profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-10-09
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Motiveres du af at finde løsninger på strategiske udfordringer, og har du en god indsigt i klimaudfordringerne? Så er det dig, vi søger til en stilling som udviklingskonsulent.  

Klimaudfordringerne står højt på den internationale dagsorden. I Region Syddanmark er vi meget ambitiøse og har et mål om aktivt at tage del i den store opgave, som vi alle står overfor, i forhold til den grønne omstilling af samfundet.

Som udviklingskonsulent bliver du en del af et fagligt stærkt klimateam på 6 kolleger, hvor vi arbejder med tre overordnede spor: Nedbringe udledningen af klimagasser, reducere ressourceforbruget bla. via cirkulær økonomi og klimatilpasning.

Jobbet
Vores opgaver ligger inden for udarbejdelse og realisering af regionsrådets Klimastrategi ”Grøn omstilling i Region Syddanmark”. Vi arbejder med indsatser inden for klimaforebyggelse og –tilpasning, reduktion af forbrug og cirkulær økonomi, kompetencer til grøn omstilling, grøn transport, bæredygtigt byggeri samt koordinering til regionens eget interne klima- og miljøarbejde m.m. En stor del er forankret i DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark, hvor vi arbejder tæt sammen med Concito, Realdania, kommunerne og uddannelsesinstitutioner og med inddragelse af en lang række eksterne aktører. 

Du vil komme til at arbejde med udvikling af projekter og strategier, lave vidensgrundlag og analyser, søge funding og gennemføre konkrete indsatser. Langt hovedparten af de konkrete opgaver skal løses i partnerskaber med eksterne aktører, så gode evner til at skabe relationer og samarbejde er et must. Du vil også skulle betjene vores politikere og direktionen. 

Regionsrådet står overfor at revidere vores klimastrategi, og du har derfor gode muligheder for at indgå i dette arbejde, for efterfølgende at være med til at give strategien liv gennem strategiske og konkrete tiltag. 

Dine primære opgaver vil ligge inden for følgende områder:
•    Udvikle projekter og facilitere samarbejder til fremme af den grønne omstilling
•    Drive og lede projekter og indsatser, som understøtter reduktion af klimagasser, klimatilpasning eller reduktion af forbrug og cirkulær økonomi i Syddanmark. Det kan eksempelvis være med baggrund i DK2020 samarbejdet eller delprojektet Borgersamling Bæredygtigt forbrug, som er en del af et større EU-Life projekt ”Circular Economy Beyond Waste”.
•    Etablere videngrundlag og formidle data og analyser, som kan understøtte klimaarbejdet i regionen
•    Skrive dagsordner til de politiske udvalg, taleoplæg, projektansøgninger, strategier m.m.

Vi har en bred opgaveportefølje og forventer ikke, at du kan løfte på alle parametre. Du er den rette kandidat, hvis du kan sige ja til flere af nedenstående:

•    Er en stærk projektleder og kan styre proces og retning for opgaven, selv om du har mange bolde i luften.
•    er god til at skabe relationer internt og eksternt, og stærk til at samarbejde på tværs af organisationer og fagområder 
•    er god til at kommunikere – også komplekse problemstillinger – både i skrift og tale
•    har indsigt i klimaudfordringerne og mulige løsninger samt erfaring med at udvikle og igangsætte klimaindsatser 
•    har en samfunds-, teknisk eller naturvidenskabelig videregående uddannelse
•    har erfaring med at oversætte data og analyser til viden, der kan bruges til at initiere og kvalificere indsatser
•    har forståelse for og gerne erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
•    du trives med deadlines og en skiftende arbejdsmængde
•    kan eksekvere, er nytænkende og ser muligheder
•    er lyttende, ordentlig og inkluderende.

Om os 
Klimateamet er en del af afdelingen Klima og Ressourcer, som arbejder med klima og grøn omstilling og en del af Regional Udvikling. Regional Udvikling bidrager til FN’s verdensmål og til at udvikle en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig region med kompetente borgere, trivsel og engagement. Arbejdsstedet er Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle. 

Vi er en arbejdsplads med en uformel omgangstone og højt til loftet, et godt kollegialt samarbejde og et højt ambitionsniveau. Vi arbejder i og på tværs af teams, og du kommer til at indgå i et stærkt fagligt miljø. 

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere. Derfor tilbyder vi en høj grad af fleksibilitet, hvor du i stor grad selv tilrettelægger sine opgaver. Vi har flekstid og der er i denne stilling mulighed for hjemmearbejde, når opgaverne er til det. 

Yderligere information 
For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Jonna Tveskov på telefon 2937 9092 eller Chefkonsulent Vita Jokumsen på telefon 29201247.

Din ansøgning 
Der er ansøgningsfrist søndag den 9. oktober. Vi forventer at holde samtale mandag den 24. oktober    

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Vi glæder os til at høre fra dig. 
 

Geografi:
Oprettet:
2022-09-16
Ansøgningsfrist:
2022-10-09
Jobtype:
Fuldtid