profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-11-29
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Er du vores nye kollega?  

Har du lyst til at være behandlingsansvarlig overlæge i vores Psykiatriske Akut Modtagelse, afsnit 09 (PAM)? 

Vi søger en overlæge, der skaber og anvender professionelle relationer, og som anvender strategisk og praktiske kommunikative kompetencer. Din ledelsesstil indeholder at anvende processer, der inddrager medarbejdere til løsninger af opgaver i afsnittet, på tværs af afsnit og med eksterne samarbejdspartnere.

Stillingen er vagtbærende i bagvagtslag. PAM er en uvisiteret skadestue. Arbejdet består af såvel udredning og behandling i henhold til vagtinstruks og sammen med funktionsleder varetage det kliniske og driftsmæssige ansvar i PAM i henhold til koncept for Akut Psykiatri.

Overlægen har det daglige ansvar for enhedens faglige ledelse sammen med funktionslederen. Opgaverne omfatter ansvar for enhedens samlede drift og faglig udvikling. 

Overlægen forestår den daglige arbejdstilrettelæggelse af de behandlingsmæssige funktioner og sikrer supervision og uddannelse af yngre læger. 

Overlægen medvirker ved udarbejdelse af instrukser og retningslinjer. Overlægen refererer til cheflægen og indgår i afdelingens ledergruppe. 

Psykiatrisk Afdeling Vejle har fokus på aktiv nedbringelse af tvang. Testning og implementering af tvangsreducerende metoder indgår i det faglige arbejde. 

Yderligere er døgnafsnittet placeret på en naturrig grund, i nyt og tidsvarende sygehusbyggeri med gode muligheder for patienterne og medarbejdere til at deeskalerende metoder kan tages i anvendelse. 

 

Om Psykiatrisk afdeling Vejle

Afsnittet 09 - er en del af Psykiatrisk afdeling Vejle. Afdelingen består af:

  • Tre lokalpsykiatriske centre henholdsvis i Kolding, Fredericia og Vejle
  • PAM Psykiatrisk akut modtagelse med 8 pladser
  • Affektivt afsnit (2 x 15 pladser)
  • Ældrepsykiatrisk afsnit (16 pladser)
  • Psykoseafsnit (30 pladser)
  • Afsnit for dobbeltdiagnoser og medicinudtrapning (15 pladser)

 

Afdelingen arbejder kontinuerligt med forbedringer, og de aktuelle udviklingsspor i afsnit 09 er følgende:

  • Reduktion af tvang, hvor der er fokus på Safeward og deeskalering samt inddragelse af patienter og pårørende – også i den akutte situation. Herunder samarbejde med afdelingens pårørende-peer, som tager akutte samtaler med pårørende.
  • Gode overgange bl.a. med Den Mobile Skadestue (DMS) i overgangen fra PAM og sengeafsnit til ambulant opfølgning i lokalpsykiatrierne samt Akut Psykiatrisk Udrykningstjeneste (APU) som er en udkørende og rådgivende funktion i samarbejde med politiet og vagtlæger, der kan være med til at forebygge tvangsindlæggelser og akutte genindlæggelser.
  • Koordinering og samarbejde ift. det psykosociale beredskab, hvor medarbejdere i PAM samt lægegruppen og koordinerende indsatspersoner løser disse opgaver.
  • I samarbejde med ledelsesgruppen vil du have ansvar for den fortsatte implementering af og kvalitetssikring af udviklingsopgaverne på afsnittet

 

Der foreligger en samlet udviklingsplan for Psykiatrien i Region Syddanmark, således at videreudvikling af afdelingens behandlingstilbud pågår, og overlægen forventes at tage aktivt del heri. 

Overlægens særlige kompetencer vil kunne medinddrages i afdelingens samlede behandlingstilbud fremover. 

 

Krav til ansøgning

Ansøgningen skal indeholde følgende: cpr.nr., eksamensår og resultat samt tidligere ansættelser. Derudover bør ansøgningen indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de 7 kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlægestillinger, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005: 

Ansøgningen bedes opstillet herefter: 

Den medicinske ekspert 

• Kommunikator 

• Samarbejder 

• Leder/administrator 

• Sundhedsfremmer 

• Akademiker 

• Professionel 

 

Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål til stillingen eller afdelingen, er du meget velkommen til at kontakte cheflæge Georgios Adamopoulos, GEORG@rsyd.dk eller på tlf. 6119 5453.

Eller benyt nedenstående links:

Link til afdelingen: Vejle – psykiatrisk behandling for voksne 20+ (psykiatrienisyddanmark.dk)

Link til kort indtryksvideo for læger: https://youtu.be/OkqzoPLckCI

Selv om der er kommet ny ledelse siden videoerne blev lavet, er prioriteringen af uddannelse og arbejdsmiljø den samme.

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger/FAS om overenskomst for overlæger eller Yngre Læger.

Ansøgningsfrist og ansættelsessamtaler:
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt efter aftale.
Ansøgningsfrist: 29. november 2022
Ansættelsessamtaler: 1. december fra kl. 12.00

 

Oprettet:
2022-11-15
Ansøgningsfrist:
2022-11-29
Jobtype:
Fuldtid