profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-01-02
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Kan du understøtte trivsel og arbejdsmiljø, være synlig i driften og samtidigt klar på at skabe forandringer til gavn for patienter og personale? Vi søger dig, der med engagement og en motiverende ledelsesstil kan skabe følgeskab og lede vores sengeafsnit for lunge- og infektionssygdomme og ambulatorium for infektionssygdomme, som begge hører under Medicinske Sygdomme på Kolding Sygehus.

Om sengeafsnittet

I vores sengeafsnit (Senge B) har vi lunge-, infektionsmedicinske- og coronapatienter. Vi er specialister i at udrede og behandle patienter med svære eller komplicerede infektions- og lungesygdomme. Vi sætter patienten først, og vores pleje og behandling er kendetegnet af høj faglighed og tværfagligt samarbejde med den enkelte patient og pårørende.

I sengeafsnittet vil du arbejde sammen med en dedikeret personalegruppe med 35 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Her er højt til loftet, vi er gode til at passe på hinanden, og vores afdeling har ry for at være et godt sted at være ansat. Vi sætter fagligheden højt, og for at udvikle og vedligeholde vores færdigheder, prioriterer vi teamtræning. Vi arbejder løbende med udvikling og forbedringsarbejde, til gavn for både patienter og personale. Vi har en fast tilknyttet patientansvarlig overlæge i både lunge- og infektionsmedicin alle hverdage, som er med til at sikre kontinuitet i patientbehandlingen og kompetenceudvikling blandt medarbejderne.

Vi har vi plads til 21 indlagte patienter i sengeafdelingen og derudover planlægger vi at indføre TOP-stuer (Tæt Observation og Pleje) til 2 patienter, hvor der blandt andet kan anvendes NIV.

Om ambulatoriet for infektionssygdomme

I ambulatoriet for infektionssygdomme har vi patienter med behov for udredning og opfølgning af infektionssygdomme, hepatitis B og C, tropemedicinske sygdomme, immundefekt, orm og parasitter, stiklæsioner, MRSA og senfølger efter COVID-19.

I ambulatoriet vil du arbejde sammen med 3 erfarne sygeplejersker med høj faglighed, som selv tilrettelægger arbejdstiden.

Vi tilbyder:

 • Personale- og ledelsesansvar for sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, runnere, elever og studerende.
 • At arbejde for at sætte patienten først, hvor vi er ambitiøse og sammen hver dag yder excellent sygepleje til vores patienter og pårørende.
 • At indgå i et ledelsesteam med en erfaren souschef, som står for vagtplanlægning i sengeafsnittet, koder løn og drifter.
 • Tæt samarbejde med afdelingsledelsen, en veletableret gruppe af afdelingssygeplejersker, to patientansvarlige overlæger og en ledende lægesekretær. Derudover samarbejder du både på sygehuset med alle specialer og med kommuner og praktiserende læger i at opnå de mest hensigtsmæssige og sikre patientforløb.
 • Introduktion til stillingen via et introduktionsprogram tilpasset dig.
 • At indgå i et inspirerende udviklingsmiljø med stor gensidig tillid og fleksibilitet.

Vi søger dig, der:

 • Er uddannet sygeplejerske. Du har en lederuddannelse på diplomniveau eller er motiveret for at tilegne dig en sådan.
 • Kan og vil påtage dig lederskab og personaleansvar. Du vil gerne være tæt på driften og har en værdimæssig tydelighed over for medarbejderne. Du udviser beslutsomhed, tydelig kommunikation og kan skabe følgeskab. Du ønsker at gå forrest, er synlig og arbejder for, at alle i afdelingen yder høj sygeplejefaglig kvalitet hver gang.
 • Har humor, empati, kommunikerer autentisk og tør tage den direkte dialog, formel som uformel. Du har god energi, er kreativ og løsningsorienteret. Du er samtidigt driftssikker, struktureret og organisatorisk orienteret.
 • Prioriterer arbejdsmiljø med høj trivsel og arbejdsglæde som pejlemærker. Du er klar på at udvikle nyansattes kompetencer og ser samtidigt værdien i fastholdelsen af de erfarne medarbejdere og styrke deres kompetencer.
 • Vil indgå i et dynamisk ledelsesteam med en souschef og ser det at have en souschef som et plus.
 • Kan lide at arbejde med den isolerede patient og udvikle sygeplejen til dette. Du er faglig kompetent til at støtte op om sygeplejen på TOP stuen. Du mestrer i det hele taget overblikket over sygeplejen i et afsnit og et ambulatorium med høj faglig kompleksitet.
 • Er visionær og arbejder udviklingsorienteret og er klar på at skabe forandringer. Du er lydhør over for kreativitet og nye ideer. Du kan se dig selv i måden, vi arbejder med forbedringsledelse ud fra Den Syddanske Forbedringsmodel.
 • Mestrer at indgå i et lyttende samarbejde på tværs af fag og organisationer. For eksempel vil du være med til at udvikle et tættere samarbejde med kommunernes akutteams og hjemmesygepleje i forhold til hjemmebehandling for den lungesyge patient.

Spørgsmål?

Vil du vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Jannie Falk Bjerregaard på telefon 76 36 09 59. Du kan læse mere om Medicinske Sygdomme på Sygehus Lillebælts hjemmeside. Find os her: Afdelinger > Kolding Sygehus > Medicinske Sygdomme.

Ansøgning og ansættelsesvilkår

Send din ansøgning senest søndag den 2. januar 2022. Vi afholder samtaler om formiddagen den 13. januar 2022. Opstart 1. marts 2022.

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst. Vi indhenter referencer og børneattest efter forudgående aftale inden endelig ansættelse.

Oprettet:
2021-11-23
Ansøgningsfrist:
2022-01-02
Typer:
Fuldtid