profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2021-12-05
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Motiveret og kompetent afdelingsradiograf søges til Kolding Sygehus pr. 1. februar 2022

Vi søger en afdelingsradiograf, som, sammen med vores eksisterende afdelingsradiograf, skal sikre udvikling og daglig ledelse af radiograf– og sekretærgruppen på Røntgen og Scanning, Kolding sygehus. Målet er excellent patientbehandling og topmotiverede medarbejdere.

Radiograferne på afdelingen arbejder sammen på tværs af modaliteterne alt afhængigt af kompetencer og ønsker. Der er både CT, MR, intervention, UL og DR at vælge imellem. Sekretærgruppen går på tværs af afdelingen og sikrer alt fra modtagelse af henvisninger til konferencer, svarafgivelse og patientkontakt. Alle områder er kendetegnet ved at have dygtige, specialiserede og dedikerede medarbejdere med stor grad af selvstændighed. Der er høj grad af samarbejde faggrupperne imellem, for at skabe optimale patientforløb. Medarbejderne vil blive delt 50/50 imellem dig og den nuværende afdelingsradiograf.

Afdelingen: Røntgen og Scanning

Kolding sygehus er Patienternes Akutsygehus, og en del af Sygehus Lillebælt. Sygehus Lillebælts øvrige røntgenafdelinger er placeret i Vejle, som er specialistsygehus for onkologi, og i Middelfart som har rygspeciale. Der er fælles afdelingsledelse for Røntgenafdelingerne og vi samarbejder på tværs af afdelingerne, hvor det giver mening.  Sygehuset, såvel som afdelingen, er meget optaget af forbedringsarbejde og forsøger hele tiden at rykke grænser for at optimere patienternes oplevelser, når de har brug for vores hjælp.

Afdelingen er betydeligt udvidet – og udviklet i de senere år.  Vi uddanner beskrivende radiografer både til knogler og UL, og vi har et team af radiografer der kører ud med ”Mobilt røntgen” for at tage røntgenoptagelser af svækkede og demente patienter på plejehjem og institutioner. Ved MR er der udviklet et særligt børnemiljø med leg og informationer der giver tryghed, og gør behovet for anæstesi i forbindelse med MR-scanning mindre.  Sekretariatet har udviklet et enestående bookingoverblik skabt i samarbejde med husets afdelinger. Disse er eksempler på den type udvikling, der kontinuerligt foregår i afdelingen.

Afdelingen består af 85 engagerede medarbejdere, hvoraf radiografgruppen udgør 55-60 personer og sekretariatet 7 personer.  Årligt udføres der i alt ca. 130.000 undersøgelser.

Vores forventninger til dig:

 • Det er et krav, at du er uddannet radiograf og har stor lyst til ledelse. Måske har du ledererfaring/uddannelse, fx diplom i ledelse eller tilsvarende. Hvis ikke du har lederuddannelse, skal du være klar til at påbegynde dette
 • Du skal kunne indgå i menneskelige relationer med empati og respekt i højsæde, og navigere i de ledelsesroller hverdagen har behov for og med udgangspunkt i, at vi sætter patienten først. Vores kvalitet skal være høj, vores ventetider og svartider lave og vores arbejdsmiljø i top
 • Du skal have en veludviklet indsigt i både egne og andres kompetencer, og kunne bruge denne viden til at sikre kontinuerlig personlig og faglig udvikling for dine medarbejdere
 • Du skal være en god facilitator og skabe rammer, hvori medarbejderne kan sikre kontinuerlig udvikling af deres arbejdsområder. Medarbejderne er vores ”guld” for de ved præcist, hvad der sker og hvor der er udfordringer, og de har ofte selv de bedste løsninger
 • Som leder skal du have et godt indblik i de overenskomstbestemte regler og retningslinjer, ligesom du skal være interesseret i at udvikle både radiografien, afdelingen, dig selv og ikke mindst dine medarbejdere. Her på afdelingen står vi ikke stille og medarbejderne er særdeles forbedrings – og forandringsorienterede
 • Du skal kunne evne at sætte dig ind de organisatoriske processer, der gør sig gældende for de modaliteter og patientforløb, der er i afdelingen, uanset om de er inde for dit eget kompetenceområde eller ej. Erfaring med redskaberne i Den Syddanske Forbedringsmodel vil være et plus
 • Du er indstillet på, at vi ser os selv som en rummelig afdeling, hvilket afspejler sig i ledergruppens holdninger og værdier
 • Frem for alt har du lyst til ledelse og arbejder engageret, samarbejdsorienteret og målrettet. Du udviser inddragende og motiverende adfærd, er tydelig i din kommunikation, fremmer trivsel og samarbejde, og er indstillet på en afvekslende og udfordrende hverdag

Opgaverne som afdelingsradiograf indebærer bl.a.:

 • Ansvar for afdelingens daglige drift, og sikring af et godt arbejdsmiljø, i samarbejde med den nuværende afdelingsradiograf
 • Koordinering/implementering og optimering af samarbejdsaftaler og patientforløb
 • Udvikling af de enkelte medarbejdere der kommer under din personlige ledelse, herunder afholdelse og opfølgning af MUS og GRUS samt personalesamtaler
 • Ansvar for optimal og ansvarlig resurseudnyttelse i personaleplaner ved hjælp af ”ønskeplan” inkl. lønindberetning
 • At du kan sikre løsning af både stort og småt, og ligeledes prioritere i opgaverne
 • Deltagelse i relevante møder, både i og uden for afdelingen
 • At du aktivt tager del i kvalitets – og udviklingsarbejdet

For den rette leder kan vi tilbyde

En plads i vores velfungerende ledergruppe med god sparring og samarbejde

”Introduktionspakke” for nyansatte ledere, hvor du vil få en oplæring og indsigt i Sygehus Lillebælts (SLB) kerneværdier

En arbejdsplads hvor der er stor fokus på lederudvikling med mulighed for interne og eksterne foredrag, kurser mm.

En afdeling der vægter medansvar og medinddragelse og har en kultur, der afspejler dette

En travl hverdag med masser af udfordringer og ligeså mange grin!

 

Yderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende Overradiograf Pica Andersen via mail Pica.ann.blackburn.andersen@rsyd.dk eller på telefon nr. 24643394

Læs mere om Sygehus Lillebælts værdier her: http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm335379

Ansøgningsfristen er d. 5. december 2021 kl. 12. Sammen med ansøgningen skal vedlægges CV, eksamensbeviser samt referencer fra tidligere beskæftigelser. Vi forventer at afholde samtaler i uge 50

 

Oprettet:
2021-11-21
Ansøgningsfrist:
2021-12-05
Typer:
Fuldtid