profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-09-28
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Har du solid erfaring med hele HR-paletten og erfaring med ledelse? Vil du udvikle og præge retningen for HR i Ambulance Syd og skabe en stærk, velorganiseret og indflydelsesrig HR-afdeling? Så er du måske vores nye HR-chef.

Vores HR-funktion har i flere år haft reference til vores direktør og økonomichef. Nu ønsker vi at styrke HR-området og vores samlede organisation ved at ansætte en HR-chef, som også bliver en del af en nyetableret chefgruppe i Ambulance Syd. 

Afdelingen og ansvarsområder
HR-afdelingen består pt. af fire fuldtidsansatte, én deltidsansat og én studentermedhjælper. Teamet er forholdsvis nyetableret, men også ret selvkørende. Medarbejderne kommer alle til at referere til dig og tilsammen varetager de i dag en bred vifte af, primært følgende, opgaver:  

 •    Personalejura
 •    MTU og trivselsmålinger
 •    Lønforhandling
 •    Personalepolitikker og retningslinjer
 •    Rekruttering og DiSC tilbagemeldinger
 •    Brugeradministration i IT-systemer
 •    IT-indkøb til administrationen
 •    Reception
 •    Diverse administrative HR-opgaver

Vi har flere opgaver i pipeline, som både tæller overenskomster og lokalaftaler samt onboarding og employer branding. Herudover indlemmes funktionen ’Arbejdsmiljø’, og hermed vores arbejdsmiljøkonsulent, i HR-afdelingen omkring årsskiftet.

Du vil have din daglige gang på vores administrationskontor, som ligger i Odense. Her er vi 43 medarbejdere og ledere, som hver dag løser mange forskellige opgaver i en professionel og uformel omgangstone. Ambulance Syd har særligt fokus på, at vi har patienten i centrum, samt på at sikre et fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø for vores ansatte. Vi ser ligeledes dialog, vidensdeling og faglig sparring som en naturlig måde at understøtte den fælles opgaveløsning på.

Ansvar og opgaver
Vi søger en HR-chef, der sammen med den øvrige chefgruppe, har lyst og evne til at bidrage positivt ind i udviklingen af Ambulance Syd, og som aktivt kan understøtte organisationens drift og udvikling på HR-området. Dit overordnede ansvar bliver både at sikre effektive basis HR-processer og nødvendige HR-udviklingstiltag. Begge dele sker naturligvis i samarbejde med dine medarbejdere og med det formål at understøtte afdelingerne og ledelsen.

Du får en væsentlig opgave i at skabe overblik over afdelingens opgaver og kompetencer samt sikre den bedst mulige organisering. Vi er optagede af, at vores opgaveløsning skal skabe værdi for de ledere og medarbejdere vi hver dag servicerer, hvorfor et grundigt kig på vores processer og arbejdsgange også bliver en del af dit job.

Det er centralt, at du trives i en alsidig rolle, hvor du løbende skal veksle mellem at løse operationelle driftsopgaver og mere strategiske udviklingsopgaver. 

Dine opgaver vil bl.a. være at:

 •    Skabe struktur, overblik og organisering i HR
 •    Udvikle og præge retningen for HR i Ambulance Syd
 •    Sikre stabilitet og høj kvalitet i driften, måske ved at effektivisere og optimere administrative processer
 •    Identificere og implementere nødvendige HR-udviklingstiltag i hele, eller dele af, organisationen
 •    Skabe en stærk og smidig HR-afdeling med vidensdeling og trivsel i højsædet
 •    Deltage i diverse mødefora, bl.a. i chefgruppen og med HR i regionshuset i Vejle
 •    Løse egne HR-opgaver, alt efter kompetencer, erfaring og interesse.


Om dig
Du kan dokumentere solid erfaring med hele paletten af HR-opgaver inden for tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling. Du interesserer dig for mennesker, udvikling og trivsel, og har et godt kendskab til personalepolitikker og personalejura. Tilsammen et vigtigt fundament for at sikre ordentlighed og en rød tråd i de beslutninger, vi dagligt træffer i HR. Du har overblik over og indsigt i de forskellige arbejdsområder, så du kan prioritere, kvalificere samt sætte rammer og retning for HR-arbejdet.

Du har ledelseserfaring, er en god og involverende personaleleder og går op i, at dine medarbejdere trives og udvikler sig. Du er god til at skabe relationer og er tillidsfuld over for dine medarbejdere og kollegaer. Ligesom du involverer dine medarbejdere, falder det dig naturligt at involvere andre afdelinger, MED-organisationen og samarbejdspartnere, når der skal løses eller udvikles tværfaglige opgaver og projekter.

Du er struktureret og trives med at arbejde i, og skabe, et struktureret miljø omkring dig. Du er god til at følge opgaver og indsatser helt til dørs og sikre god implementering af de udviklingstiltag, du sætter i søen. Din baggrund og erfaring gør dig i stand til at omsætte ”HR-teori” og udviklingsidéer til praktiske tiltag og løsninger, som nemt kan implementeres i driften. Det kan derfor være en fordel, at du kommer fra en driftsorganisation.

Vi kan tilbyde dig 
Du kommer til at referere til vores direktør i Odense og du vil blive en del af en nyetableret, kompetent og motiveret chefgruppe i Ambulance Syd. Vi arbejder for at sikre den bedste udvikling af Ambulance Syd til gavn for borgerne i Region Syddanmark, og du vil komme til at bidrage med din viden om mennesker, ledelse, trivsel, udvikling og samarbejde. Herudover bliver du en del af en god og spændende arbejdsplads, hvor du får stor mulighed for at bidrage med nytænkning og for at præge HR-arbejdet, både i- og uden for afdelingen. Helt overordnet tilbyder vi en unik arbejdsplads, hvor vores fælles hovedopgave gør en menneskelig forskel, men derudover tilbyder vi også en arbejdsplads hvor:

 •    Selvstændige arbejdsopgaver suppleres af tæt samarbejde og sparring med kollegaer
 •    Åbenhed og opbakning til idéer og nytænkning er en selvfølge
 •    Harmoni mellem job og privatliv vægtes højt.


Lønforhold
Vi tilbyder løn efter gældende overenskomst mellem det relevante fagforbund og Region Syddanmark. Løn forhandles af den faglige organisation ud fra din erfaring, dine personlige kvalifikationer og dit uddannelsesniveau.

Kan du se dig hos os?
Så glæder vi os til at modtage dit CV sammen med en motiveret ansøgning. Medsend gerne relevante uddannelsespapirer. Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest 1. december 2022.

Ansøgningsfristen er den 28. september 2022. Send den gerne hurtigt, så vi har god mulighed for at læse den grundigt igennem. Første samtalerunde forventes afholdt den 4.-5. oktober. For kandidater som går videre til anden samtalerunde den 13. oktober, vil der være en caseopgave, samt en personprofiltest. Personprofil og caseopgave vil være centrale samtalepunkter ved anden samtalerunde. 
Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Steen Schougaard Christensen: schristensen@ambulancesyd.dk eller økonomichef Mikkel Lynggaard Egedorf: megedorf@ambulancesyd.dk  

Om organisationen
Ambulance Syd er Region Syddanmarks egen ambulanceorganisation. Vi servicerer borgerne i Region Syddanmark med akut ambulancekørsel og patienttransport. 720 medarbejdere sørger for at dette lykkedes. I øjeblikket og for en periode har vi, grundet en større opgave omkring podning for COVID-19, opnormeret vores medarbejderantal til ca. 800 medarbejdere. Vi har vores administration i Odense, men er til stede på hele Fyn og i Sydvest- og Sønderjylland. Læs mere på vores hjemmeside www.ambulancesyd.dk

Oprettet:
2022-09-14
Ansøgningsfrist:
2022-09-28
Jobtype:
Fuldtid