profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2021-12-14
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Erfaren sygeplejeleder til veldrevet enhed

Kvindesygdomme senge og ambulatorium på Kolding Sygehus har brug for dig, der er erfaren sygeplejeleder, brænder for at sætte patienten først, og skabe udvikling og trivsel blandt medarbejderne.

Stillingen som afdelingssygeplejerske er ledig fra 1. februar 2022, da vores nuværende leder skal være drifts- og personaleleder i Enheden for regional implementering af fælles beslutningstagning.
 

Som afdelingssygeplejerske i Kvindesygdomme senge og ambulatorium bliver du nærmeste leder for en personalegruppe på 26 sygeplejersker, der har deres ansættelse enten i ambulatoriet, i sengeafsnittet eller i delestillinger mellem ambulatorium og sengeafsnit.
 

Din opgave bliver at lede drift, udvikling og uddannelse i ambulatoriet og sengeafsnittet, og sikre sammenhængskraft i såvel gynækologiske patientforløb som for sygeplejerskerne i gynækologien som helhed. Endvidere skal du bidrage med strategiske ledelseselementer, til ledelsesfællesskabet i det samlede sengeafsnit – Organkirurgi og kvindesygdomme senge. Det er derfor en fordel hvis du har erfaring med ledelse fra såvel det ambulante område, som område med døgnbemanding, at du ledelsesmæssigt er teoretisk velfunderet og har erfaring med brede ledelsesmæssige samarbejder.

Til at hjælpe dig med opgaven har du bl.a. en souschef og specialeansvarlig sygeplejerske i sengeafsnittet, en afsnitsansvarlig overlæge, en afdelingssygeplejerske i Organkirurgi senge, Praktik- og uddannelsessansvarlige sygeplejersker, Kliniske sygeplejespecialister, Kvalitetskoordinatorer og en hel stab af ansvarsbevidste medarbejdere.
 

Som leder i Kvindesygdomme senge og ambulatorium er det afgørende, at du forstår at involvere medarbejderne, og i samarbejde med dem tilbyde passende udfordringer og udvikling. At se den enkelte medarbejder og dennes behov i den aktuelle livsfase og sikre en god gruppedynamik. At kunne samarbejde tværfagligt og på tværs af afsnit/afdelinger, udvise mod i lederskabet og medvirke til at forandringer opleves som meningsfulde forbedringer. At kunne se hvor lige præcis du og dine kompetencer kan bidrage til at gøre en forskel, i samarbejdet med de øvrige ledere i afdelingerne og på sygehuset.
 

Ambulatoriet er karakteriseret ved ordentlighed og systematik, og ved at alle hjælper hinanden. Der samarbejdes om at fordele arbejdsbyrden og finde gode løsninger i dagligdagen. Aktuelt skal du være med til at støtte op omkring udvikling og implementering af Fælles beslutningstagning, undervisning og systematiske refleksioner om excellent sygepleje og forberedelse til ny EPJ-Syd. 
 

Sengeafsnittet drives i tæt samarbejde med det organkirurgiske speciale, hvor patientgrupperne og sygplejerskerne opfattes som en fælles enhed. Afsnittet er karakteriseret ved mange relativt nyansatte medarbejdere, men også en kerne af erfarne medarbejdere. Fælles for alle er stort engagement og ansvarlighed. Der er stor variation i patientkategorierne og stort fokus på kompetencer og det tværfaglige samarbejde i opgaveløsningen. Aktuelt skal du bl.a. være med til at understøtte brugen af nyligt udarbejdede kompetenceprofiler i medarbejdergruppen, udvikling af uddannelsesmiljøet og vejlederteamet, udvikling i rekruttering og fastholdelse, kompetenceudvikling på tværs af specialerne, undervisning og systematiske refleksioner om excellent sygepleje, dokumentation sammen med patienten på stuen og forberedelse til ny EPJ-Syd.


Du er velkommen til at høre mere om afsnittet, stillingen eller rekvirere funktionsbeskrivelse hos Oversygeplejerske Sidse Petersen på 76362511 eller sidse.petersen@rysd.dk eller Afdelingssygeplejerske Anette B. Rasmussen på 7636 2525 eller anette.b.rasmussen@rsyd.dk.

Du kan læse mere om afdelingen på https://www.sygehuslillebaelt.dk/wm223118

Ansøgningsfrist 14. december 2021. 
 

Din ansøgning vil blive behandlet med fortrolighed.

Der indhentes altid reference efter samtalen.
 

 Løn i henhold til overenskomst.

Oprettet:
2021-11-23
Ansøgningsfrist:
2021-12-14
Typer:
Fuldtid