profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-11-06
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Æblehaven i Kolding søger teamkoordinator.

En teamkoordinator har en vigtig funktion i forhold til at støtte afdelingslederen på det operationelle og praktiske niveau, uden at have direkte ledelse. Teamkoordinatoren skal varetage understøttende opgaver og skal sammen med afdelingslederen sikre et højt fagligt miljø, blandt andet ved hjælp af overblik, sparring med personalet, og samarbejde internt og eksternt i organisationen.

Som teamkoordinator vil du få understøttende opgaver som:

 • Sparringspartner i forhold til pædagogiske opgaver.
 • Deltage i teammøder, personalemøder, statusmøder, pårørendearrangementer og ad hoc møder.
 • Implementeringsopgaver i samarbejde med afdelingslederen og aktuelle ressourcepersoner.
 • Understøtte arbejdet omkring sundhedsplaner og samarbejdet med læger og øvrigt sundhedspersonale.
 • Understøtte arbejdsmiljøindsatsen og medvirke til god trivsel.
 • Støtte op omkring det borgeradministrative system (Nexus).
 • Tovholder i forbindelse med udarbejdelse af individuelle pædagogiske planer samt statusbeskrivelser.
 • Udarbejdelse af arbejdsplaner i fravær af arbejdstidsplanlægger, samt udarbejde grundplaner og kontinuerligt at justere og opdatere den, i samarbejde med afdelingsleder.

Vi tilbyder dig:

 • En fagligt stærk organisation med en høj grad af specialisering
 • Et center, hvor der er fokus på din faglige udvikling.
 • Et godt arbejdsmiljø med engagerede kolleger, hvor der bidrages til det faglige fællesskab
 • At blive en del af en stor organisation, hvor der er vidensdeling på tværs
 • En ledelse der vægter synlighed, anerkendelse og tilgængelighed

Din profil:

 • Du har en solid faglig viden og kan arbejde med detaljen og langsigtede mål.
 • Du kan arbejde ud fra Autismecentrets definerede kerneopgave.
 • Du kan modtage og give feedback med henblik på fælles mål og udvikling, være tydelig i din kommunikation, samt bevare roen i pressede situationer.
 • Du har flair for IT og ser dokumentation som en integreret del af det pædagogiske arbejde.

Det er et krav, at teamkoordinatoren er social- eller sundhedsfagligt uddannet, og er velfunderet i såvel pædagogisk tænkning som i pædagogisk praksis. Som teamkoordinator arbejder du fortrinsvis i dagtimer med fast arbejdstid til koordinatoropgaver, og resterende arbejdstid og/eller weekendturnus aftales med afdelingslederen.

Om Æblehaven

Æblehaven, som er en del af Autismecenter Syddanmark, er et højt specialiseret bo- og aktivitetstilbud, for 14 borgere i alderen 47-72 år.

Borgerne har hver deres forskellige udfordringer som: udviklingshæmning, senhjerneskade, blindhed, døvblindhed samt forskellige sjældne syndromer. De kan desuden have flere problemstillinger som andre komplekse handicaps eller psykiske lidelser som autisme, angst og manier. Borgernes hverdag er struktureret med en høj grad af genkendelighed, så de har de bedste forudsætninger for tryghed og forudsigelighed.  På Æblehaven arbejdes der for, at give borgerne indflydelse på deres eget liv, selvom deres handicap medfører svære udfordringer i forhold til kommunikation og socialt samspil. Vi arbejder med støttet selvbestemmelse, hvor borgerne støttes i at foretage valg, ved at medarbejderne tilrettelægger muligheder for at vælge.

Vi arbejder med høj faglighed i teams, der er sat i stedet for den klassiske kontaktpædagogrolle. Vores faglige tilgang tager udgangspunkt i blinde- og døvblindeprincipperne, KRAP, samt med implementering af neuropædagogik.  Derudover arbejder vi ud fra Autismecentrets fælles kerneopgave:

 

”Med afsæt i den enkelte borgers ressourcer, drømme og håb, styrker vi selvbestemmelsen og fremmer selvhjulpenheden, for at understøtte borgerens egen oplevelse af livskvalitet og et meningsfuldt liv.”

I praksis betyder det, at vi altid:

 • Tager afsæt i den enkelte borgers ressourcer og udviklingsmuligheder
 • Fokuserer på, hvad den enkelte borger drømmer om og håber på
 • Hjælper den enkelte borger med at træffe egne valg på egne præmisser
 • Spotter det udviklingspotentiale, som giver mening og er motiverende for den enkelte borger

Se gerne hjemmesiden: http://www.autismecentersyddanmark.dk

Ansættelsesvilkår

Region Syddanmark har vedtaget en strategi om, at alle stillinger i regionen skal slås op som fuldtidsstillinger. Dog skal det nævnes, at hvis du vælger at søge stillingen, og du ønsker en deltidsstilling, skal du angive dette i din ansøgning. Løn og ansættelse efter overenskomst.

 Din ansøgning

Nærmere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Pia A. Staugaard på tlf.: 21809013 mellem kl 08.00-09.00, eller ved at sende en sms og skrive, at du gerne vil ringes op vedrørende stillingen.

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for uddannelse, fyldestgørende CV og andre relevante bilag.

Ansøgningsfristen er 6. november 2022.

Vi forventer, at afholde første samtale den 15. november 2022 og anden samtale den 23. november 2022. Der vil blive afholdt test mellem første og anden samtale.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

 

 

 

 

Oprettet:
2022-09-19
Ansøgningsfrist:
2022-11-06
Jobtype:
Fuldtid

Måske kunne du også være interesseret i et af disse: