profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2021-12-17
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Arbejdstiden er som udgangspunkt skiftende i tidsrummet 06.30 – 22.00 og fast hver anden weekend, men vi forsøger at være fleksible i forhold til individuelle ønsker. Har du lyst og til at gøre en forskel, og være del af en ambitiøs arbejdsplads med høj faglighed og fokus på kvalitet, så kan denne stilling være noget for dig. Stillingerne er normeret til 37 timer, med mulighed for anden aftale.

Hvad kan du forvente?

I Engbo Kerteminde har alle borgerne brug for særlig tilrettelagte hverdage. Nogle borgere har én til én normering, hvilket også stiller særlige krav til personalet. Andre borgere har fysiske handicap, og har behov for hjælp til forflytning og pleje. Fælles for alle borgerne, er at de udviklingshæmmede med forskellige grader af psykiske udfordringer. Borgerne skal have hjælp og guidning, og de har brug for tydelig struktur og genkendelighed i dagligdagen. De bliver let angste og stressede, ved selv de mindste ændringer i dagligdagen. Der arbejdes derfor ud fra fastlagte dagsplaner, kommunikationspas, trivsel profiler og faste daglige aktivitets beskrivelser.

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i en anerkendende, og individuel tilgang. Alle indsatser skal tilpasses den enkelte borgers behov og forudsætninger, og vores mål er at borgerne får mest mulig indflydelse og deltagelse i eget liv. Vi har derfor brug for dygtige, og velkvalificerede kollegaer, til at indgå i faste faglige teams.

Særlige fokusområder.

Vi har konstant et højt fokus på, at implementere og anvende de bedste pædagogiske metoder, såsom KRAP-modellen, neuropædagogik og understøttende kommunikation. Vi har et ønske om, at sikre et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital. Derfor arbejder vi fokuseret med faglige metoder, som virker forebyggende overfor voldsomme episoder, for at styrke arbejdspladsens psykiske robusthed og skabe tryghed for både medarbejdere og borgere. Der er en grundig oplæring i brug af, pædagogiske tilgange og anvendelse af elektroniske dokumentationsprogrammer.

Vores forventninger til en ny kollega.

 • Du har lyst til, og flair for, at arbejde alene med den enkelte borger.
 • Det er en fordel, men ikke et krav, at have kendskab til lignende opgaver.
 • Du udstråler ro og besindighed i pressede situationer.
 • Du kan arbejde struktureret og følge de pædagogiske mål og delmål ud fra en rehabiliterende forståelse.
 • Du kan tænke og handle kreativt for at skabe de bedste løsninger.
 • Du tager ansvar for en god relation – til borgere og kollegaer
 • Du arbejder struktureret, vedholdende og loyalt over for borgernes handleplaner
 • Du kan omsætte teori til praksis, og du kan beskrive praksis i forhold til teori.

Vi kan tilbyde dig

 • Dygtige medarbejdere som tager godt imod en ny kollega
 • Grundige introduktions- og oplæringsforløb
 • Mulighed for indflydelse og medansvar
 • Supervision af ekstern psykolog
 • En leder som er tæt på, og støtter dig i din praksis.
 • Efteruddannelse inden for KRAP, kursus i medicinhåndtering, forflytning, mv.
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel

Har dette interesse, så send os en kortfattet ansøgning, og du vil blive indbudt til en samtale.

Engbo Kerteminde er del af det regionale bo- og aktivitetstilbud, Handicapcenter Fyn. Bostedet Engbo Kerteminde består af 3 huse med i alt 20 beboere. Alle borgere er voksne med forskellige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, som har komplekse problemstillinger og handicap. Der er både mobile og immobile borger, men alle har i større eller mindre grad behov for støtte og guidning i forhold til pleje, omsorg, kommunikation og udvikling og vedligeholdelse af færdigheder.

Du kan læse mere om Handicapcenter Fyn og Engbo Kerteminde via dette link eller kontakte afdelingsleder Torben Konradsen på tlf. 21549778

Ansøgere er meget velkommen til at kontakte os for mere information.

Ansøgningsfrist: 17. december 2021. Send din ansøgning online via dette link.

Ansættelsessamtaler - Vi afholder ansættelsessamtaler d. 21. december 2021.

Oprettet:
2021-11-19
Ansøgningsfrist:
2021-12-17
Typer:
Fuldtid