profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-12-01
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Pædagog til botilbud Børnehusene Stjernen

Vil du have tid til fordybelse, nærvær og omsorg i dit arbejde?

Børnehusene Stjernen søger en pædagog på 25 -37 timer med tiltrædelse snarest muligt.

Vil du være med til at sikre børn med multiple funktionsnedsættelser de bedste udviklingsbetingelser, livskvalitet og ”en tryg barndom”?

Børnehusene Stjernen er en del af Handicapcenter Fyn, som udover i Odense, har afdelinger i Nyborg og Kerteminde.
Børnehusene Stjernen er en døgninstitution, som består af 3 selvstændige huse Veststjernen, Nordstjernen og Sydstjernen. Vi bor i et nybygget, hyggeligt, rummeligt og specialindrettet center hvor vi har fælles faciliteter såsom snoezelrum, træningsrum, legerum, etc. Hvert hus har plads til 8 børn og unge i alderen op til 24 år. Vores målgruppe er mobile og immobile børn samt unge med multiple funktionsnedsættelser. Alle børnene har brug for individuel støtte og guidning i forhold til de daglige funktioner.

Vores nye kollegaer skal gerne have erfaring eller interesse i, og kan se sig selv i relationen til børn/unge, der har særlige behov for tydelige og omsorgsfulde voksne.

Du skal kunne smitte med din ro, være klar i din kommunikation, have overblik og kunne begejstres over hverdagens mange stjernestunder. Din tilgang til hverdagens udfordringer og succeser er afgørende for hvordan børnene oplever disse da de spejler sig i din reaktion.  

Vi forventer du er:

 • uddannet pædagog
 • en kollega, der er anerkendende i tilgangen til børn.
 • stærk i relationsarbejdet
 • reflekterende, etisk og analytisk i dit arbejde
 • afprøvende og innovativ i opgaveløsningen
 • en holdspiller der kan arbejde selvstændig
 • stabil og pligtopfyldende
 • faglig velfunderet, værdsættende og gerne med erfaring fra autisme området
 • engageret og initiativrig
 • empatisk og omsorgsfuld
 • en kollega der kan indgå i et teamsamarbejde
 • skriftlig velformulerende og gerne med kendskab til ”Nexus” systemet.
 • indehaver af et kørekort
 • arbejder systematisk og detaljeorienteret
 • kan arbejde med børn der kan have udfordrende adfærd

 

Vi kan tilbyde:

 • en arbejdsplads i udvikling, hvor du kan være med til at sætte dit præg
 • et arbejde hvor relationen og kontakten med børnene er i højsæde
 • en selvstændig og selvledende arbejdsplads
 • dygtige og engagerede kollegaer
 • en spændende og afvekslende hverdag, hvor selvstændighed og egen ansvar er fremherskende
 • tid og rum til fordybelse, nærvær og omsorg i arbejdet
 • et personligt læringsrum, hvor der er plads til at undres
 • et hus hvor vi vil gøre en forskel for børnene
 • Faglig sparring og supervision
 • ud over din overenskomstmæssige løn gives et fastholdelsestillæg

Vi prioriterer et omsorgsfuldt miljø, der har ”højt til loftet”, og hvor børnene altid kommer først. Vores mission er at være det bedste alternativ og supplement til barnets hjem. Vores værdiord er autentisk og ordentlighed. Huset har et tæt samarbejde med forældre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, og skole.

På Børnehusene Stjernen Nord og Vest bor 16 skønne børn/teenagere, der har brug for støtte eller hjælp til alle praktiske opgaver i hverdagen, til leg/oplevelser og til selvstændigt klare flest mulige funktioner selv.

Børnehusene Stjernen modtager børn med en bred vifte af vanskeligheder grundet medfødt eller erhvervet hjerneskade. Følgevirkninger kan være spasticitet, epilepsi, syns- og hørenedsættelser, autismespektrumforstyrrelser og diagnoser som Angelmann- og Jouberts syndrom.
Den indre udviklingsalder svinger fra få måneder til omkring 3 år og nogle børn har uhensigtsmæssig adfærd og nedsat impulsstyring.
Et par af børnene har ikke noget sprog, men kommunikerer med støtte fra alternative kommunikationsformer som eks. billed- og digitale kommunikationsværktøjer. Ca. halvdelen af børnene er immobile og benytter hjælpemidler i form af kørestole.

Den pædagogiske arbejdsmetode tager udgangspunkt i KRAP dvs. de kognitive behandlingsformer og har fokus på de ressourcer børnene har. Pædagogikken i huset er lagt an på at imødekomme børnenes individuelle fysiske og sociale behov for der igennem at sikre den enkeltes trivsel og udvikling. Husets struktur bygger på forudsigelighed, overskuelighed og tydelighed. De pædagogiske, praktiske og administrative opgaver er uddelegeret i personalegruppen, så alle tager del i husets drift. 

Ud over det pædagogiske arbejde er der sundhedsfaglige opgaver i form at medicinhåndtering, pleje/omsorgsopgaver og dokumentationsopgaver.

Arbejdstiden skifter mellem dag- og aftenvagter og der er faste vagter hver anden weekend. Arbejdstiden tilrettelægges efter fast 8 ugers tjenestetidsplan.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Flemming Nielsen på 30573497

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, fyldestgørende CV, samt relevante bilag sendes elektronisk, og skal være os i hænde senest d. 08/12-22

Der kaldes løbende ind til samtaler. 

Børnehusene Stjernen

Festgræsset 14

5220 Odense SØ

Oprettet:
2022-11-14
Ansøgningsfrist:
2022-12-01
Jobtype:
Fuldtid