profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-10-09
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Er du lægesekretær/ledelsessupporter og har du et ønske om at blive del af en engageret og velfungerende patologiafdeling?

Klinisk Patologi ved Vejle Sygehus er i stærk udvikling og vi søger en lægesekretær, der har lyst til at arbejde med sekretariatsbetjening som primærfunktion, og som desuden motiveres af spændende, mangeartede, men også anderledes og udviklende sekretæropgaver.

Vejle Sygehus er patienternes kræft- og specialsygehus, og vi har sammen med resten af Sygehus Lillebælt det fælles mål at levere hurtig og præcis diagnostik og excellent behandling af patienterne. Her spiller Klinisk Patologi en central og vigtig rolle.

Afdelingens sekretariat løfter en række forskellige opgaver og har først og fremmest en nøglerolle i kommunikationen med kollegerne på afdelingen, rekvirenterne og patienterne. Sekretærerne har dermed stort medansvar for koordinering tværfagligt i og ud af afdelingen og understøtter derigennem, at vi får de bedste patientforløb. Sekretariatet er velkørende, kompetent, præget af godt humør og en altid positiv tilgang.

Da afdelingen er i dynamisk udvikling, vil der i stigende grad blive brug for at hele eller dele af opgaveløsninger flyttes mellem faggrupperne, og du får således gode muligheder for faglig udvikling, herunder tilegnelse af nye kompetencer. Fælles arbejder vi hele tiden på at sikre god trivsel og et godt arbejdsmiljø for alle.

Din arbejdstid vil ligge i tidsrummet mellem kl. 7.30 – 15.30 mandag – fredag, med mulighed for deltidsansættelse. Du skal være forberedt på at indgå i rullet omkring åbne-/lukkevagter sammen med resten af sekretariatet. Du vil i din ansættelse desuden få mulighed for hjemmearbejde, hvis opgaverne kalder på det.

Om opgaverne og dig

Du vil indgå i afdelingens almindelige sekretariatsbetjening, der blandt andet indbefatter:

 • patientadministrative opgaver:
  • telefonbetjening
  • skrivning af makroskopiske diktater
  • digital konferenceforberedelse
  • registrering af ind- og udlån samt forsendelse af glas, blokke og digitale cases til revision og projekter
  • indkaldelse til screeningsprogram for livmoderhalskræft og udsende personlige brevsvar
  • håndtering af klage- og erstatningssager
   m.m.
    
 • administrative opgaver:
  • referent ved diverse møder
  • håndtering af post
  • i relation til diverse IT-systemer, herunder HR-manager, TGK, SydID, EPJSyd, afdelingens hjemmesider osv.
  • opdatering af infonetdokumenter
  • bistå med koordinering af mødebooking og –forplejning
  • deltage i afdelingens forskellige samarbejdsfora, herunder arbejdsmiljø, kvalitetsarbejdet
   m.m.

Den endelige opgaveportefølje tilrettes i forhold til din profil og den øvrige fordeling mellem sekretærerne og kan ud over ovenstående også indeholde ledelsessupportopgaver:

 • afdelingsledelsesbetjening:
  • ad-hoc opgaver for afdelingsledelsen, herunder indsigt i og brug af SD Tjenestetid/HosInfo, SD Fraværspolitik, SD Medarbejderweb m.m.
  • sekretæropgaver i forbindelse med afdelingsledelsens møder
  • planlægge og håndtere arrangementer for afdelingens faggrupper
  • bistå med service af og træffe aftaler med de kliniske afdelinger, praktiserende læger og speciallæger
  • dataudtræk fra diverse systemer, herunder fremskaffelse af kvalitetstal, indikatorer, svartider osv., samt udarbejdelse af præsentation af samme til brug ved tavlemøder mm.
  • bistå med budgetudfærdigelse og ved økonomiopfølgning
  • bistå ved ledelsestilsyn
   m.m.
    
 • Andre opgaver:
  • indberetning af forskning
  • fakturering og økonomiopfølgning på forskningskonti
  • supportere læger o.a. med fondsansøgninger, tilladelser osv.
  • administration og udførelse af ledelsestilsyn af forsknings-SharePoints
  • ajourføre afdelingens forskningsoversigter, herunder publikationer
   m.m.

Vi tror på, at fagligt dygtige og engagerede medarbejdere er forudsætningen for, at vi lykkes med opgaven at sætte patienten først. Du vil som sekretær og kollega i Klinisk Patologi opleve, at rammer, vilkår og værdigrundlag giver særdeles gode betingelser for at have fokus på fagligheden, sætte patientsikkerhed højt og hermed sætte patienten først i dagligdagen.

Om afdelingen

Afdelingen består af ca. 60 ansatte fordelt på læger, bioanalytikere, lægesekretærer, molekylærbiologer og afdelingsmedhjælpere. Vi er pt. normeret med lidt over 2,5 lægesekretærer og 0,5 ledelsessupport.

Vores diagnostiske funktioner udføres i subspecialiserede teams: mamma, urologi, hud, gynækologi inklusiv cervixcytologi, gastroenterologi og lunge. De fleste speciallæger varetager arbejde inden for to områder heraf et område som hoved-/ansvarsområde. Det diagnostiske arbejde foregår i tæt samarbejde med de kliniske afdelinger.

Vores tilgang er at udarbejde integrerede og samlede patologisvar, hvor resultater fra såvel morfologi, immunhistokemiske undersøgelser og molekylære analyser indgår, og hvor patologisvaret indgår i drøftelser med de kliniske samarbejdspartnere, så vores patienter til enhver tid kan få den rette og bedste behandling.

Du kan læse mere om afdelingen her.

Sygehus Lillebælt er et velkonsolideret sygehus i en positiv udvikling med en ambitiøs vision om at være Patienternes Sygehus. Vi er kendt for høj kvalitet, effektiv drift, en høj grad af patienttilfredshed samt høj medarbejdertilfredshed.

Løn- og ansættelsesforhold

Aflønning sker efter overenskomst indgået mellem de relevante, forhandlingsberettigede organisationer. Afdelingens lægesekretærer refererer til chefbioanalytikeren.

Du bedes i din ansøgning beskrive, hvordan du ideelt ser din opgaveportefølje sammensat.

Ansøgningsfrist, samtaler og tiltrædelse

Ansøgningsfristen er den 9. oktober 2022 og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 13. oktober 2022 ved fysisk fremmøde, men virtuel deltagelse er også en mulighed.

Tiltrædelse: 1. december 2022 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger

Har du lyst til at høre mere og lære os bedre at kende, inden du sender din ansøgning, er du meget velkommen til at kontakte chefbioanalytiker Stig Hansen på telefon 2138 0836 eller e-mail stig.hansen1@rsyd.dk eller cheflæge Doris Schledermann på telefon 2027 2327 eller e-mail doris.schledermann@rsyd.dk

Vi ser frem til at høre fra dig.

Oprettet:
2022-09-19
Ansøgningsfrist:
2022-10-09
Jobtype:
Fuldtid