profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-08-21
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Har du lyst til alsidige opgaver, og brænder du for et job med høj faglighed og selvstændighed, så har vi en stilling som sygeplejerske i Demensklinik Fyn i Svendborg ledig pr. 1/10 - 2022.

Vi er et team på ca. 15 engagerede læger, sygeplejersker, psykologer og sekretærer, som brænder for det tværfaglige samarbejde i forbindelse udredning og behandling af patienter med demenssygdomme. Vi er under hele forløbet i tæt dialog med såvel patient som pårørende og samarbejder desuden med kommunernes demenskoordinatorer.

Stillingen er på 37 timer/ugentlig med 2/3 del af tiden i Demensklinik Fyn og den restende 1/3 del i vores akutte sengeafsnit på Neurologisk afdeling N, Odense. Arbejdstiden ligger som udgangspunkt mellem 8-16 i Demensklinikken. I sengeafsnittet tilrettelægger du arbejdstiden i samarbejde med vagtplanlægger, hvor du indtil videre har weekendvagt hver 5. weekend.

Hvis du har et ønske om at lægge din ansættelse i sengeafsnittet på NR i Svendborg, er dette også en mulighed.

 

Demensklinik Fyn udreder og behandler patienter med demenssygdomme

Demensklinik Fyn er en integreret del af Neurologisk afdeling, som i samarbejde med psykiatrien og geriatrien udreder patienter med demens. Klinikken blev som led i Den Nationale Demenshandleplan for demensudredningen 2025 pr. 1.april 2020 samlet i en stor Demensenhed beliggende på demensvenligt sygehus OUH Svendborg.

 

Klinikken tager imod patienter fra Fyn og øerne til udredning og behandling. Huntingtonklinikken er specialemæssigt en del af Demensklinik Fyn, men har til huse på Odense matrikel.

 

Udredning af patienter med mistanke om demens forgår i et tæt tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejersker og sekretærer, hvor der tages afsæt i fælles udarbejdet patientforløbsprogram. Sygeplejersken har selvstændige funktioner i klinikken i forhold til såvel udredningen som opfølgningen. Klinikken har regions- og højt specialiseret funktion inden for området.

 

Vi afholder ugentlig tværfaglig konference i Demensklinikken og månedlig teammøde. Der samarbejdes tæt med kommunerne demenskoordinatorer, hjemmeplejen og praktiserende læger omkring patienternes demensforløb.

 

Demensklinikken er aktiv i udvikling og forskning på såvel nationalt og internationalt niveau. Klinikkens projekt- og øvrige sygeplejersker deltager og inddrages aktivt i disse projekter.

 

Afdeling N er organiseret i teamstruktur med tværfaglig teamkoordinatorledelse bestående af den teamansvarlige ledende overlæge, ledende sekretær afd. N og oversygeplejerske i N amb. Afdelingens forskningskoordinerende oversygeplejerske har også tilstedeværelse i demensklinikken. Klinikken har uddannelsesfunktion af læger, psykologer og sygeplejestuderende.

 

Du får en grundig introduktion til sengeafsnit N, hvor samarbejde og udvikling er i fokus

Sengeafsnit N modtager patienter i aldersgruppen fra 18 år og derover til udredning for almen neurologisk lidelse fra hele Fyn og de omkringliggende øer. Afsnittet har på nuværende tidspunkt 25 senge, hvoraf 6 er observationssenge. De forskellige forløb sikrer en arbejdsdag, der ofte er forskellig fra dagen før - alt efter om det er forløb og patienter, der har behov for ro og kontinuitet, eller akutte forløb hvor en behandling skal startes hurtigst muligt. Du får med andre ord mulighed for at udvikle mange aspekter i din sygepleje. Der arbejdes med tildelt patientpleje, hvor du har stor indflydelse på, hvordan din og patientens dag ser ud.

Det akutte sengeafsnit er en afdeling, som er i udvikling med dygtige og engagerede kolleger, der vil sørge for at give dig en grundig introduktion til afdelingen og til specialet. Vi sætter pris på åbenhed, humor og positivitet i hverdagen og kan tilbyde dig et udfordrende og varieret arbejde inden for den akutte neurologi.  Du vil derfor modtage særskilt introduktion til speciale og arbejdsopgaver på sengeafsnittet, hvor du på samme vis som i Demensklinikken vil blive modtaget og inddraget i det kollegiale faglige fællesskab og samvær.

Vi tilrettelægger din introduktion i det neurologiske speciale med en grundig oplæring i vores sengeafsnit de første måneder af din ansættelse, inden du starter i ambulatoriet. Det er vigtigt for din overordnede forståelse for patientforløbene, at du ved, hvordan tingene foregår i hele afdelingen, og ikke kun i ambulatoriet.

Du vil få tilbudt at deltage i tilrettelagte temadage og undervisning tilrettelagt begge steder.

 

Hvem er du:

Sygeplejerske med interesse for demensområde, som har lyst til at indgå i et dynamisk tværfagligt samarbejde - gerne med erfaring fra demensområdet i kommunalt regi /gerontopsykiatrien eller neurologien/geriatrien.

 

Dine arbejdsopgaver som sygeplejerske i demensklinikken vil indebære:

 • at du er en del af et tværfagligt team, som udreder patienter for demens
 • at du er medvirker til udredning og iværksættelse af evt. behandling mod demens, samt efterfølgende opfølgning af den pågældende medicin
 • at du har et tæt samarbejde med patient, pårørende og primær sektor i det videre forløb, indtil patienten afsluttes fra klinikken – herunder formidle kontakten til Demenskoordinator og hjemmesygeplejerske
 • at rådgive patienten og pårørende således, at familien fungerer bedst mulig med sygdommen.
 • at du indgår i et tæt tværfagligt arbejdsfællesskab, hvor vi også deler de mere praktiske orienterede opgaver i at få klinikken til fungere
 • at du deltager i nye udviklingstiltag og opgaver, som vi i fællesskabet sætter i gang

 

Som sygeplejerske på Demensklinikken og på sengeafsnittet får du:

 • en grundig introduktion med specifikt introduktionsprogram til begge specialer og sidemandsoplæring af erfarne kolleger
 • engagerede kolleger med fokus på høj tværfaglig opgaveløsning
 • højt fagligt niveau med fokus på den enkelte patients forløb og behov
 • et godt tværfagligt arbejdsmiljø
 • mulighed for udvikling og uddannelse
 • et job med stor selvstændighed og ansvar
 • stor medindflydelse på egen arbejdsplan
 • mentor ordning med skyggeplan under oplæringsperioden
 • en kollegagruppe, hvor vi værner om et rigtig godt arbejdsmiljø med humor og et godt socialt fælleskab
 • løbende opfølgning og evaluering ved klinisk sygeplejespecialist/oversygeplejersken
   

Vi søger en sygeplejerske, som:

 • har interesse for demensområde, som har lyst til at indgå i et dynamisk tværfagligt samarbejde - gerne med erfaring fra demensområdet i kommunalt regi /gerontopsykiatrien eller neurologien/geriatrien
 • udviser fagligt og personligt engagement, stabilitet og fleksibilitet samt ikke mindst interesse for at arbejde med den kognitivt udfordrede patient. Erfaring inden for specialerne er ikke påkrævet – det vil dog være en stor fordel begge steder, hvis du er vant til samarbejde med primær sektor
 • trives med selvstændigt arbejde, kan skabe struktur og overblik og kan holde flere bolde i luften
 • har gode samarbejdsevner og kan bidrage til fleksible tværfaglige arbejdsgange
 • er god til hurtigt at skabe en tillidsfuld kontakt med patienter og pårørende
 • er omhyggelig og ansvarlig i forhold til de opgaver du stilles overfor
 • kan bidrage til et godt kollegialt arbejdsmiljø både fagligt og socialt

 

 

Løn- og ansættelsesforhold:
Aflønningen sker efter overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Region Syddanmark. Hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, er der 3 måneders prøvetid.

Yderligere oplysninger:

Du er velkommen til at kontakte oversygeplejerske Lene Schroll Kromann, Demensklinik Fyn, tlf. 2172 1801 eller oversygeplejerske Maria Lenius, Sengeafsnittet tlf. 2496 1558

Har stillingen vakt din interesse, er du meget velkommen til at sende en motiveret ansøgning med CV og dokumentation for autorisation. Vi foretrækker at modtage ansøgningen elektronisk.

Ansøgningsfrist: Søndag d. 21. august 2022

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag 26. august 2022 i Svendborg.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Oprettet:
2022-08-03
Ansøgningsfrist:
2022-08-21
Jobtype:
Fuldtid