profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-11-29
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Er du speciallæge i psykiatri og har interesse inden for affektive sindslidelser, så bliver der nu en åbning på vores affektive sengeafsnit i på Psykiatrisk Afdeling i Vejle.

Du vil blive en del af en afdeling, hvor vi har fokus på tværfaglighed, hvor man kommer rundt om det hele menneske ud fra både psykologiske, sociale, somatiske og farmakologiske forhold. Du vil blive leder af engagerede initiativrige medarbejdere og du vil indgå i den samlede ledergruppe under Psykiatrisk afdeling, Vejle. Der er rig mulighed for at være med til at skabe retning både i sengeafsnittet, men også i hele Psykiatrisk Afdeling i Vejle. 

Om Psykiatrisk afdeling i Vejle
Psykiatrisk afdeling i Vejle er beliggende i smukke omgivelser ved skov og vand. Afdelingen er etableret i nybyggede og moderne bygninger fra 2017. 

Vores nybyggede afdeling rummer arealer for fysisk aktivitet, integration af natur, sansestimulering og afprøvning af lys som en del af behandlingen. De nye rammer rummer et psykose afsnit med 30 sengepladser, et affektiv afsnit med 30 sengepladser, et ældrepsykiatrisk afsnit med 16 senge, et afsnit med for dobbeltdiagnoser og medicinudtrapning med 15 sengepladser samt en psykiatrisk akutmodtagelse (PAM) med 8 sengepladser.  Alle sengeafsnit fungerer som integrerede afsnit. Derudover er der Den Mobile Skadestue og Akut Udrykningsteam. Psykiatrisk afdeling i Vejle har 3 lokalpsykiatrier i henholdsvis Kolding, Fredericia og Vejle. Lokalpsykiatrierne har forskellig størrelse og organisering, men der tilbydes bl.a.: 

 • Udrednings- og behandlingsteam 
 • Team for psykoselidelser 
 • Team for affektive lidelser
 • OPUS 
 • Almenpsykiatriske teams
 • Team for gerontopsykiatri
 • Demensklinik
 • Team for Oligofreni 
 • Team for Personlighedsforstyrrelser 

I psykiatrien i Vejle er der visioner og mod til at prøve nye ting af. Der er stor fokus på det gode arbejdsmiljø, forebyggelse af tvang, samarbejde på tværs (både med kommuner, de somatiske afdelinger, patienter og pårørende) og høj faglighed. Der er bl.a. sat massivt ind på uddannelse og supervision. 

Affektiv sengeafsnit
Sengeafsnittet har en bred sammensætning i personalegruppen bestående af sygeplejersker, assistenter, social pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgiver, medarbejder med brugerbaggrund (peers) og læger. Du vil stifte bekendtskab med de fleste diagnosegrupper i sengeafsnittet, men med en hovedvægt på diagnoser som depression, bipolar affektiv sindslidelse, personlighedsforstyrrelser og OCD/angst.

Du vil få et både meningsfuldt og varierende arbejde, hvor faglighed og udvikling prioriteres højt.  Det tværfaglige arbejde sikrer både en bredere pallette af behandlingsmetoder men også større sikkerhed for at opnå den gode udskrivning og overgang. Der arbejdes med Safewards som led i forebyggelse af tvang og der er fokus på løbende undervisning, kurser, samt fast supervision.

Kan du identificere dig med ovenstående så gå ikke glip af muligheden for at være med på holdet.

Vi tilbyder  

 • Ansættelse i et spændende sengeafsnit.
 • Samarbejde med veluddannet personale der arbejder både monofagligt og tværfagligt.
 • Mulighed for deltagelse i relevante kurser 

Vi søger
Vi søger en speciallæge i psykiatri som:

 • Har interesse for det affektive område.
 • Har mod på ledelse.
 • Kan arbejde tværfagligt og har gode samarbejdsevner.
 • Har lyst til at være en aktiv del af en organisation i forandring og udvikling.
 • Har et vist kendskab til arbejdet i et akut sengeafsnit. 

Stillingen er som udgangspunkt med deltagelse i bagvagtslaget. 

Krav til ansøgning
Ansøgningen skal indeholde følgende: cpr.nr., eksamensår og resultat samt tidligere ansættelser. Derudover bør ansøgningen indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de 7 kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlægestillinger, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005:   

Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål til stillingen eller afdelingen, er du meget velkommen til at kontakte cheflæge Georgios Adamopoulos, GEORG@rsyd.dk eller på tlf. 6119 5453.

Eller benyt nedenstående links:

Link til afdelingen: Vejle – psykiatrisk behandling for voksne 20+ (psykiatrienisyddanmark.dk)

Link til kort indtryksvideo for læger: https://youtu.be/OkqzoPLckCI

Selv om der er kommet ny ledelse siden videoerne blev lavet, er prioriteringen af uddannelse og arbejdsmiljø den samme.

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger/FAS om overenskomst for overlæger.

Ansøgningsfrist og ansættelsessamtaler:
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt efter aftale.
Ansøgningsfrist: 29. november 2022
Ansættelsessamtaler: 1. december fra kl. 12.00

Oprettet:
2022-11-15
Ansøgningsfrist:
2022-11-29
Jobtype:
Fuldtid