profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-10-03
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Afdelingsleder til Engbo Nyborg, Handicapcenter Fyn

Kan du lede og inspirere andre til at sætte ”Borgeren først” og gøre en forskel for borgere med betydelig og varigt funktionsnedsættelse? Og kan du bidrage til en kultur med høj arbejdsglæde og lyst til faglig udvikling? Så er det måske dig vi søger til en stilling som Afdelingsleder for Engbo Nyborg.

Handicapcenter Fyn søger en afdelingsleder, der, sammen med lederkollega, kan stå i spidsen for den daglige drift og udvikling af Engbo i Nyborg. Du får således ledelsesansvar for ca. 35 medarbejdere og et afdelingsbudget på ca. 15 mio., hvilket kræver evne til og erfaring med at lede på både strategisk, taktisk og ikke mindst operationelt niveau.

Du indgår i et ledelsesteam med den anden afdelingsleder på Engbo. Sammen er det jeres opgave at sikre, at Engbo Nyborg er et godt botilbud til borgerne og en velfungerende arbejdsplads for medarbejderne.

Som afdelingsleder skal du trives med at gå forrest, og skabe resultater med afsæt i en tillidsskabende og værdibaseret ledelsesstil. Når medarbejderne lykkes, lykkes du. Det opnår du bl.a. ved at være en nærværende og tilgængelig faglig leder, der er bevidst om, at du er rollemodel.

Som afdelingsleder har du direkte reference til centerchefen og indgår i Handicapcenter Fyns ledergruppe, som består af 14 afdelingsledere, leder for kvalitet og udvikling samt centerchefen.  

Jobbet 

Dine tre hovedopgaver vil være personaleledelse, faglig ledelse og administrativ ledelse herunder, at: 

 • skabe rammer, hvor medarbejderne kan løse kerneopgaven med høj faglighed 
 • indgå i et tæt samarbejde med det øvrige lederteam i centret, og medvirke til samarbejde på tværs af afdelingerne
 • indgå i tæt samarbejde med centerets aktivitets- og samværstilbud
 • foretage budgetopfølgning og sikre, at den økonomiske ramme bliver overholdt
 • have overblik over ressourcer og forbrug i forhold til de takstniveauer, der er fastlagt for borgernes ophold
 • understøtte afdelingens koordinatorer i arbejdstidsplanlægning.
 • sikre et godt arbejdsmiljø, hvor der er fokus på trivsel og udvikling 
 • sikre den faglige kvalitet og udvikling i samarbejde med leder for kvalitet og udvikling 
 • samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere, kommunale sagsbehandlere m.v.   

Din arbejdsadresse vil være på Engbo i Nyborg, men jobbet kræver, at du nemt kan komme rundt til vores andre lokationer, så det er nødvendigt, at du har kørekort og bil.  

Vi forventer, at du

 • Har en pædagogisk og/eller sundhedsfaglig grunduddannelse – gerne suppleret med en lederuddannelse på diplom-niveau eller lyst til at tage en 
 • Er fagligt velfunderet, både i forhold til specialpædagogik og personaleledelse  
 • Har erfaring fra døgninstitutionsområdet samt erfaring med at arbejde med borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne.
 • Har kendskab til KRAP

Som person er du en kompetent leder, der er rodfæstet, åben og ærlig i din tilgang til ledelse. Du har en høj grad af selvindsigt og er i stand til at reflektere over din egen ledelsespraksis – alene og sammen med andre. Det er vigtigt for os, at din ledelsesstil er præget af transparens og genkendelighed.

Du er en stærk kommunikatør – både skriftligt og mundtligt, og du er relationelt stærk.

Stillingen indebærer en høj grad af kontakt til eksterne samarbejdspartnere, pårørende m.m. 

Vi tilbyder 

 • Et tæt samarbejde med lederkollega i Engbo og det øvrige lederteam
 • Deltagelse i ekstern ledelsessupervision  
 • Gode muligheder for efter- og videreuddannelse  
 • Et stort og veldrevet center med gode muligheder for sparring og feedback
 • En arbejdsplads, der har fokus på forbedringskultur og et godt arbejdsmiljø
 • Attraktive løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og den forhandlingsberettigede organisation 

Om Engbo Nyborg

Engbo Nyborg består af 32 lejligheder, fordelt med 8 lejligheder i fire huse. Du vil få ledelsen af to huse. Engbo er et §108 botilbud for voksne mennesker med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Alle borgerne har behov for et længerevarende botilbud, hvor der er pædagogisk støtte og hjælp i hverdagen, samt stor opmærksomhed på sundhed og helbred.

Om Handicapcenter Fyn 

Handicapcenter Fyn tilbyder bo-, aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne og nogle med psykiatriske tillægshandicaps. Generelt for borgerne i målgruppen er, at de har meget forskellige behov, når det gælder støtte og vejledning i dagligdagen. Nogle borgere er immobile eller har kommunikative vanskeligheder. Andre har udfordringer i forhold til adfærden. Fælles for alle gælder, at der er behov for en individuel og specialiseret indsats. 

Den pædagogiske værktøjskasse rummer en række faglige metoder og tilgange, hvoraf den vigtigste er KRAP. Den anerkendende og ressourcefokuserede tilgang til andre mennesker, er gennemgående både når der er tale om pædagogik, ledelse og samarbejde.  

 Din ansøgning 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef Brian Damberg Hansen på telefon 2022 9483 eller Leder for kvalitet og udvikling, Annette Kjærgaard på telefon 2337 5526

Send din ansøgning hurtigst muligt og senest 3. oktober 2022. Første samtalerunde afholdes 10. oktober 2022 og anden samtalerunde 25. oktober 2022

Mellem første og anden samtale vil vi anvende test.  Vi glæder os til at høre fra dig.

Oprettet:
2022-09-20
Ansøgningsfrist:
2022-10-03
Jobtype:
Fuldtid

Måske kunne du også være interesseret i et af disse: