profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2021-12-08
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Stillingen som udskrivningskoordinator i Medicinske Sygdomme ønskes besat 1. januar 2022 eller efter aftale. Ansættelsessted er Aabenraa.

Medicinske Sygdomme har to udskrivningskoordinatorer i Sønderborg og fremover også to i Aabenraa.

Formålet med udskrivningskoordineringen er en styrkelse af patientforløb på tværs af sektorer med hovedvægt på mere komplekse udskrivningsforløb – ud fra devisen ”udskrivelsen starter ved indlæggelsen” og med fælles udgangspunkt i Patientens Plan.

Vi ser, at arbejdsopgaverne spænder fra det helt praksisnære i forhold til den konkrete patient, til opgaver på mere overordnet plan, for eksempel at indgå i formaliseret samarbejde på tværs af sektorer.

Naturlige samarbejdspartnere vil være patient/pårørende, plejepersonale hørende til Medicinske Sygdomme Aabenraa, udskrivende læge samt primærsektor. Herunder hører også at understøtte og videreudvikle brugen af SAM-BO som kommunikationsredskab med primærsektor.

Vi tilbyder

 • En spændende stilling, der indebærer en travl hverdag, med tæt samarbejde med mange samarbejdspartnere. Du får god mulighed for at sætte alle dine faglige og personlige kundskaber i spil samt videreudvikle disse
 • Du bliver sammen med de øvrige udskrivningskoordinatorer part af et lille team, hvor det forventes at I sammen videreudvikler funktionen inden for stillingsbeskrivelsen

Vi ønsker

 • Du har en baggrund som sygeplejerske med bred erfaring især inden for medicinsk sygepleje og meget gerne erfaring med plejeforløb og opgaveløsninger i den primære sundhedssektor
 • Du har stort blik for at sætte patient og pårørende i fokus for at kunne planlægge en optimal udskrivelse
 • Du har fokus på at inddrage patienter og pårørende i planlægningen af udskrivelsen
 • I hverdagen arbejder du selvstændigt og ansvarsbevidst, har en motiverende, glad og positiv adfærd, der kan bidrage positivt til samarbejdet i Medicinske Sygdomme

 

Om Medicinske Sygdomme

Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland består af 6 afsnit:

 • Ældresygdomme
 • Mave-tarmsygdomme
 • Diabetes, hormon- og nyresygdomme
 • Lungesygdomme og Kræftsygdomme
 • Medicinsk Modtagelse
 • Medicinsk Daghospital, Tønder

Patientkategorien spænder vidt inden for specialerne intern medicin, geriatri, medicinske mave-tarmsygdomme, lungemedicin, infektionsmedicin, nyremedicin, endokrinologi/diabetes, onkologi, palliation, sår-/amputationspatienter og akutmedicin.

Du refererer til afdelingsledelsen i Medicinske Sygdomme som en del af afdelingens tværgående funktioner med funktion på tværs af hele afdelingen på Aabenraa matriklen.

Yderligere oplysninger fås hos:

 

 

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær for afdelingsledelsen Ulla Mai, ulla.mai@rsyd.dk

 

Ansøgningsfrist er den 8. december 2021, samtaler forventes afholdt i uge 50.

Oprettet:
2021-11-22
Ansøgningsfrist:
2021-12-08
Typer:
Fuldtid