profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2021-12-06
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Vil du være en del af et dynamisk og ambitiøst lederteam bestående af 11 afdelingssygeplejersker og afdelingsledelsen? Vi har fokus på de gode sammenhængende patientforløb, god ledelse og høj faglig kvalitet.

 

Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland, søger en afdelingssygeplejerske med ledelseserfaring til Lungesygdomme ambulatorium og Palliativt Team med tiltrædelse per 1.1.2022, eller snarest herefter. Der er tale om en fast stilling.

 

Om Lungesygdomme ambulatorium

Lungesygdomme ambulatorium er i år flyttet ind i Ambulatorietorvet, Sønderborg, sammen med fire øvrige medicinske specialeambulatorier og varetager ambulant udredning, behandling og kontrol af lungemedicinske patienter, herunder udredning af lungecancer. Herudover har Lungesygdomme ambulatorium på Aabenraa-matriklen 2 dage ugentligt.

 

Om Palliativt Team

Palliativt Team er et tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker, socialrådgiver, fysioterapeuter, præst, psykologer og sekretær.

Palliativt Team tilbyder specialiseret tværfaglig palliativ indsats til patienter og pårørende i primær og sekundær sektor i Sønderjylland. Teamet modtager patienter med livstruende sygdomme ledsaget af komplicerede specialiserede palliative problemstillinger.

Palliativt team samarbejder tæt med både primær og sekundær sektor og sengeafsnit 22 i Sønderborg, som er sengeafdeling for lindrende behandling og stamafdeling for terminale patienter.

Ud over det kliniske arbejde har Palliativt Team også undervisende funktion i både primær og sekundær sektor, dette planlægges i samarbejde med Hospice Sønderjylland. Palliativt Team arbejder aktuelt med at implementere initiativer vedrørende ”Den sidste tid”, som er et regionalt indsatsområde.

 

Vi forventer at du:

 • er uddannet sygeplejerske med dansk autorisation
 • har ledelseserfaring som afdelingssygeplejerske 
 • kan løse ledelsesopgaver med stærk fokus på kvalitet, effektivitet, sammenhængende patientforløb, høj faglighed og medarbejdertilfredshed
 • er god til at varetage den ledelsesmæssige praksisdisciplin og gennemføre udviklings- og forandringsprocesser, herunder arbejde med strategiske indsatsområder på afsnitsniveau
 • har en bred klinisk erfaring og har lyst til at udvikle sygeplejen
 • har en direkte og ærlig kommunikation, og kan træffe beslutninger
 • har erfaring med at arbejde systematisk med strategier samt og arbejdsmiljø
 • har gode samarbejdsevner, kan arbejde med sundhedsprofessioner tværfagligt, tværorganisatorisk og tværsektorielt
 • har en lederuddannelse på diplomniveau, eller er indstillet på at påbegynde en formel lederuddannelse
 • mestrer på samme tid at tænke i strategier og være nærværende for medarbejderne med henblik på at bevare og forbedre det gode arbejdsmiljø

 

Vi tilbyder et spændende job med udviklingsmuligheder, 

 • hvor du er med til at præge nutiden og fremtiden og hvor ledelse værdsættes
 • hvor du indgår i et samarbejde med fokus på at udvikle patientforløbene
 • hvor du indgår i et lederforum med fagligt dygtige og engagerede kollegaer
 • med et varieret og udfordrende job i et dynamisk miljø med stor gensidig tillid og fleksibilitet
 • mulighed for formel ledelsessparring en gang per måned, samt efter behov
 • mulighed for ledelsessupervision 
 • mulighed for at tage del i den kommende arbejdsmiljøcertificering
 • mulighed for deltagelse i Forbedringsledelses uddannelse via Den Syddanske forbedringsmodel
 • introduktion til stillingen via struktureret, individuelt tilpasset introduktionsprogram samt tilknytning til en mentor gennem introduktionsperioden. Introduktionsprogrammet tilrettelægges efter en standard som er minimum, og du har mulighed for at få indflydelse på øvrigt indhold, efter behov
 • mulighed for at blive en del af en ambitiøs afdeling med fokus på nytænkning bl.a. inden for de akutte patientforløb, sammedagsforløb, videokonsultationer, pro data, patientinddragelse og fælles beslutningstagen.

 

Om Medicinske Sygdomme SHS  

Afdelingen Medicinske Sygdomme SHS ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge, samt stedfortrædende ledende overlæge og stedfortrædende oversygeplejerske. Afdelingen arbejder fokuseret med at skabe de gode patientforløb på tværs samt at hjælpe hinanden på tværs af afdelingen. Afdelingens LMU spiller en vigtig rolle i dette arbejde.

 

Afdelingen består af 6 afsnit:

 • Afsnit for Ældresygdomme, sengeafsnit samt ambulatorium
 • Afsnit for Mave tarm sygdomme, sengeafsnit samt ambulatorium. (mave-tarm og medicinsk) samt karkirurgisk ambulatorium som er en satellitfunktion fra Sygehus Lillebælt
 • Afsnit for Diabetes, Hormon- og Nyresygdomme (diabetes og hormonambulatorium, nyreambulatorium, sårambulatorium, nyresygdomme sengeafsnit A og dialysen).
 • Afsnit for Lungesygdomme og Kræftsygdomme (sengeafsnit A for lindrende behandling, palliativt onkologisk dagafsnit, palliativt team, lungemedicinsk sengeafsnit B og lungemedicinsk ambulatorium, kræftambulatorium, blodsygdomme og de kliniske diætister).
 • Medicinsk Modtagelse (Medicinsk modtagelse sengeafsnit, Medicinsk modtagelse ambulatorium og akutsekretariatet).
 • Medicinsk Daghospital i Tønder.

 

Vi arbejder systematisk med løbende forbedringer via Den Syddanske forbedringsmodel og har et særligt fokus på det gode, sammenhængende og involverende patientforløb, faglig udvikling og et godt arbejds- og læringsmiljø.  

 

Vilkår

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem DSR/Sundhedskartellet og Danske Regioner.  

 

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte

 

Du er også velkommen til at besøge afsnittet.

Stillingsbeskrivelse og organisationsdiagram kan rekvireres hos Ulla Mai, sekretær for afdelingsledelsen, ulla.mai@rsyd.dk, 79973003

 

Ansøgningsfrist er mandag den 6. december 2021, ansættelsessamtaler forventes afviklet tirsdag den 7. december. Der vil blive indkaldt til samtale umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Oprettet:
2021-11-22
Ansøgningsfrist:
2021-12-06
Typer:
Fuldtid