profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2021-12-15
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Ønsker du at være en del af et dynamisk og velfungerende afsnit med topmotiveret personale og et stærkt forskningsmiljø?

Reumatologisk ambulatorium på Svendborg Sygehus har tilknyttet 4 overlæger og 2 afdelingslæger. Vi dækker udredning, samt ambulant opfølgning på hovedfunktionsniveau. Derudover har vi PMR/GCA fasttrack klinik, hvor du har mulighed for at lære vaskulær ultralydsskanning. Reumatologien består aktuelt af 5 senge på et fælles medicinsk sengeafsnit, samt eget selvstændigt ambulatorium med 7.000 ambulante kontakter årligt. I ambulatoriet udredes, diagnosticeres og behandles patienter med inflammatoriske reumatologiske lidelser. Ambulatoriet råder over faciliteter til ultralydsskanning, og der varetages behandling med biologiske lægemidler.
Ambulatoriet er forskningsaktivt og deltager i såvel internationale som nationale studier.
Vi har et stærkt undervisningsmiljø og deltager i undervisning på DRS ultralydskurser og afholder i december i år DRS kursus i afdelingen. Vi er derudover involveret i udvikling og studier af interaktive e-læringsværktøjer. Vi har journal club og flere speciallæger involveret i forskning på internationalt niveau. Dette indenfor flere forskellige områder som: urinsyregigt, RA epigenetik med tvillingeregistret, registerforskning, samt involvering af robotter og AI i fremtidens udredning og opfølgning af gigtpatienter. 

Vi har et tæt tværfagligt samarbejde og udvikler ambulatoriet i teams, hvor alle faggrupper er involveret. Specialet modtager patienter fra hele Fyn, samt fritvalgspatienter fra andre dele af landet. Vi holder temadage og sociale arrangementer i ambulatoriet, der giver sammenhold. Kort sagt et ambulatorie, hvor du kan udvikle dig såvel fagligt som indenfor forskning og få et rigtig godt arbejdsmiljø.

Arbejdsforhold

Dit primære arbejdsområde vil være det daglige kliniske arbejde i det reumatologiske speciale, samt deltagelse i medicinsk bagvagt. Afhængig af kvalifikationer vil der være gode muligheder for at opdyrke eventuelle interesseområder, ligesom der også er mulighed for reumatologisk forskning.  Du vil i det daglige arbejde referere til den specialeansvarlige overlæge. Afhængig af interesse og kvalifikationer tilknyttes du en eller flere af afdelingens specialfunktioner, men forventes i øvrigt at kunne indgå på linje med de øvrige læger i afdelingens samlede arbejde.

Kvalifikationer  

Du er speciallæge i reumatologi og kan varetage både akutte og kroniske problemstillinger. Herudover forventer vi, at du har lyst og evne til at være med til at udvikle specialet yderligere frem mod Svendborg Specialsygehus. Du skal have lyst til aktivt at deltage i afdelingens kvalitets- og forbedringsarbejde og øvrige indsatser i forhold til optimering af patientforløb, samt patient- og pårørendeinvolvering. Endelig forventer vi, at du på lige fod med afdelingens øvrige speciallæger vil være rollemodel for afdelingens store gruppe af uddannelseslæger og medicinstuderende samt aktivt deltage i undervisningen af disse.

Lidt om afdelingen

Medicinsk Afdeling M/FAM er en stor afdeling, som modtager uselekterede intern medicinske patienter. Afdelingen har 12 funktionsområder med hver deres funktionsledelse (læge/sygeplejerske). Alle er beliggende i Svendborg fraset Mave/tarmmedicinsk Ambulatorium, der ligger på sygehusenheden i Nyborg.    

FAM, der er en del af Medicinsk Afdeling M/FAM, er en fælles akutmodtagelse for hele OUH Svendborg Sygehus.

Følgende specialer er repræsenteret i afdelingen: kardiologi, endokrinologi, reumatologi, gastroenterologi, infektions- og lungemedicin. Der er ambulatorier inden for alle specialer, samt et Diagnostisk Center og et Daghospital.

Lidt aktuelle tal for M/FAM

  • 7.500 indlæggelser  
  • 60.000 ambulante besøg
  • Antal medarbejdere 420 
  • Heraf læger 35 speciallæger og 52 uddannelsessøgende yngre læger.

Forskning og Innovation 

I Medicinsk Afdeling M/FAM foregår der forskning og innovation på et højt nationalt og internationalt niveau. Afdelingen har 2 professorer, forskningslektorer og flere Ph.D-studerende. 

Undervisning     

Afdelingen har hoveduddannelsesforløb i 6 medicinske specialer samt almen medicin, og speciallæger ansat i 8 intern medicinske specialer. Vi har KBU-læger og intern medicinske introduktionsstillinger.
Vi deltager i undervisningen af medicin-, farmaci- og biomekanikstuderende fra Syddansk Universitet. Afdelingen har 3 uddannelsesansvarlige overlæger, samt 6 kliniske lektorer.     

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse vil ske i henhold til overenskomst for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
Der er tale om en fuldtidsstilling til besættelse efter aftale. 
Ved ansættelse vil du indgå i den planlagte 16-skiftede medicinske bagvagtsfunktion i 2-holdsdrift med tilstedeværelsesvagt.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Mette Worsøe på telefon 6320 2102. E-mail: mette.worsoe@rsyd.dk eller specialeansvarlig overlæge Søren Andreas Just på telefon 6320 2213, e-mail: soeren.andreas.just@rsyd.dk       

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og skal indeholde speciallægeautorisation, CV, samt publikationsliste. Vi modtager gerne din ansøgning senest den 15. december 2021. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt efter aftale.   

Oprettet:
2021-11-22
Ansøgningsfrist:
2021-12-15
Typer:
Fuldtid