profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2021-12-01
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Om os

Sygehusapotek Fyns produktion færdigfremstiller lægemidler, både til den specifikke patient på OUH og til hele patientgrupper på regionalt plan. Som et led i forberedelsen af flytning til det nye universitetshospital i 2024, er der et stigende fokus på klar-til-brug lægemidler hvilket fordrer en automatisering af produktionsprocesser.

Lægemiddelfremstillingen på sygehusapoteket præges af stadigt stigende kvalitets- og myndighedskrav, da der produceres efter GMP. Disse stigende krav indebærer blandt andet øget dokumentation og kvalitetsstyrring for det software, der anvendes til produktionsudstyr og –overvågning.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et job, hvor du får mulighed for at bruge flere facetter af din faglighed. Du vil som systemejer komme til at spille en vigtig rolle i samarbejdet på tværs af sygehusapotekets produktion, og du får som specialist friheden til at udvikle dig i stillingen.

Sygehusapotek Fyn er kendt for at have et arbejdsmiljø præget af engagement og et vedvarende fokus på de patienter, der har brug for vores ydelser. Så her vil du få en spændende arbejdsplads med plads til udfoldelse og initiativ, gode kolleger og en fri, åben dialog.

Om opgaven

I rollen som systemejer hos Sygehusapotek Fyns produktion vil du fungere som bindeled mellem afdelingen som bruger systemet og sygehusapotekets IT-specialister. Du vil indgå i en nydannet IT-gruppe, der på tværs af sygehusapoteket skal holde systemerne i compliance og løbende implementere nye krav for IT-systemer. Du vil stå for oprettelse af brugeradgange og uddannelse af brugere i de systemer som du udpeges som ejer af, og vil i det hele taget være garant for at systemerne og tilhørende software er egnet til formålet i henhold til gældende instruktioner og tiltænkt brug. Du er ansvarlig for udarbejdelse af al dokumentation omkring systemerne fx risikovurderinger, valideringsplaner og brugerkravsspecifikationer. Du vil også, afhængig af dine kompetencer, blive involveret i det arbejde der foregår i den funktion du tilknyttes. Du vil altså få opgaver i driften, så du får systembrugerne som kolleger, og kommer til at kende anvendelsen af systemerne i dybden.

Om dig

Du har enten en naturvidenskabelig baggrund (fx diplom- eller civilingeniør, farmaceut eller Cand. Scient) kombineret med IT flair eller en IT baggrund (fx datamatiker, softwareingeniør eller sundhedsteknolog) kombineret med naturvidenskabeligt flair. Du er struktureret og har erfaring med system- eller kvalitetsdokumentation. Du er selvstændig og holder momentum, og motiveres af at få afsluttet opgaverne.

Du er en initiativrig og engageret person, som er god til at lytte og lære fra sig. Du holder af at samarbejde med andre fagligheder end din egen, og motiveres af den synergi der opstår ved det.

Ansættelsesforhold, ansøgningsfrist og samtaler

Der er tale om tre fuldtidsstillinger med reference til den faglige funktionsleder af hhv. serviceproduktionen, cytostatikaproduktionen eller produktionsteknisk afdeling på Sygehusapotek Fyn.

Der er 3 måneders prøvetid, første gang du ansættes i Region Syddanmark. Løn- og ansættelsesforhold er med udgangspunkt i gældende overenskomst, idet der forventes en forhandling om kvalifikationstillæg i forhold til dine kvalifikationer.

Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer pr. uge. Tiltrædelsen er snarest muligt efter aftale.

Stillingerne søges online på job.regionsyddanmark.dk, ID-217675 og der afholdes løbene samtaler, så send din ansøgning snarest muligt.

Kontakt os

Yderligere oplysninger kan fås ved produktionschef Line Visby Hansen, tlf. 20534521, mail line.visby.hansen@rsyd.dk.

Sygehusapotek Fyn producerer og indkøber lægemidler til distribution på de fynske sygehuse. Apoteket er organisatorisk en del af Odense Universitetshospital og beskæftiger ca. 280 dedikerede medarbejdere, som omsætter årligt for ca. 1,2 mia. kr. Apotekets produktion omfatter sterile og ikke-sterile lægemidler herunder registrerede lægemidler, produktion til kliniske forsøg og fremstillingen af klar-til-brug lægemidler. Apoteket leverer desuden vacciner mod COVID-19 klar-til-brug.

 

 

 

 

Oprettet:
2021-10-12
Ansøgningsfrist:
2021-12-01
Typer:
Fuldtid