profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2021-12-16
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Team for personlighedsforstyrrelser i Lokalpsykiatrien Haderslev søger en psykolog (specialist i psykoterapi eller specialpsykolog) med erfaring med behandling af patienter med personlighedsforstyrrelser. Vi har brug for en psykolog der både kan varetage behandlingsopgaver og styrke det differentialdiagnostiske blik på teamets patienter.

Teamet varetager pakkebehandling af patienter både fra egen lokalpsykiatri og en udvalgt gruppe af patienter fra øvrige lokalpsykiatrier i hovedfunktion Åbenrå.

Team for personlighedsforstyrrelser er tværfagligt sammensat af psykologer, sygeplejersker, socialrådgiver og ergoterapeut. Teamet arbejder med kognitiv behandling i form af Dialektisk adfærdsterapi (DAT) til patienter med emotionel ustabil personlighedsstruktur og selvskade.

DAT behandlingen er en kombinationsbehandling bestående af individuel psykoterapi og færdighedstræning i gruppe. Teamsamarbejdet omkring patienterne er et afgørende omdrejningspunkt både i forhold til at sikre en optimal behandling af patienterne og som støtte og faglig udvikling til teamets terapeuter.

Som psykolog i teamet vil du også få opgaver i forhold til visitation af patienter til grupperne i samarbejde med den ansvarlige overlæge.

Ud over arbejdet i teamet vil du skulle varetage afklarende samtaler og udredningsopgaver i Lokalpsykiatrien i Haderslev.

Du skal endvidere varetage supervisions- og vejledningsopgaver monofagligt og tværfagligt samt debriefing og undervisningsopgaver på tværs af organisationen. 

Psykologen vil være den ene af 4 psykologer i Lokalpsykiatri Haderslev. Psykologen vil endvidere indgå i et fagligt fællesskab med de i alt 21 psykologer i Psykiatrien i Aabenraa. I den tværfaglige personalegruppe i Haderslev er der 26 medarbejdere samt sekretariat.

Dine opgaver vil være;

 • forestå terapeutiske forløb, individuel- og gruppebehandling i DAT
 • indgå i teamsamarbejdet i teamet
 • afklarende samtaler
 • varetage psykopatologisk diagnostisk udredning og psykologisk undersøgelse
 • udarbejde behandlingsplaner og epikriser
 • supervisere monofagligt og tværfagligt.
 • debriefing opgaver
 • deltage i teamets og Lokalpsykiatriens fortsatte ressourceanvendelse og udvikling.
   

Din profil:

 • specialist i psykoterapi eller specialpsykolog i psykiatri
 • solid erfaring med målgruppen
 • kan indgå i teamsamarbejde og arbejde selvstændigt
 • kan spænde over at varetage løbende behandling og medvirke til den fortsætte faglige udvikling af teamets arbejde.
   

Vi tilbyder:

 • gode muligheder for supervision og videreuddannelse
 • et dynamisk psykologfagligt miljø og fællesskab med andre psykologer og specialpsykologer
 • faglig sparring i et engageret tværfagligt team
 • en arbejdsplads med opmærksomhed på psykisk arbejdsmiljø og engagement

Vi er en travl Lokalpsykiatri med høj faglighed og veluddannet personale med gode sociale relationer og en evne til at løse opgaver og udfordringer på en fleksibel og hjælpsom måde.
 
Lokalpsykiatri Haderslev er en del af Psykiatrien i Aabenraa, der er én af fem hovedfunktioner i psykiatrien i Region Syddanmark (se www.regionsyddanmark.dk). Lokalpsykiatri Haderslev består af et alment ambulant tilbud, et opsøgende psykoseteam og et team til behandling af patienter med personlighedsforstyrrelse.
 
Ansættelsessted er Sundhedshuset, Clausensvej 3 – 5 i centrum af Haderslev.
 
Yderligere oplysninger kan fås hos konst. ledende psykolog Lene Gam Jørgensen på tlf. 9945587
 lene.gam.jorgensen@rsyd.dk eller overlæge Inger Christensen tlf. 2899 4502 inger.Christensen@rsyd.dk
 
Ansøgningsfrist torsdag d. 16.12.21. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 20.12.21.
Ansøgningen indsendes elektronisk. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske regioner og Dansk Psykologforening.

Oprettet:
2021-11-22
Ansøgningsfrist:
2021-12-16
Typer:
Fuldtid