profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-10-02
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Har du lyst til et afvekslende arbejde med fart på og nye udfordringer hver dag?
Så vil en kombinationsstilling mellem Ambulance Syd og AMK-Vagtcentralen måske være noget for dig.

Vi har brug for dig og dine skarpe sundhedsfaglige øjne på vores disponeringer. Der er tale om 3-4 nyoprettede stillinger, hvor du i en del af dit arbejde bliver det sundhedsfaglige bindeled mellem praktiserende læger/sygehuse og den tekniske disponering. Du skal bidrage til at sikre, at det altid er den rette hjælp, som kommer ud til den enkelte patient. Det forventer vi, at du skal bidrage til på AMK-vagtcentralen i Odense i ca. 25-50% af din arbejdstid. Den resterende arbejdstid er du paramediciner på en af Ambulance Syds stationer.

AMK-Vagtcentralen er indgangen til den præhospitale hjælp for borgerne i Region Syddanmark. De tekniske disponenter håndterer foruden disponeringen også meldingsmodtagelsen, hvor der tages imod transportanmodninger fra sygehuse og læger. En vigtig funktion i arbejdet er at fungere som sundhedsfaglig sparring til meldingsmodtagelsen og de tekniske disponenter. Du vil aktivt skulle visitere opgaver som bliver ringet ind fra egen læge, vagtlæger og sygehuse. I det arbejde vil du i samarbejde med sundhedsfaglig indringer vurdere, hvilken transportform der er den rigtige. Du vil også skulle bidrage med afklaringen af, hvilke kompetencer der kan være behov for ved f.eks. interhospitale transporter.

Dine opgaver vil bl.a. bestå i at:

 • Være sundhedsfaglig backup til de tekniske disponenter
 • Være sundhedsfaglig backup og sparringspartner med ST-personale
 • Visitere C og D opgaver
 • Sparre med ambulancebehandlere og paramedicinere i forbindelse med disponering af enkeltstående opgaver
 • Indgå i mundtlig og skriftlig dialog med læger i almen praksis og sikre feedback og vidensdeling til læring og refleksioner på ture bestilt af praktiserende læger
 • Modtage 112 opkald ved spidsbelastninger hos den sundhedsfaglige visitation
 • Fungere som paramediciner på Ambulance Syds ambulancer og akutbiler.

Om dig
Du skal kunne se dig selv varetage en konstruktiv dialog med praktiserende læger og sygehusafdelinger omkring de fælles tværsektorielle udfordringer og problemstillinger der kan opleves i det daglige; herunder at informere om det præhospitale set-up, reddernes kompetencer og systemets muligheder.

Vi forventer derfor, at du:

 • Har gode kommunikative evner, både på skrift og i tale
 • Besidder en rolig og sober tone samt en imødekommende og løsningsorienteret indgangsvinkel til tingene
 • Har en god og solid IT-forståelse og nemt kan sætte dig ind i nye systemer
 • Er fagligt velfunderet og interesseret i en faglig baseret dialog med sundhedspersonalet i lægehuse og på sygehuse
 • Bidrager til et godt kollegaskab
 • Har autorisation som ambulancebehandler, samt registreret uddannelse som paramediciner.

Vi tilbyder
En god og spændende arbejdsplads, hvor vores fælles hovedopgave gør en menneskelig forskel, men derudover tilbyder vi også en arbejdsplads hvor:

 • Miljøet er uformelt med en humoristisk og afslappet omgangstone
 • Gode kolleger sætter en ære i at hjælpe og støtte hinanden i opgaveløsningen
 • Dine faglige og samarbejdsmæssige kompetencer bliver brugt.

Arbejdstid
Arbejdstid på AMK-vagtcentralen vil blive fordelt på aftalte hverdage, mandag til fredag mellem kl. 8.00 og 16.00. Arbejdstiden i ambulance/akutbil vil være 12 timers dag- og nattevagter.

Arbejdssted
AMK-vagtcentralen på Lille Tornbjerg Vej 30, 5220 Odense SØ, samt en af Ambulance Syds stationer i Odense, Åbenrå eller Esbjerg.

Lønforhold
Løn- og ansættelsesforhold følger gældende overenskomst og lokalaftaler.

Kan du se dig hos os
Så glæder vi os til at modtage dit CV sammen med en motiveret ansøgning. Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt og senest den 1. december. Da vi holder samtaler løbende, skal du sende din ansøgning hurtigst muligt og senest den 2. oktober.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Kim Pedersen, funktionsleder for den tekniske disponering AMK-Vagtcentralen, tlf. 61 77 48 76/mail: kpe@rsyd.dk eller Allan Mose, driftschef for Ambulance Syd, tlf. 24 66 50 94 eller mail: amose@ambulancesyd.dk.

Vi beder dig sende følgende bilag sammen med dit CV og din ansøgning:        

 • Dokumentation for kørekort (for- og bagside)       
 • Dokumentation for din autorisation som ambulancebehandler samt uddannelse som paramediciner.
   

Om Ambulance Syd og AMK-Vagtcentralen
Ambulance Syd er Region Syddanmarks egen ambulanceorganisation. Vi servicerer borgerne i Region Syddanmark med akut ambulancekørsel og patienttransport. 720 medarbejdere sørger for at dette lykkedes. I øjeblikket og for en periode har vi, grundet en større opgave omkring podning for COVID-19, opnormeret vores medarbejderantal. Vi har hovedsæde i Odense, men er til stede på hele Fyn og i Sydvest- og Sønderjylland. Læs mere på vores hjemmeside www.ambulancesyd.dk.

AMK Vagtcentralen er Region Syddanmarks præhospitale vagtcentral. En vagtcentral, der visiterer 112-kald, modtager meldinger fra sygehuse og læger, samt disponerer ambulancer, lægebiler, akutbiler, liggende sygetransporter og helikoptere i Region Syddanmark. Derudover varetager AMK-Vagtcentralen også receptionsopgaver for Det Præhospitale Område. Under Corona-pandemien varetager AMK-Vagtcentralen opgaver med koordinering af test samt fungerer som callcenter for både test- og vaccineopgaver.  

 

 

Oprettet:
2022-09-16
Ansøgningsfrist:
2022-10-02
Jobtype:
Fuldtid