profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-10-19
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Kombinationsstilling med følgende funktioner: Forløbssygeplejerske, ambulatoriesygeplejerske og sengesygeplejerske.

Sygeplejerske søges til stilling med spændende funktioner i både sengeafsnit og ambulatorie – der er mulighed for at arbejde hver 4. weekend i 12-timers vagter, når du er godt introduceret til specialet, i mellemtiden arbejder du hver 3. weekend.

Du tilbydes et afvekslende job på 37 timer pr. 1. december eller efter aftale. Du har mulighed for, at følge patienten allerede fra de første ambulante kontakter, ved planlægningen af den enkelte patients individuelle forløb, i forbindelse med forberedelsen til operation, under det postoperative forløb samt ved den efterfølgende ambulante opfølgning. Derfor tør vi love dig en vekslende og varieret hverdag. Planlægningen, forberedelsen og den ambulante opfølgning foregår på vores dagkirurgiske afsnit A3. Den postoperative pleje er på sengeafsnit A1.

Tjek A1/A3 ud på Instagram: A1_OUH og A3_OUH

 

Forløbssygeplejerske

Som forløbssygeplejerske har du ansvar for at varetage den direkte kontakt til patienter og pårørende. Du skal vejlede i forhold til, ændringer i patientens tilstand - vedrørende ernæring, vægttab, icterus, blodprøver og almentilstand. Uopklarede spørgsmål - vedrørende symptomer, forløb og behandling og støtte patienten i bekymringer og angst. Du vil have et tæt samarbejde med afdelingens læger omkring dette.

Derudover er der opgaver som, samarbejde med primær sektor, samarbejde med andre afdelinger/hospitaler (fx koordinering af overflytning), koordinering af internt patientforløb fx relateret til sengeafsnit A1 og Radiologisk Afdeling.

Du skal deltage i MDT. Derudover bliver du en del af patientskolen til patienter med kræft i spiserør, hvor der er undervisning den sidste onsdag i hver måned.

 

Vi søger en sygeplejerske der:

 • har interesse for det kirurgiske område og måske også kirurgisk erfaring – det er ikke et krav. Vi har dygtige kollegaer, som vil sikre at du får en god oplæring og introduktion til specialet.
 • har lyst til at være med til at sætte præg på udviklingen af sygeplejen i afsnittet og i ambulatoriet – du må gerne komme med ideer og forbedringsforslag, hvor du ser potentiale og muligheder.
 • er fleksible og som kan tænke kreativt i løsning af opgaver – dette gælder i dit arbejde med patienter og pårørende, og naturligvis i den daglige drift af afsnit og ambulatorie, hvor vi bl.a. hjælper hinanden på tværs af afsnit.
 • kan lide et højt arbejdstempo med varierende opgave – du vil ikke møde to dage der er ens, og vi garantere dig, at du ikke vil opleve en kedelig arbejdsdag.
 • bidrager til et godt arbejdsmiljø – vi vil det gode arbejdsmiljø, vi kan li’ at være sammen på arbejde og i fritiden.

 

Vi tilbyder:

 • arbejde i et spændende afsnit med høj specialisering og faglighed
 • introduktions- og oplæringsprogram for både nyuddannede og sygeplejersker med erfaring
 • mulighed for vedvarende kompetenceudvikling, herunder følgeskab, undervisning og uddannelse
 • afvekslende og selvstændige arbejdsopgaver
 • tæt tværfagligt samarbejde med bl.a. læger, diætist og fysioterapeuter
 • et godt arbejdsmiljø med positive og engagerede kolleger der kan lide hinandens selskab - også uden for arbejdstid   
 • at der tilstræbes harmoni mellem arbejdsliv og privatliv og stor medindflydelse i vagtplanlægningen.

 

Sengeafsnit A1:

A1 er højt specialiseret inden for øvre abdominalkirurgi. Vi modtager patienter med kirurgiske sygdomme i det øvre mave tarm-kirurgiske område, dvs. spiserør, mavesæk, bugspytkirtel, og lever galdeveje. Størstedelen af patienterne er kræftpatienter, som dels kommer i behandlingsmæssigt øjemed, men afsnittet har også mange patienter med åbne indlæggelse, hvor smertelindring er en stor del af behandlingen og plejen.

Derudover modtager vi patienter med benigne lidelser. Fx akut pancreatitis og perforeret Ulcus.

A1 er et af flere sengeafsnit med abdominal kirurgi på OUH, og vi har et tæt og godt samarbejde med A2. A1 har 18 sengepladser, og personalegruppen består af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Personalegruppen er et godt mix af erfarne og nyuddannede kollegaer.

På A1 arbejder vi i teams, hvor der tilstræbes tildelt patientpleje. Dette for, at sikre størst mulig kontinuitet i plejen og behandlingen af vores patienter. Vi vægter team samarbejdet højt, både inden i teamet, men også på tværs af de 2 teams.

 

Dagkirurgisk afsnit A3:

A3 er et mave- og tarmkirurgisk ambulatorium og dagafsnit på OUH. Aktuelt skal vi udvide ambulatoriefunktionen med et subakut ambulatorium i FAM på alle hverdage. A3 har åben mandag til fredag kl. 06.30-20.00

 A3 har 7 ambulatorier og 10 behandlingspladser.Der udføres forundersøgelser, operationsklargøring og der håndteres samme dags kirurgiske patienter med hvile/opvågningsfunktion. Derudover har vi dagligt et stomi ambulatorium.

A3 vægter faglig udvikling højt og ønsker at udvikle os til gavn for patienterne. Du skal derfor have interesse i at deltage i faglig udvikling, både din egen og vores. Personalet på A3 arbejder hver 3. weekend på sengeafsnit. Personalet peger mod enten det øvre abdominale speciale eller det nedre abdominale speciale. Du vil blive tilknyttet den øvre del, da du skal arbejde på A1.

 

Ansøgning:

Ansøgningsfrist: Ansættelsessamtaler afholdes løbende og stillingsopslaget tages ned, når den rette medarbejder er fundet.

Det anbefales, at der søges via Region Syddanmarks jobportal.

 

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse. Region Syddanmark anvender prøvetid for nyansatte i regionen.

Inden endelig ansættelse påregnes det, at der indhentes referencer - så du bedes enten i din ansøgning eller medbragt til eventuel indkaldt samtale, medbringe data på hvem vi kan kontakte derom.

​Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.

 

​​Yderligere oplysninger:

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:

Oversygeplejerske på A1 Marlene Vestergaard Sørensen, mobil 4023 7420 eller e-mail: marlene.vestergaard.soerensen@rsyd.dk

Oversygeplejerske på A3 Jette Kundal, mobil 5154 9021 eller e-mail: jette.kundal@rsyd.dk

Du er også meget velkommen til, at lave aftale om et uformelt besøg på afdelingen.

OUH´s internetside, Facebook og LinkedIn kan du læse mere om afdelingen​

 

Vi glæder os til at hører fra dig.

Oprettet:
2022-09-19
Ansøgningsfrist:
2022-10-19
Jobtype:
Fuldtid