profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-10-23
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Afdelingen D2 er en Ortopæ- og Kæbekirurgisk afdeling, der står og mangler en tværsektoriel koordinator. Vi søger en kompetent sygeplejerske, der brænder for at arbejde med de tværsektorielle indlæggelses –og udskrivelsesforløb, og kan lide det undervisende aspekt, i at skulle videreudvikle og formidle ny viden til sine kollegaer.

Om os
D2 er en afdeling med et engageret personale fra flere forskellige faggrupper. Sammenholdet på afdelingen er det der gør os mest stolte, og vi arbejder alle for at et godt arbejdsmiljø, som prioriteres på daglig basis. Vi er fornylig gået ned i patient-antal, hvilket giver afdelingen endnu bedre forudsætninger for at kunne videreudvikle de enkelte ansattes kompetencer.

Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus, som behandler patienter indenfor næsten alle specialer. Sydvestjysk Sygehus er i rivende udvikling med etablering af heliport, en ny dagkirurgi samt en ny sengebygning. Sengebygningen indeholder 158 enestuer og er med til at understøtte et dynamisk og fleksibelt sygehus, der matcher patienterne og personalets fremtidige krav og forventninger.

Vi søger
Vi søger en sygeplejeske, som har kendskab til både de sekundære -og primærkommunale tilbud. Stillingen er fuldtids med arbejde hver 3 weekend, I tæt samarbejde med afsnittes øvrige medarbejdere løftes funktionen 365 dage om året.  

Vi ønsker stillingen besat pr. 1. december 2022 eller efter aftale. Når funktionen som tværsektoriel koordinator ikke varetages, indgår man i afdelingens øvrige vagtplan.

Om stillingen
Som tværsektoriel koordinator på Sydvestjysk Sygehus vil du blive ansat under ortopædkirurgisk afdelingsledelse, med direkte reference til afsnittets oversygeplejerske. Du vil ikke være alene i funktionen, da du bliver en del af et team med en allerede fungerende tværsektoriel koordinator.

Det er vigtigt for at blive en succes i funktionen, at du har flair for at vurdere patientens behov, og evner at koordinere div. tiltag for at sikre bedre sektorovergange for patienter med komplekse tværsektorielle forløb. At du er garant for sammen med dine kolleger, at sikre medinddragelse af patienten og dennes eventuelle pårørende, så de føler sig velinformeret. Du bliver en nøgleperson i forhold til at sikre at relevante problemstillinger tages op og følges i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Du vil, sammen med den anden tværsektorielle koordinator, fungere som sparringspartner, videndeler/rådgiver i din kliniske afdeling, samt stå for tværgående koordinering og udviklingen af funktionen i samarbejde med de øvrige tværsektorielle koordinatorer på Sydvestjysk Sygehus og jeres øvrige samarbejdspartnere både internt og eksternt.

En vigtig opgave bliver at sikre oplæring af kollegaer, således at alle har kendskab til SAMBO- og sundhedsaftalerne. Dermed indgår du også i introduktionen af nye medarbejdere, samt ansvar for indkaldelse og afholdelses af løbende samarbejdsmøder.

Funktionen indebærer at du er med til at udvikle og styrke det tværsektorielle samarbejde ved at indtænke, afprøve og implementere nye digitale teknologier til gavn for patienterne. Du får i høj grad mulighed for at være selvbestemmende i dit daglige arbejde og frirum til at udforske relevante problematikker og afprøve nye ideer.

Kvalifikationer

  • Uddannet sygeplejerske
  • Indgående kendskab til primærkommunale tilbud, særligt i kommunerne i sygehusets optageområde (Esbjerg, Fanø, Vejen Varde og Billund).
  • Erfaring som sygeplejerske gerne fra både primær –og sekundær sektor
  • Evner at arbejde selvstændigt og have overblik over mange opgaver på en gang
  • Gerne erfaring med SAMBO –og Sundhedsaftalerne
  • Fleksibilitet i forhold til opgaver og indhold
  • Gode samarbejds- og relationelle kompetencer
  • Dygtig formidler i skrift og tale
  • Lyst og evne til aktivt at medvirke til at udvikle funktionen.

Funktionsbeskrivelse.

Sundhedsaftalen

SAMBO

I finansloven er der afsat midler til at ansætte 1000 ekstra sygeplejersker på landsplan. For Sydvestjysk Sygehus vedkommende betyder det vi får midler til 14 ekstra fuldtidsstillinger. Midlerne skal anvendes til at dække et stigende behov for tværsektoriel koordination i forhold til patientforløb, som går på tværs af sektorer. Indsatsen er helt i tråd med regionens pejlemærke om at styrke sammenhæng og det nære sundhedsvæsen.

Yderligere oplysninger
Du er meget velkommen til at høre mere hos chefsygeplejerske Døne Bagdat på e-mail: Done.Bagdat@rsyd.dk  eller telefon 79182107.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Der indhentes børneattest forud for ansættelse.

Ansøgning og CV sendes elektronisk inden d. 23 oktober 2022.
Ansættelsessamtaler afholdes efter ansøgningsfristen, forventeligt i uge 43.

 

Geografi:
Oprettet:
2022-09-21
Ansøgningsfrist:
2022-10-23
Jobtype:
Fuldtid