profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-10-11
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Neurofysiologisk afsnit er en del af Hjerne- og Nervesygdomme Ambulatorium på Kolding Sygehus. I afsnittet foretages EEG inkl. søvnoptagelser, ENG, duplex og EMG – undersøgelser som understøtter den lægelige udredning og diagnosticering.

Kolding Sygehus er trekantsområdets akutsygehus hvorfor en del af undersøgelserne, herunder specielt EEG og Duplex er akutte/subakutte.

Afsnittet består af fem neurofysiologiassistenter inklusiv dig som ledende assistent samt to neurofysiologer, desuden er vi uddannelsessted for neurofysiologiassistentelever. Som kliniknær ledende neurofysiologiassistent er din opgave personaleledelse, driftsledelse og faglig udvikling. Sidstnævnte i tæt samarbejde med neurofysiologerne.

Som ledende neurofysiologiassistent vil du fungere som ”spillende træner” og det forventes at du deltager i de kliniske opgaver to-tre dage om ugen.

Kendetegnende for gruppen af neurofysiologiassistenter er, at de er erfarne og har været ansat i afsnittet i flere år. Gruppen er i høj grad selvkørende i det daglige og har et internt rigtig godt samarbejde.

Som ledende neurofysiologiassistent bliver du en del af en velfungerende funktionsledergruppe bestående af oversygeplejersker og souschef fra sengeafdelingen og ambulatoriet. Der er en god kultur for sparring mellem funktionslederne i tæt samarbejde med afdelingsledelsen.

I afsnittet er vi udviklingsorienterede og en kommende opgave vil være at implementere undersøgelse for small fiber neuropati. Derudover ønsker vi på sigt at indføre ultralyd af perifere nerver.

I hele ambulatoriet arbejder vi med Fælles Beslutningstagning. En bunden opgave for dig som ledende neurofysiologiassistent bliver at sikre den fortsatte fastholdelse af denne strukturelle form for kommunikation med patienter og pårørende.

Dine kvalifikationer

  • Du er uddannet neurofysiologiassistent og har års erfaring indenfor faget.
  • Du har vilje og lyst til ledelse og gerne dokumenteret erfaring. 
  • Du vægter synlighed og tilgængelighed
  • Du er lyttende, har en åben ledelsesstil og vægter tværfaglig dialog, men er samtidig ikke bange for at træffe beslutninger og sætte retning.
  • Du er rollemodel og afspejler Sygehus Lillebælts værdier; Resultater, Ordentlighed, Samarbejde, Excellence.
  • Du er positiv, viser initiativ og er omstillingsparat.

Vi tilbyder

  • Stor mulighed for selvstændighed i opgaveløsningen (vi bestiller en drømmekage, du finder opskriften, indkøber ingredienserne og du bager den i fællesskab med neurofysiologiassistenterne, neurofysiologerne og afdelingsledelsen).
  • Personlig udvikling i spændet mellem klinisk arbejde og ledelse.
  • En afdelingsledelse i øjenhøjde.
  • Mulighed for intern lederuddannelsesforløb på Sygehus Lillebælt.
  • Faglig udvikling inden for neurofysiologien
  • Og meget mere……

Samtaler afholdes mandag, den 24. oktober 

Ansøgere vil blive personlighedstestet med DISC-test

 

 

Oprettet:
2022-09-19
Ansøgningsfrist:
2022-10-11
Jobtype:
Fuldtid