profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-12-07
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Oversygeplejerske til ældrepsykiatrisk sengeafsnit

Har du mod, vilje og ledelseskraft til, at gøre en forskel for mennesker med psykiske lidelser. Motiveres du af at lede højt kvalificererede fagprofessionelle, udbygge tværsektorielt samarbejde og sikre patientforløb mellem døgn- og ambulantbehandling, så vil vi meget gerne modtage din ansøgning.

Du vil få et stort ledelsesansvar, og vi forventer du kan stå i spidsen for et ældrepsykiatrisk sengeafsnit og en organisation, hvor der er en VI orienteret struktur og en VI orienteret indstilling.

Sengeafsnittet har fokus på ældre psykiatriske patienter og der er plads til 16 patienter. På afsnittet arbejder vi med en helhedsorienteret, tværfaglig indsats, hvor der er fokus på patientens egen recovery. Vi arbejder blandt andet deeskalerende og med beroligende metoder, som forebyggelse af tvang.

Dit ledelsesansvar

Som oversygeplejerske arbejder du tæt sammen med overlægen, og I står sammen i spidsen for videreudvikling af kvalitet og sammenhæng i behandlingen samt driften af det psykiatriske sengeafsnit.

I afsnitsledelsen har I et særligt ansvar for at skabe sammenhængende patientforløb, og således sikre et velfungerende samarbejde mellem døgnafsnit og lokalpsykatrier og til primærsektor – kommune, botilbud og praktiserende læger. Samarbejde på tværs bliver dermed en stor del af din hverdag, og ligeledes er videreudvikling af den recovery-orienterede og rehabiliterende tilgang en væsentlig ledelsesopgave.

De store udviklingsopgaver løser du i tæt samarbejde med lederne for PA Vejles psykiatriske ambulatorium samt de øvrige sengeafsnit på Nordbanen. Du har ansvaret for personaleledelse af medarbejdere, økonomistyring og det overordnede ansvar for at sikre sammenhængende forløb, kvalitet i behandling, patientflow og effektiv ressourceanvendelse. Du vil indgå i et konstruktivt og dynamisk samarbejde i afdelingens ledergruppe, hvor vi arbejder med fælles drifts- og udviklingsopgaver.

Du får et tæt samarbejde med afdelingsledelsen. Du vil arbejde tæt sammen med overlæger og oversygeplejerske fra sengeafsnit 05, som bliver dine sparringspartnere i ledelsesrummet for den samlede ledelse og drift af afsnit 04. Derudover samarbejder du særligt sammen med koordinatorer og vagtplanlægger.

 

Hvem er du?

En erfaren leder. Du har en involverende ledelsesstil, kan skabe følgeskab i dine initiativer og er professionel, åben og direkte i din kommunikation med andre. Du har gode relationelle kompetencer, der sikrer et godt samarbejde med alle samarbejdspartnere. Sammen med dine medarbejdere sætter du fokus på at skabe et trygt, involverende og åbent arbejdsmiljø baseret på trivsel og motivation.

Du er visionær. Du kan tænke strategisk både kort- og langsigtet i forhold til ledelsesopgaven. Du driver forandrings- og forbedringsindsatserne med kreativitet og nysgerrighed. Du tænker i helhedsløsninger og tværfaglighed, og kan med stor vedholdenhed føre opgaver helt i mål.

Du er handlekraftig og struktureret. Du skal arbejde med drift- og kapacitetsstyring ift. planlægningen af patientforløbene og medarbejderfremmødet, det er derfor vigtigt, at du har det helt store overblik, og at du hurtigt kan danne dig et overblik af, hvilke indsatsområder der skal handles på her og nu, samt hvilke der kan udsættes. Du får tingene til at ske.

Følgende kompetencer søger vi i en ny leder, og her er et par stikord:

  • At din ledelsesstil er alignment, indeholdende en VI orienteret struktur og en VI orienteret indstilling
  • At du arbejder loyalt med de beslutninger, der bliver taget i afdelingen
  • At du har en motiverende tilgang – hos os betyder det, at du samarbejder og værdsætter det vi laver, og er god til at give kvalificeret feedback og feedforward
  • At du er synlig og kan lide at sparre med os – vi søger en leder, der er åben og imødekommende
  • At du sikrer og understøtter fagligheden og udviklingen i afsnittet i relation til psykiatrisygehusets samlede planer og politikker

 

Kvalifikationer

For at blive taget i betragtning til stillingen, skal du have en bred erfaring inden for det psykiatriske/- og eller de somatiske specialer samt dokumenteret ledelseserfaring f.eks. som afdelingssygeplejerske el.lign. Du har indsigt i kvalitetsudvikling, planlægning og ressourcestyring, og har kendskab til psykiatriens forbedringsmetoder.

Du har sygeplejefaglig baggrund og erfaring eller har anden relevant sundhedsfaglig baggrund på professionsbachelor niveau og erfaring suppleret med videreuddannelse på master- eller kandidatniveau.


Vi tilbyder

Afdelingen tilbyder et individuelt introduktionsprogram ud fra dine kompetencer og behov.

Om Psykiatrisk Afdeling Vejle

Afdelingen har 99 sengepladser i Vejle samt 3 lokalpsykiatrier, i Kolding, Vejle og Fredericia. Afdelingen har subspeciale opdelt patienter i døgnafsnittene.

Har du fået lyst til at høre mere om stillingen som oversygeplejerske i Ældrepsykiatrisk afsnit, så kan du kontakte chefsygeplejerske, Lone Bülow Toft Friis.

Mail: lbf@rsyd.dk. Mobil: 2128 6284

 

Der er ansøgningsfrist til stillingen den 7/12-22.

Vi afholder ansættelsessamtaler den 12/12.

Løn og ansættelses efter gældende overenskomst.

 

 

Oprettet:
2022-11-29
Ansøgningsfrist:
2022-12-07
Jobtype:
Fuldtid