profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2021-12-07
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

 

U1 på OUH er et enestående speciale, og en attraktiv sygeplejerskestilling er nu ledig.

Vi er en afdeling, der har hele pakken, et enestående fagspeciale, høj faglighed og udvikling i arbejdet sammen med patienten og dennes pårørende. Vi arbejder aktivt med arbejdsmiljø, trivsel og kompetenceløft, hvilket du naturligvis vil kunne se frem til at blive del af også. Vi tror nemlig på, at medindflydelse og engagement gør en positiv forskel for vores fælles arbejdsmiljø.

U1 har en alsidig hverdag, vi er rummelige i vores samvær og dyrker det sociale, da vi oplever, at det styrker vores samarbejde. På vores afdeling er her plads til både alvor og humor.

Har du lyst til at blive en del af det, så har vi jobbet til dig på sengeafsnittet U1.

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

 

Det neurokirurgiske speciale er helt særligt. Det er altid udfordrende og lærerigt, og sygeplejen på afdelingen er meget varierende. Du vil derfor blive udfordret på alle aspekter inden for sygeplejen, bl.a. postoperative og neurologiske observationer, pædagogiske – psykologiske og kommunikative evner, og koordinering af patientforløb og udskrivelse.

 

Neurokirurgisk afdeling er en af landets fire største afdelinger, som består af operationsgang, ambulatorie, NIA (intensiv), rygcenter samt vores sengeafsnit U1.

U1 har plads til 11 patienter, hvoraf 3 er observationssenge til kritisk syge patienter. På U1 plejer og behandler vi både elektive og akutte patienter med klassiske neurologiske diagnoser.

Det drejer sig bl.a. om hjernetumorer, hovedtraumer, blødninger og karmisdannelser i hjernen.

Patienterne er aldersmæssigt med stor variation og indlæggelserne af forskellig varighed fra de accelererede forløb til de længerevarende og mere komplekse forløb.

Afsnittets værdigrundlag tager udgangspunkt i ”Den gode sygepleje”, og vi har fokus på OUHs kodeks: Patienten først, højeste faglighed samt helhed og ansvar.

 

En udviklende og social afdeling…

På U1 er vi en personalegruppe på ca. 25 ansatte i alle aldre, hvor faglig stolthed, humor og alvor karakteriserer afdelingen. Dette inkluderer også vores tværfaglige samarbejdspartnere såsom terapeuter, læger, serviceassistenter med flere, som vi har er rigtig godt samarbejde med.

Det betyder meget for os, at der er rum og plads til læring og sparring uanset alder og erfaring. Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre os gennem udvikling og forskning.

U1 er en afdeling med stor kollegial omsorg, og vi mener, at arbejdsglæde og trivsel blandt personalet er afgørende for den kvalitet, som vi yder over for vores patienter og pårørende.

U1 kan lide at have sociale arrangementer både i og uden for arbejdstiden på såvel afdelingens som personalets initiativ.

 

 

Vi kan tilbyde dig et job med…

 • En spændende og afvekslende hverdag, hvor der arbejdes med den grundlæggende og specialiserede sygepleje samt den rehabiliterende pleje
 • Individuelt oplæringsprogram og undervisning i det neurokirurgiske speciale
 • Deltagelse i OUH`s fælles introduktionsprogram
 • Stor indflydelse på din arbejdstid med udgangspunkt i dine ønsker via MIN TID
 • Mulighed for personlig udvikling mhp. deltagelse i kurser m.v.
 • Arbejde i blandende vagter, hvor du vælger enten aftenvagter eller nattevagter- aftales nærmere
 • 4 arbejdsweekender over 12 uger
 • En kollegagrupper, der vil stå dig bi og gøre vores til, at du falder hurtigt til i afdelingen

 

Vi ser frem til en ny kollega, der..

 • Vil bidrage til den gode stemning i afdelingen og har stor faglig interesse for samarbejdet, læring og udvikling
 • Er omstillingsvillig – dels i forhold til tempo og også i forhold til kompleksiteten af patienterne
 • Kan lide det tværfaglige arbejde
 • Måske kender lidt til vores speciale, eller du brænder for at lære det at kende, vi ser i al fald frem til at byde dig velkommen

 

Har du lyst til at møde os eller høre mere, så er du meget velkommen til at kontakte afd. sygeplejerske Anne Madsen på til. 23234446 (evt. sms, så ringer jeg tilbage).

Du er også meget velkommen til at besøge os på afdelingen, hvis du har lyst.

 

Løn og ansættelsesforhold

I henhold til overenskomst mellem Regionens Lønnings- og takstnævn og Sundhedskartellet, og er omfattet af aftale om udmøntningsgarantien af nye midler til lokal løndannelse. Ansættelses er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillingen autorisation.

 

Ansøgningsfrist er den  07.12.2021.

Ansættelsessamtaler bliver afholdt løbende.

 

 

 

 

Oprettet:
2021-11-23
Ansøgningsfrist:
2021-12-07
Typer:
Fuldtid