profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-08-21
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Vil du være med til at gøre en universitetshospitalsafdeling i rivende udvikling endnu bedre? Vil du være en del af en afdeling, der sætter patienten først - både de, der kommer i dag, og fremtidens patienter? Er du vild med genetik og med at gøre en forskel, så er vi det helt rigtige sted for dig.

Vi søger en engageret molekylærbiolog pr. 1. oktober 2022 eller snarest herefter.

Du vil indgå i en gruppe med otte driftsansatte molekylærbiologer samt en ledende molekylærbiolog, og du vil samarbejde med afdelingens bioanalytikere, akademikere og øvrige personale. Ved definering af dine opgaver vil vi inddrage dine interesser samt de kompetencer og den erfaring, du har oparbejdet.

Afdelingen varetager alle funktioner inden for specialet klinisk genetik og giver dermed mulighed for, at du også kan arbejde med det, du interesserer dig allermest for.

I laboratoriet udføres en bred vifte af genetiske analyser i klinisk regi, fra de klassiske cytogenetiske analyser som kromosomanalyser, FISH-analyser og kromosom mikroarrayanalyser til enkeltgens- og panelundersøgelser samt exom- og genomanalyser. KGA varetager de prænatale analyser for hele regionen, hvor også analyser som NIPT og helgenomsekventering er en del af tilbuddet til gravide. Laboratoriet er DANAK-akkrediteret og foretager mere end 6500 kliniske analyser om året. Som led i den nationale strategi for personlig medicin står afdelingen for tolkning af helgenomsekventeringsdata for sygdomsgrupperne ved Nationalt Genom Center. I tæt samarbejde med regionens Datastøttecenter for Personlig Medicin etableres aktuelt de nødvendige netværk, så helgenomsekventering i forbindelse med yderligere sygdomsgrupper kan implementeres og blive til gavn for patienterne.

Vi har en velfungerende genetisk rådgivningsfunktion med mere end 3000 forløb pr. år inden for hele specialets mange områder, lige fra regions- til højt specialiseret niveau. Afdelingen varetager rådgivende funktioner for hele landet og deltager aktivt i tværgående klinisk samarbejde om udredning og rådgivning - lokalt, regionalt og nationalt. Afdelingen er desuden med i flere europæiske referencenetværk for sjældne sygdomme (ERN) og har etableret et Center for Arvelige og Komplekse Sygdomme, som står for udarbejdelse og sikring af opfølgningsprogram med fælles MDT for patienter med sjældne sygdomme. 

Udviklingsmæssigt har afdelingen fået midler til flere store udviklingsprojekter - dels et igangværende vedr. long-read sekventering til afdækning af det kliniske potentiale for denne type tredjegenerationssekventering og dels til functional genomics, så varianter af uafklaret betydning, påvist ved bl.a. helgenomsekventering, afklares bedst muligt. At afprøve og udvikle klinikken med ny teknologi og teknikker er således en del af hverdagen hos os.

Til afdelingen er knyttet forskningsenheden Klinisk Genetik under Klinisk Institut, SDU. Forskningsenheden er særdeles aktiv med en høj publikationsrate. Der er tilknyttet tre professorer, flere lektorer/kliniske lektorer, ph.d.-studerende og andre forskningsinteresserede. Til afdelingen er endvidere knyttet forskningsstøtteenheden Clinical Genome Center, hvor klinikere kan få hjælp til forskning, hvor genetiske analyser indgår, helt fra idégenerering til udførsel af konkrete analyser. Der er således et stærkt miljø til understøtning af din forskning, hvis du også har ønsker og drømme i den retning.

Dine opgaver bliver som udgangspunkt at

 • Varetage fortolkning af resultater fra udvalgte analyser i samarbejde med læger.
 • Deltage i vedligehold og udvikling af metoder og teknikker samt varetage andre udvalgte opgaver.
 • Deltage i bioinformatiske opgaver afhængigt af dine kompetencer.
 • Deltage i implementering af nye metoder.
 • Deltage i udarbejdelse af retningslinjer, instrukser samt i validering af nye metoder.   
 • Deltage i relevante tværgående opgaver i afdelingen.
 • Deltage i afdelingens uddannelsesforpligtelse.
 • Mulighed for at udvikle en selvstændig forskningsprofil inden for dit arbejdsområde.

Vi forventer, at du

 • Er cand.scient., cand.polyt. eller har lignende akademisk uddannelse med molekylærgenetisk viden.
 • Har kendskab til nogle af de teknikker, der anvendes i laboratoriet, gerne også bioinformatik og human genetik.
 • Har erfaring med projektstyring eller evt. forskererfaring (evt. på ph.d.-niveau).
 • Er helheds- og udviklingsorienteret, omhyggelig og kvalitetsbevidst.
 • Har gode samarbejdsevner.
 • Er indstillet på selvstændigt arbejde, men også tæt samarbejde med afdelingens øvrige akademikere, bioanalytikere og øvrige personale.

Vi tilbyder

 • Et job med mulighed for personlig og faglig udvikling i et godt akademisk miljø.
 • Et job i en afdeling med et stærkt forskningsmiljø, som er i tæt tilknytning til SDU.
 • Et alsidigt job, hvor du har mulighed for at præge afdelingens kultur og udvikling.
 • Mulighed for deltagelse i relevante kurser og efteruddannelse, herunder uddannelse til klinisk laboratoriegenetiker. 
 • Tæt tværfagligt samarbejde med afdelingens øvrige engagerede personale.
 • Et godt arbejdsmiljø med respekt for den enkelte.

Hvis du har spørgsmål
Kan du henvende dig til ledende molekylærbiolog Morten Buch Engelund, tlf.: 6541 1908 / 6178 3309.

Løn og ansættelse
I henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og relevant faglig organisation.

Samtaler forventes afholdt d. 25. og 26. august 2022.

Oprettet:
2022-08-02
Ansøgningsfrist:
2022-08-21
Jobtype:
Fuldtid