profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-11-28
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Den ene af afdelingens to udskrivningskoordinatorer har fået anden funktion i afdelingen derfor søger vi en udskrivningskoordinator den 1. januar 2023. Udskrivningskoordinatoren varetager koordinationen af udskrivelsesforløb hos psykiatriske patienter med særligt komplicerede udskrivelser. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer i hverdagene.

Hvilke forventninger har vi til dig?

Du skal være med til at sikre og udvikle det tværsektorielle samarbejde med fokus på patientens behov og ønsker og samtidig arbejde ud fra de eksisterende samarbejdsaftaler. Vi forventer, at du finder netop dette arbejde meget meningsfyldt.

Du skal være med til at screene indlagte patienter med komplekse forløb med henblik på at vurdere patientens behov og påbegynde arbejdet med at koordinere relevante tiltag for at sikre den bedste sektorovergang ved udskrivelsen.

Sammen med det enkelte afsnit skal du understøtte, at patienten og dennes pårørende føler sig medinddraget og velinformeret. Du bliver nøgleperson i forhold til at sikre, at relevante problemstillinger tages op og følges i tæt samarbejde med de relevante samarbejdspartnere.

Sammen med psykiatri sygehusets øvrige udskrivningskoordinatorer skal du desuden bidrage til, at den tværgående koordinering og sikre en fortsat udvikling af udskrivningskoordinatorfunktionen.

Du har et tæt og integreret samarbejde med de forløbskoordinatorer og socialsygeplejersken, som er ansat i afdelingen ift. at varetage koordinering af indsatser ved patienter med misbrug og psykiatriske lidelser.

Hvad kan vi tilbyde?

Du vil få et tæt samarbejde med afdelingens anden udskrivningskoordinator.  Du vil blive knyttet til et afsnit og primært have dit fokus her, du vil samtidig have et naurligt samarbejde med afdelingens tre lokalpsykiatrier.

Du kommer til at indgå i en stab med 11 andre kolleger, hvor alle har hver sine fokuserede opgaver, men hvor vi aktuelt bevidst arbejder med at supplere hinandens områder og dermed skabe større sammenhængskraft. Staben består af kvalitetskoordinator, uddannelseskoordinator, arbejdsmiljøkoordinator, botilbudsteam, udskrivningskoordinator, udviklingskoordinator. Koordinator for patient- og pårørenderådet samt en socialsygeplejerske.

Du kommer til at indgå i et arbejdsmiljø, hvor der arbejdes systematisk med opfølgning på MTU, APV, belastningspsykologi og har stort fokus på trivsel.

Der vil være et grundigt og individuelt tilpasset introduktionsforløb til dig.

 

Kvalifikationer og kompetencer:

Du arbejder selvstændigt, men også i tæt samarbejde med kolleger, ledere og basispersonale. Det vil blive vægtet højt, at du er initiativrig, vedholdende, fokuseret og til tider tænker kreativt i situationer, hvor målet kræver kreative løsninger for at tilgodese patientens behov og ønsker.

Du er sygeplejerske og vægter høj faglighed i dit arbejde. Måske har du specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje eller videreuddannelse på relevant master- eller kandidatniveau. 

Du er i stand til at få opgaver tildelt, men kan også opsøge opgaver og igangsætte tiltag måske initieret af data.

Du finder det spændende og evner at formidle resultater, data eller initiativer både på skrift og i tale.

I dit samarbejde med staben er du åben overfor at løse øvrige stabsopgaver ad hoc.

 

Du vil blive aflønnet i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er en fastansættelse og ønskes besat den 1. januar 2023. Ansøgningsfristen er 28. november 2022. Ansættelsessamtaler afholdes den 29. november 2022.

Hvis ovenstående har vækket din interesse for en spændende stilling med stort, spændende og meningsfyldt indhold, så send en ansøgning. Du er også velkommen til at kontakte oversygesygeplejerske Dorthe Lunding på dorthe.lunding@rsyd.dk eller på 99 44 75 23 eller udskrivningskoordinator Steffen Kjær, steffen.kjaer@rsyd.dk eller på 2464272.  

Oprettet:
2022-11-15
Ansøgningsfrist:
2022-11-28
Jobtype:
Fuldtid

Måske kunne du også være interesseret i et af disse: