profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-12-15
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Psykiatrisk Afdeling i Vejle søger en speciallæge i psykiatri til enten afdelingslæge- eller overlægefunktion. Vi søger en kollega, der kan bidrage til afdelingens udvikling med fokus på kvalitet i behandling, inspirerende uddannelsesmiljø og et godt arbejdsmiljø. Vil du være med på holdet i en afdeling i rivende udvikling med stor grad af medindflydelse, så send os en ansøgning, og vi vil se frem til en spændende dialog med dig.

Stillingen ønskes besat, efter aftale

Om stillingen
Vi er gang med at robustgøre og organisere vores faste lægestab, og derfor vil der være flere mulige arbejdsfunktioner. Så uanset om du er til ambulant udredning og behandling eller sengepsykiatri, er vi fleksible lige nu i forhold til ønsker. En af de spændende funktioner, der kunne komme på tale er at være speciallæge i vores udredningsteam, som er placeret i lokalpsykiatrierne i Kolding og Vejle. Men der er også mulighed for at arbejde på et af vores sengeafsnit som speciallæge.

I stillingen som afdelingslæge eller overlæge kan opgaverne bl.a. være:

 • Deltagelse i tværfaglige konferencer
 • Udredning og behandling ambulant eller på sengeafsnit
 • Deltagelse i kliniske konferencer
 • Deltagelse i lægemøder, vejledermøder og undervisning
 • Bidrage til journal club, supervision, sparring og vejlederfunktion
 • Mulighed for, at deltage i forsknings- og udviklingsprojekter i arbejdstiden
 • Fokus på ledelse – du bliver en del af ledergruppen

Du vil blive inddraget i afdelingens udvikling, nytænkning og ledelse og du vil som speciallæge blive en del af en engageret gruppe af læger. Vi sætter samarbejde på tværs meget højt – både internt og eksternt.
Vi er som organisation rimelig fleksible og der kan også være mulighed for, at prøve kræfter med andre teams eller funktioner, hvis der er ønske herom på et tidspunkt.

Stillingen er som udgangspunkt med deltagelse i bagvagtslaget
Bagvagtsfunktionen kræver tilstedeværelse på hverdage 15.30-21.00 og derefter tilkald 21.00-08.00. I weekenden er bagvagtens tilstedeværelse kl. 08.45-19.00.
Bagvagtsfunktionen kan være i tidsrum kl. 08.00-15.30. Dette tidsrum vil være få dage idet, der er fast læge i PAM (psykiatrisk akutmodtagelse).
Vagtholdet består desuden af en to-delt forvagtsfunktion, der dækker hele døgnet.
Der er medicinstuderende i mellemvagtsfunktion kl. 12.00-21.00 på hverdage og kl. 08.45-17.00 i weekender.

 

Lokalpsykiatrien i Vejle er placeret i Sundhedshuset (Vestre Engvej 51B, 5.sal, 7100 Vejle).

Lokalpsykiatrien i Kolding er placeret i Låsbyhøj (Nørregade 1, 2. sal, 6000 Kolding).

Sengeafsnittene i Vejle er placeret på ”Nordbanen” (Nordbanen 5, 7100 Vejle)


Psykiatrisk Afdeling Vejle
Psykiatrisk Afdeling Vejle har ansvaret for voksenpsykiatrien og varetager udredning, diagnostik og behandling. Afdelingen betjener ca. 287.000 indbyggere primært fra kommunerne Vejle, Fredericia, Kolding og Billund samt for ældre med psykiske lidelser desuden Middelfart, Nordfyns og Assens kommuner. Afdelingen består af et døgnbehandlingssted i vejle og tre lokalpsykiatrier i henholdsvis Vejle, Kolding og Fredericia.

Afdelingens døgnbehandlingssted er placeret i nye bygninger fra 2017, hvilket medfører moderne behandlings- og sikkerhedsmæssige forhold for patienter og medarbejdere. Derudover er placeringen tæt ved naturskønne omgivelser som skov og vand.

På Psykiatrisk afdeling i Vejle findes 5 sengeafsnit (affektiv afsnit (02/03), psykose afsnit (06/07), ældre afsnit (04), afsnit for dobbeltdiagnoser og medicinnedtrapning (05) og PAM (Psykiatrisk Akut Modtagelse). Udgående fra PAM har vi også vores mobile skadestue (DMS) og Akut Psykiatrisk Udrykningstjeneste (APU).

Der gives desuden fast ECT 3 gange ugentligt i tæt samarbejde med anæstesien i huset på Nordbanen 5 i Vejle – dette både under indlæggelse samt ambulant via PAM. Der er både ECT-ansvarlig sygeplejerske og speciallæge i Psykiatrisk Afdeling Vejle.

Afdelingen har tre lokalpsykiatrier i henholdsvis Kolding, Vejle og Fredericia, som har følgende udredning og behandlingstilbud:

 • Visitationsteam
 • Udredningsteam
 • Teams for psykose- og affektive lidelser (herunder bl.a. et team for angst og ADHD)
 • OPT – opsøgende psykose teams
 • OPUS 
 • Almenpsykiatriske teams
 • Team for gerontopsykiatri
 • Demensklinikken Lillebælt
 • Team for oligofreni 
 • Team for personlighedsforstyrrelser
 • Team for selvmordsforebyggelse

Sengeafsnit og lokalpsykiatrier har et godt samarbejde og fælles møder samt videokonferencer.
Psykiatrisk Afdeling Vejle har derudover tilsynsforpligtigelse på de somatiske afdelinger (både planlagt og akut) på Sygehus Lillebælts 2 matrikler i henholdsvis Vejle og Kolding.
Der er speciallæger (afdelingslæger og overlæger) både på sengeafsnit og i de tre lokalpsykiatrier. Fordeling og teams kan variere.

Der foreligger en samlet udviklingsplan for Psykiatrien i Region Syddanmark, således at videreudvikling af afdelingens behandlingstilbud pågår, og du forventes at tage aktivt del heri. Dine særlige kompetencer vil kunne medinddrages i afdelingens samlede behandlingstilbud fremover.

Link til afdelingen: https://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm512020

Krav og kompetencer
Du har opfyldt de formelle krav, dvs. har gennemført speciallægeuddannelse, og du har interesse for udvikling i det psykiatriske område, samt at du vil påtage at arbejde konstruktivt og tage medansvar, i forhold til udredning og behandling, af patienter med psykiske lidelser.

Krav og ansøgning
Ansøgningen skal indeholde følgende: Cpr.nr., eksamensår og resultat samt tidligere ansættelser. Derudover bør ansøgningen indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de 7 lægeroller: 

Ansøgningen bedes opstillet herefter: 

 • Den medicinske ekspert 
 • Kommunikator 
 • Samarbejder 
 • Leder/administrator 
 • Sundhedsfremmer 
 • Akademiker 
 • Professionel 


Vi tilbyder
Ved afdelingen er der etableret et fast undervisningsprogram for alle læger, ligesom der tilbydes supervision af psykoterapeutisk arbejde.

Vi har faglig sparring med dygtige lægekollegaer og øvrige medarbejdere, herunder afdelingens psykologer.

Psykiatrien i Region Syddanmark har som målsætning at tilstræbe, at den psykiske syge får en tilværelse så nær egne præmisser som muligt, så det normale miljø opretholdes. Dette forsøges sikret ved at opretholde et netop godt samarbejde mellem distriktspsykiatrien og sengeafdelingen, så behandlingen opleves sammenhængende for patienten. Der er derudover gode samarbejdsrelationer til kommunernes tilbud.

Samarbejde, uddannelse, forskning og et godt arbejdsmiljø er noget vi vægter højt.


Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål til stillingen eller afdelingen, er du meget velkommen til at kontakte cheflæge Georgios Adamopoulos, GEORG@rsyd.dk eller på tlf. 6119 5453.

Eller benyt nedenstående links:

Link til afdelingen: Vejle – psykiatrisk behandling for voksne 20+ (psykiatrienisyddanmark.dk)

Link til kort indtryksvideo for læger: https://youtu.be/OkqzoPLckCI

Selv om der er kommet ny ledelse siden videoerne blev lavet, er prioriteringen af uddannelse og arbejdsmiljø den samme.

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger/FAS om overenskomst for overlæger.

Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Ansøgningsfrist og ansættelsessamtaler:
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt efter aftale.
Ansøgningsfrist: 15. december 2022
Ansættelsessamtaler: efter aftale

Oprettet:
2022-11-15
Ansøgningsfrist:
2022-12-15
Jobtype:
Fuldtid