profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-08-21
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Ønsker du et spændende job, gode kollegaer og en stabil personalegruppe med fokus på udvikling? En af vores kollegaer har søgt nye udfordringer så nu er muligheden her.

Operationsafsnittet varetager rygkirurgiske operationer, og søger en sygeplejerske, der er topmotiveret for at arbejde med operationssygepleje og udviklingen af denne. 
Vi afholder ugentlige faglige møder, hvor du får indflydelse på at være med til at forbedre kvaliteten og udviklingen af sygeplejen.

Det er vigtigt for os, at du hurtigt føler dig som en del af holdet, således at du oplever trivsel og derigennem føler dig kompetent til at løse dine opgaver. Som led i dette, arbejder vi bevidst og systematisk med et onboardingforløb, som blandt andet indeholder potentialesamtale og mentorordning.

Dine arbejdstider på hverdage er kl. 07.30-15.30 samt en vagt fra kl. 09.00-17.00 ca. én gang hver uge. Afsnittet holder lukket i weekender, på helligdage og hver 2. fredag.

Vi er et afsnit bestående af 12 sygeplejersker. Der er ansat en specialeansvarlig sygeplejerske, en praktik-og uddannelsesansvarlig samt en klinisk vejleder i afsnittet og det er en integreret del i vores hverdag at arbejde med kompetencer og udvikling.


Vores faglige og personlige forventninger til dig

 • Er uddannet og har autorisation som sygeplejerske
 • Kan arbejde selvstændigt og har god forståelse for eget kompetenceniveau
 • Ser en positiv udfordring i at arbejde med udvikling og optimering af arbejdsgange
 • Er fleksibel og loyal og stabil i fremmøde
 • Tager aktiv del i og ansvar for et positivt arbejdsmiljø i en hverdag, hvor vi løfter opgaverne i fælleskab
 • Har lyst og vilje til at lade dig udfordre og udvikle dig fagligt
 • Bidrager positivt til samarbejdet og trivslen i afdelingen
 • Operationserfaring er en fordel, men ikke et krav- dog en forventning om interesse for den tekniske del af sygeplejen
   

Vi kan blandt andet tilbyde dig

 • En arbejdsplads, hvor medarbejderne trives med hinanden og deres arbejdsopgaver
 • Fagligt dygtige og engagerede kollegaer
 • Et velfungerende tværfagligt samarbejde med anæstesisygeplejersker, kirurger, anæstesiologer, portører og rengøringspersonale 
 • Et struktureret oplæringsprogram, der er bygget op om kompetencekort og tilpasses dine behov 
 • Kollegaer, der er meget bevidste om, at sygeplejen i det højteknologiske miljø ikke står i modsætning til en pleje, der tager udgangspunkt i en individualiseret, respektfuld og omsorgsfuld tilgang til patienten
 • Et selvstændigt, udfordrende og alsidigt arbejde, hvor samarbejde vægtes højt


Uddybende om afdelingen
Vi arbejder ud fra Sygehus Lillebælt værdier: Resultater, Ordentlighed, Samarbejde og Excellence.
Rygcenter Syddanmarks kerneopgave er på specialistniveau at udrede samt behandle og herunder vejlede regionens rygpatienter ud fra den enkeltes behov. Det overordnede mål er at fremme livskvaliteten for rygpatienter.

Rygcenter Syddanmark er en rygmedicinsk og rygkirurgisk afdeling med 160 ansatte. Vi er kendt for høj grad af patienttilfredshed og modtager rygpatienter fra hele Region Syddanmark.
Vi modtager ca. 18.000 nyhenvisninger og opererer ca. 1.000 patienter årligt.


Det er vores vision, at:

 • Holde fokus på kvalitet, udvikling, uddannelse og forskning
 • Gå forrest i samarbejdet med Regionens øvrige aktører på rygområdet
 • Sikre en god kultur og et sundt arbejdsmiljø
 • Være en integreret del og drivende kraft i SLB 


Vil du vide mere?
Strategi for udvikling af sygeplejen: http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm379559 - i dette link kan du også læse om Den Sygeplejefaglige Referenceramme på Sygehus Lillebælt.
Såfremt du ønsker stillingen uddybet kan du rette henvendelse til; 
Oversygeplejerske Sanne Kronborg, tlf. 2065 9033 / Sanne.Kronborg@rsyd.dk


Løn- og ansættelse
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende faglige overenskomst. 

Tiltrædelse den 1. oktober 2022.

Jævnfør Regionens retningslinje tilbydes 37 timer. Dog er stillingen optimalt på 32-34 timer grundet vores planlagte nedlukningsperioder.  Vi vil sammen med dig og ud fra dine ønsker og kompetencer lave en god plan.


Ansøgningsfrist 
Fristen for at søge stillingen er den 21. august 2022.
Samtaler forventes afholdt den 24. august 2022.


 

Oprettet:
2022-08-02
Ansøgningsfrist:
2022-08-21
Jobtype:
Fuldtid