover arbejder funktionsområdet også med at udbrede og drifte PRO – Patient Rapporterede Oplysninger – et område i hastig vækst.

Du indgår i Klinisk Udviklings ledergruppe, og du refererer til stabschefen for Klinisk Udvikling. Din opgave er at se mulighederne for at bringe innovation ind i processerne på OUH’s afdelinger, være med til at løfte morgendagens udfordringer og gribe nye muligheder. Det gør du bl.a. i et samspil med den øvrige ledelse i staben og med forskere på Syddansk Universitet. Som personaleleder sikrer du desuden en stabil drift og et sundt arbejdsmiljø for dine medarbejdere, så funktionsområdet har et stærkt afsæt for at tænke visionært, kreativt og arbejde sammen.
 

Hvem er du?

Rollen som funktionschef for ”Innovation og MTV” kræver faglig indsigt i fundraising, projektledelse og innovation foruden forskning. Du er en engageret og energisk personaleleder for en gruppe af dygtige og selvstændige medarbejdere. Du taler ind i medarbejdernes faglige udfordringer, og du kommunikerer de strategiske linjer og OUH’s værdisæt, så vi arbejder sammen om den kurs, OUH er på.

Vi forventer, at du har:

  • Solid erfaring med ledelse og implementering, herunder god forståelse og tæft for arbejdet i en politisk styret organisation
  • Anerkendende tilgang og god erfaring med personaleledelse
  • Stærke samarbejds- og formidlingsevner, herunder evnen til hurtigt at skabe nyttige relationer, internt og eksternt
  • Blik for hele innovationsprocesser fra ide til implementering
  • Erfaring med offentlige-private partnerskaber og koblingen mellem fundraising og fremme af innovationsprojekter
  • Relevant kandidatuddannelse og lederuddannelse

Du skal have talent for kommunikation og kunne formidle vores resultater, der potentielt kan skaleres og udbredes i Region Syddanmark og måske nationalt.  Det er en klar fordel, hvis du har erfaring med teknologisk innovation og forskning på hospitalsområdet og viden inden for AI og andre nye teknologier til optimering af patientbehandling.
 

Hvem er vi?

Klinisk Udvikling (KLU) på OUH består af tre funktionsområder: Kvalitet & Patientsamarbejde, Innovation & MTV (inkl. CIMT, CCR og CAI-X), Uddannelse & Kompetenceudvikling (inkl. OUH's simulationscenter SimC og Lægers Videreuddannelse (CLV)) samt Center for Klinisk Epidemiologi (CKE), og Center for Forskning i Patientkommunikation (CFPK).

Klinisk Udvikling understøtter de kliniske afdelinger på OUH, så de kan løfte de patientnære opgaver bedst muligt. Vi løser mange forskellige typer opgaver, som strækker sig fra den daglige opfølgning på kvaliteten af behandlinger til udviklingen af nye teknologiske hjælpemidler og udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Vi er ansvarlige for koordineringen af uddannelsesaktiviteter på OUH, og har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner på Fyn. Stillingen som funktionschef er for Innovation og MTV.

Innovation & MTV arbejder med strategisk innovation på tværs af hele OUH. Vi understøtter, at OUH bliver klar til fremtidens udfordringer gennem nationale og internationale projekter. Innovation bygger bro mellem patienter, pårørende og personale og forbedrer samarbejdet mellem kommuner og praktiserende læger via ny teknologi. Derudover arbejder vi med innovations- og evalueringsprojekter, der har til formål at optimere metoder og arbejdsgange på hospitalet. Vi inddrager alle afdelinger på OUH, alle fakulteter på Syddansk Universitet samt private virksomheder i vores projekter.

Vi har tre forsknings- og innovationscentre forankret i Innovation & MTV: Center for Innovativ Medicinsk teknologi (CIMT), Centre for Artificial Intelligence (CAI-X) og Centre for Clinical Robotics (CCR). Alle tre centre er et tæt samarbejde med Syddansk Universitet og har et stort internationalt forsknings- og innovationsnetværk. 


Trivsel og udvikling

Vi lægger vægt på at opmuntre medarbejderne til at komme med forslag til, hvordan vi kan optimere arbejdsgange, styrke samarbejdet eller forbedre den enkeltes trivsel og udviklingsmuligheder. Samarbejdet foregår i et miljø præget af tillid, respekt, ordentlighed og en god omgangstone.  
 

Om OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus  

OUH er et af landets største hospitaler med et samlet budget på 7,4 mia. kr., ca. 95.000 årlige indlæggelser og over 1 mio. ambulante besøg. Hospitalet beskæftiger ca. 11.000 medarbejdere og er geografisk lokaliseret i Odense, Svendborg, Nyborg og på Ærø.

OUH er både det fynske sygehus, og modtager samtidig patienter fra hele regionen. Det giver et optageområde, der dækker ca. 1,2 mio. borgere. Derudover behandler hospitalet patienter fra hele landet med behov for specialiseret behandling inden for en række områder.
 

Løn og ansættelsesvilkår  

Ansættelse og aflønning sker efter kvalifikationer og overenskomst med Danske Regioner og den relevante fagorganisation.   

Dit fysiske arbejdssted bliver Odense Universitetshospital. 
 

Yderligere oplysninger  

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef Anna Skat Nielsen på tlf. 25 27 56 00 eller e-mail anna.skat.nielsen@rsyd.dk.
 

Ansøgningsfrist og samtaler  

Der er ansøgningsfrist den 20. december 2021. Vi forventer at afholde første ansættelsessamtale den 4. og 5. januar 2022, og anden samtale den 14. januar 2022.  Der forventes test af kandidater mellem 1. og 2. samtale.

Oprettet:
2021-11-23
Ansøgningsfrist:
2021-12-20
Typer:
Fuldtid