profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2021-12-13
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Brænder du for ledelse og har du lyst til at samarbejde med afdelingssygeplejerske Jesper Krog om at udvikle ortopædkirurgisk sengeafsnit frem mod Nyt OUH.

Vi søger en afdelingssygeplejerske, der har rutine og erfaring i at håndtere ledelse i et stort og komplekst afsnit med mange funktioner.

Stillingen er en fuldtidsstilling fra den 01.03.22.
 

Afsnit O2 og O3 er i gang med en fusion, og skal hen over foråret blive til et sengeafsnit. Den øverste ledelse af afsnittet skal ligge hos 2 afdelingssygeplejersker, der sammen med teamledere vil danne den organisatoriske enhed i afsnittet.

Ca. 75 personaler vil være ansat i afsnittet. Faglighederne er sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og sekretærer.

Afsnittet er midt i en spændende fusionsproces frem mod Nyt OUH, hvor den ortopædkirurgiske sengefunktion skal ligge samlet i 34 senge.

Afsnittet vil blive opdelt i 3 store teams:

 • Akut og traumeteam
 • Elektivt team
 • ITAR team (Infektioner, tumorer, amputationer og rekonstruktioner).

Sengeafsnittet rummer patienter indenfor ortopædkirurgiens specialer, fraset børn og rygpatienter.

I sengefunktionen er ergo- og fysioterapeuter ansat og den terapeutfaglige vinkel understøtter pleje og behandling af afsnittets patienter. Sammen arbejder vi målrettet på, at styrke den rehabiliterende indsats og tankegang i samarbejdet med patienten.

Afsnittet vil have teamledere i hvert team, og samtidig en terapeutfaglig teamleder, der samarbejder tæt med afdelingssygeplejerskerne

I week-ender forstærkes bemandingen og kompetencerne ved, at ambulatoriesygeplejersker dækker vagter i dag- eller aftenvagt. Der stræbes mod at sikre, at alle, der ønsker det, arbejder hver 3. week-end.

Afsnittet har en stor uddannelsesopgave, der er sat i system via kliniske vejledere.

Vi søger en afdelingssygeplejerske med følgende profil:

 • Du har autorisation som sygeplejerske og dokumenteret lederuddannelse på diplom -og/eller masterniveau, eller ønske og vilje til at tage uddannelsen.
 • Du har erfaring med at arbejde ud fra Den Syddanske Forbedringsmodel.
 • Du kan og vil påtage dig lederskab i fællesskab med afdelingssygeplejerske og teamlederne.
 • Du har en stærk vilje til løbende at understøtte forandringsprocesser og kan skabe rammer for selvstændig opgaveløsning og løbende forbedringer.
 • Du fremtræder som en naturlig autoritet, og er vant til at gå forrest.
 • Du er en god kulturbærer for en kultur, hvor alle patienter, kolleger og samarbejdspartnere mødes med ordentlighed, ligeværdighed og respekt, og du engagerer dig i arbejdet med at sætte patienten først.
 • Du er god til at skabe struktur og overblik, og kan omsætte organisationens mål til handling igennem din ledelse.
 • Du ser udvikling, uddannelse og kvalitetssikring som centrale opgaver i din daglige ledelse.
 • Optimal udnyttelse af de personalemæssige og øvrige ressourcer er din daglige driftsledelsesopgave, og du sikrer dermed sammenhængende og gode patientforløb.
 • Du er medansvarlig for ledelsesområdets ressourceforbrug og for afdelingens samlede økonomi.
 • Du er handlekraftig og trives i en uforudsigelig og foranderlig hverdag, hvor dine centrale kompetencer inden for planlægning og koordinering er i spil.
 • Du evner at balancere mellem styring og lederskab, og er bevidst om, at god ledelse forudsætter begge dele.
 • Du er nysgerrig, undersøgende og tør udfordre gældende praksis i bestræbelserne på at forbedre arbejdsgangene.
 • Du er lydhør og motivationsskabende over for medarbejdere og samarbejdspartnere og medvirker til at sikre en god tone, trivsel og et godt arbejdsmiljø.
 • Du samarbejder gerne på tværs af faggrupper med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.

Vi tilbyder:

 • Engagerede og motiverede medarbejdere med kompetencer på forskelligt niveau.
 • Et spændende og dynamisk afsnit hvor dagene aldrig er ens.
 • En stærk og højt specialiseret afdeling, der sætter udvikling i specialet, til gavn for patienterne, i højsædet.
 • Et sygeplejefagligt ledelsesteam med stærke ledelsesmæssige kompetencer og relationelt værdisæt, hvor vi deler viden, læring og erfaringer med hinanden.

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske     Marianne Lundegaard tlf. 24 66 95 24

Ansøgningsfrist er d. 13. december 2021

Samtaler afholdes d. 20. december 2021

Vi glæder os til at høre fra dig.

Oprettet:
2021-11-22
Ansøgningsfrist:
2021-12-13
Typer:
Fuldtid