profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-12-11
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Kan du understøtte god trivsel og godt arbejdsmiljø, være synlig i driften og samtidig klar til at skabe forandringer til gavn for patienter og personale? Vi søger dig, der med engagement og en motiverende ledelsesstil kan skabe følgeskab og lede operationsafsnittet, som er et af vores afsnit i Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus.

Om Operationsafsnittet:

Operationsafsnittet udfører årligt omkring 2000 hofte- og knæalloplastik operationer, hvor hovedparten er hos patienter med slidgigt. Der foretages endvidere revisionsoperationer ved komplikationer til tidligere indsatte proteser. Vi har megen fokus på at optimere og forbedre driften og ser kontinuerligt på arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse til gavn for både patienter og medarbejdere. Der er høj faglighed inden for den instrumentelle operationssygepleje og stort engagement er nøgleord i afdelingen. Patienten sættes altid først og er aldrig blot et nummer i rækken.

Der er ansat 16 operationssygeplejersker, 1 afdelingsmedhjælper og 2 portører.

Vi tilbyder:

 • Grundig introduktion til stillingen via et introduktionsprogram tilpasset dig
 • Personale- og ledelsesansvar for 17 operationssygeplejersker, 1 afdelingsmedhjælper og 2 portører
 • Et operationsafsnit hvor vi arbejder for at sætte patienten først, hvor vi er ambitiøse og hver dag yder excellent sygepleje til vores patienter og pårørende
 • Vi arbejder ud fra Sygehus Lillebælt værdierne: Resultat – Ordentlighed – Samarbejde – Excellence
 • Vi arbejder med at definere det særlige i operationssygeplejen og er i gang med at implementere SLB tænkehorisonten Excellent Sygepleje

Vi søger dig, der:

 • Kan og vil påtage dig lederskab og personaleansvar.
 • Gerne vil være tæt på driften og har en værdimæssig tydelighed over for medarbejderne. Du udviser beslutsomhed, tydelig kommunikation og kan skabe følgeskab. Du ønsker at gå forrest, er synlig og arbejder for, at alle i afdelingen yder høj faglig kvalitet hver dag.
 • Kan sætte arbejdsmiljøet på dagsorden med særlig fokus på velfungerende teamwork og Den Gode Tone.
 • Har mod og indsigt til at skabe struktur, rammer og retning i en tid med kontinuerlige forandringer.
 • Har humor, empati, kommunikerer autentisk og tør tage den direkte dialog, formel som uformel. Du har god energi, er kreativ og løsningsorienteret. Du er samtidigt driftssikker, struktureret og organisatorisk orienteret.
 • Prioriterer arbejdsmiljø med høj trivsel og arbejdsglæde som pejlemærker og du har fokus på at udvikle medarbejdernes kompetencer.
 • Mestrer det ledelsesmæssige overblik på et operationsafsnit med høj faglighed.
 • Er visionær, arbejder udviklingsorienteret og er klar til at skabe forandringer samtidig med, at du er lydhør over for kreativitet og nye ideer.
 • Tænker ledelse i et konstruktivt samarbejde med afdelingsledelsen, ledelseskollegaer og øvrige samarbejdspartnere.

Ledelsesgrundlaget i ortopædkirurgisk afdeling:

Vores ledelsesgrundlag tager afsæt i Sygehus Lillebælts værdier om at sætte patienten først. For at kunne sikre dette sætter og sikrer afdelingsledelsen kurs, rammer og retning, så vi sammen med vores medarbejdere når målet om at være Danmarks bedste elektive ortopædkirurgiske afdeling for såvel patienter, pårørende og medarbejdere. Vi bygger vores ledelse på værdierne ordentlighed og tillid, hvor delegation af ansvar og kompetencer, medinddragelse og højt informationsniveau er vigtige elementer. Værdien om at sætte patienten først tydeliggør, at vores ledelsesmæssige opgave og forventning er at sikre, at medarbejderne til enhver tid er fagligt dygtige, dedikerede og yderst engagerende. Den enkelte medarbejders trivsel prioriteres højt.

Spørgsmål

Vil du vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Erna Kristine Bjerggaard på telefon 24960329. Du kan læse mere om Ortopædkirurgisk Afdeling på Sygehus Lillebælts her.

Ansøgning og ansættelsesvilkår

Tiltrædelse pr 1/2 2023 eller efter aftale

Send din ansøgning senest den 11/12 2022. Vi stiler mod afholdelse af samtaler den 15/12.

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst. Vi indhenter referencer efter forudgående aftale inden endelig ansættelse.

Oprettet:
2022-11-15
Ansøgningsfrist:
2022-12-11
Jobtype:
Fuldtid