profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2021-12-16
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

 

NIA søger to sygeplejersker, der er fagligt ambitiøse, som har lyst til at sætte retningen for sygeplejen, og bidrage til udviklingen af det gode patientforløb i et velfungerende afsnit.

 

Som klinisk specialist vil du være bindeleddet mellem det kliniske arbejde og den faglige udvikling i afsnittet. Derfor ønsker vi, at du har erfaring inden for det intensive speciale. Hvis du ikke har neurointensiv erfaring, vil din ansættelse starte med et 6 ugers læringsforløb, hvor du bliver introduceret til sygeplejen ved den neurokirurgiske intensive og postoperative patient.

 

NIA er et intensivt afsnit med stort patientflow, der varetager højt specialiseret behandling og sygepleje til voksne akutte og kritisk syge patienter med bl.a. hovedtraumer og hjerneblødninger. Derudover har NIA postoperativ opvågningsfunktion for patienter opereret for kræft og karmisdannelser i hjernen. NIA er optageområde for Region Syddanmark.

NIA er for nuværende ledet af neurokirurgisk afdeling U, men vil først i 2022 blive en del af Anæstesiologisk - Intensiv Afdeling V.

 

Der er fire hovedfunktioner i stillingen 

  • Kliniske opgaver, herunder deltagelse i sygeplejen og i den sygeplejefaglige udvikling og implementering
  • Pædagogiske opgaver, herunder kompetenceudvikling via undervisning, vejledning og oplæring.
  • Administrative opgaver, herunder opdatering af diverse dokumenter, samt samarbejde med andre kliniske specialister, internt som eksternt.
  • Udviklende opgaver, herunder udvikling af sygeplejen samt initiere undersøgelser/projekter og implementere resultater.

 

Som klinisk sygeplejespecialist er du medvirkende til at understøtte OUH´s og afdelingens værdier, visioner, strategier og udviklingsplaner.

 

I forhold til den sygeplejefaglige udvikling i praksis har du et medansvar for, at denne er evidensbaseret, og lever op til nationale og internationale standarder.

 

Du medvirker til at revidere og implementere nye kliniske retningslinjer, herunder motivere kollegaer til at deltage i aktiviteter rettet mod kvalitetsudvikling.

 

Du er i samarbejde med afdelingens uddannelsesansvarlige sygeplejerske, medvirkende til at udvikle sygeplejepersonalets kliniske kompetencer gennem supervision, feedback, sparring og undervisning. Du forventes derfor at kunne facilitere læringsprocesser i og om klinisk praksis på flere niveauer – også i tværfagligt samarbejde.  

 

Du skal kunne medvirke til at afdække og identificere relevante udviklingsbehov samt initiere og understøtte tiltag i forhold hertil.

 

Kvalifikationer  

Vi søger sygeplejersker, der  

  • har en stærk professionsforståelse med fokus på sygeplejens kerneområder 
  • er motiveret for kontinuerlig udvikling og kvalitetssikring af sygeplejen
  • evner at formidle viden, såvel mundtligt som skriftligt
  • har opdateret sygeplejefaglig viden og god praksisforståelse 
  • gerne har minimum 2 års klinisk erfaring efter afsluttet specialuddannelse i Intensiv sygepleje
  • har eller ønsker relevant videreuddannelse på kandidat eller masterniveau

 

De kliniske sygeplejespecialister er organisatorisk placeret i NIA og refererer til afdelingssygeplejerskerne.

 

Stillingen er på 37 timer ugentligt, og arbejdstiden vil være fordelt mellem deltagelse i den kliniske pleje og opgaver rettet mod den sygeplejefaglige udvikling.

 

Henvendelse kan ske til afdelingssygeplejerskerne Annette Selimann: tlf. 5142 7858 og Birgitte Holm Lavlund: 2058 7532. Vi vil opfordre dig til at komme på besøg i afsnittet og høre nærmere om stillingen.

 

Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet, og er omfattet af aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse.

 

Ansøgningsfrist fredag den 17.december

 

Ansættelsessamtaler vil finde sted onsdag den 22 december.

 

Tiltrædelse den 1. februar 2022.

 

Der vil ved ansættelse blive indhentet børneattest.

 

Oprettet:
2021-11-23
Ansøgningsfrist:
2021-12-16
Typer:
Fuldtid