profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-12-12
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Vi er en afdeling i kontinuerlig udvikling og har derfor fortsat behov for, at styrke den sygeplejefaglige udvikling og kvalitet. 

Stillingen som klinisk sygeplejespecialist er med tiltrædelse den 1. februar 2023 - eller efter nærmere aftale. Det er en fast stilling på 37 timer pr. uge med fordeling af udviklings- og kvalitetsmæssige opgaver og klinisk praksis 50/50.

Du får stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dit arbejde - og ledelsen prioriterer udviklingsarbejde højt. Du vil indgå i weekendarbejde hver 3. weekend. Vagtarbejde kan forekomme.

 

Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde? 

I Geriatrisk Afdeling er vi ca. 130 ansatte fordelt på forskellige tværfaglige funktioner. Vi arbejder ud fra det sammenhængende patientforløb, og det betyder, at patienten bliver modtaget af geriatriske sygeplejersker i FAM. Under indlæggelsen arbejdes tværfagligt, hvor vi sætter patienten og dennes pårørende først. Geriatrisk sengeafsnit består af 32 senge, Geriatrisk Klinik modtager ambulante patienter.

Vi har ansat sygeplejersker til at varetage udskrivelsesfunktionen, hvor vi lægger stor vægt på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Vi er en afdeling, der er kendetegnet ved at arbejde målrettet med udviklingen af det gode patientforløb. Vi sætter patienten først, har høj sygeplejefaglig kvalitet og prioriterer kompetenceudvikling og patientsikkerhed.  

Geriatrisk Afdeling er koordinerende for demensområdet på OUH og den fortsatte udvikling af Svendborg Sygehus som demensvenligt sygehus.

Vi er en velfungerende afdeling med et godt arbejdsmiljø og engagerede kollegaer, der brænder for det geriatriske speciale. 

Vi sørger for en grundig introduktion til afdelingens specialer, og du kommer til at arbejde tæt sammen med afdelingens anden kliniske sygeplejespecialist.  De kliniske sygeplejespecialister arbejder med udvikling og implementering. Vi har lige nu fokus på:

 • Implementering af virtuel afdeling
 • Implementering af My MedCards, digital kompetenceudvikling
 • Planlægning af undervisning og undervisning på Geriatrisk Efteruddannelse
 • Samarbejde om nye udviklingstiltag med afdelingens udviklingsterapeuter
 • Fortløbende fokus på afdelingens behov for udvikling og undervisning

 

Vi forventer at du: 

 • Er uddannet sygeplejerske og har efteruddannelse på enten master- eller kandidatniveau
 • Kan skabe overblik over afdelingens sygeplejefaglige behov for udvikling- og kvalitetssikring samt kompetenceudvikling  
 • Arbejder med udvikling, projekter eller forskning ud fra stringente metoder
 • Er ansvarlig for afdelingens kvalitetsarbejde og afdelingens patientsikkerhed
 • Er ansvarlig for at supervisere og vejlede afdelingens faglige ressourcepersoner i arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed
 • Arbejder systematisk med udvikling af sygeplejepraksis og afdelingens kerneopgaver med afsæt i egen og andres udviklings-, projektarbejde og eller forskningsarbejde
 • Kan tilegne dig og bearbejde ny viden og erfaringer og kobler det til klinisk praksis
 • Tager initiativ til at planlægge og gennemføre undervisning i et givent fagrelevant emne
 • Skaber og formidler ny viden, så det giver mening for klinisk praksis
 • Overskuer høj grad af kompleksitet og demonstrerer overblik i kliniske- og organisatoriske beslutningsprocesser
 • Tager initiativ til at påvirke arbejdsvilkår, der er uhensigtsmæssige i forhold til patientsikkerheden og arbejdsmiljøet
 • Er udviklingsorienteret og forandringsvillig i takt med stigende faglige og organisatoriske krav
 • Anerkender og respekterer forskelligheder
 • Udviser interesse for at arbejde ud fra en fælles forpligtigelse og ansvarsfølelse over for patienter, pårørende og kollegaer
 • Samarbejder og inddrager patienter og pårørende med respekt for deres integritet, autonomi, holdninger og værdier og arbejder aktivt med udviklingen inden for dette

Løn og ansættelsesvilkår:
Aflønning sker i henhold til overenskomst med DSR, og stillingen er omfattet af lokal løndannelse. Derfor er et fyldestgørende CV vigtigt.

Yderligere oplysninger:
Funktionsbeskrivelse kan ses her: Funktionsbeskrivelse - Klinisk Sygeplejespecialist

Vores rekrutteringsfilm kan ses her: Rekrutteringsfilm

Du er også meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Bente Vind 20 46 04 30 eller oversygeplejerske Janeke Espensen 23 23 84 87.

Ansøgningsfristen er den 12. december, kl. 8.00. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 16. december 2022. 

Vi håber du vil være en del af vores fantastiske afdeling og glæder os til at høre fra dig. 

Oprettet:
2022-11-17
Ansøgningsfrist:
2022-12-12
Jobtype: