profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-08-21
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

REHPA søger en autoriseret psykolog til at varetage psykologfaglige kliniske opgaver svarende til klinikkens forskellige projektforløb samt at bidrage til fortsat udvikling af rehabiliterende og pallierende interventioner til mennesker med livstruende sygdomme.

Du tilknyttes REHPAs forskningsklinik og det tilhørende tværfaglige team. Vi arbejder med en bio-psyko-social tilgang, hvor funktion, aktivitet, lindring og livskvalitet er centrale elementer, og hvor den enkelte patients værdier og ønsker er styrende for mål og handling. Her varetager du de forskellige psykologfaglige sessioner, der indgår i den ofte tværfaglige intervention, som er under udvikling og afprøvning. De psykologfaglige perspektiver er ofte fremtrædende i rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdomme, herunder kræft og hjertesygdomme. Derfor indgår du i projektgrupper og varetager de psykologfaglige teoretiske og kliniske elementer samt bidrager til evaluering, rapporter m.v.

Forskningsklinikken modtager patienter på ophold fra hele landet. Projektprotokollen definerer projektaktiviteter, men typisk vil opholdet være af en uges varighed med opfølgning. Fra efterår 2022 arbejdes der med at udvikle gruppeinterventioner inden for rehabiliteringsbehov svarende til smerter, søvn, fatigue, kognitive udfordringer og seksualitet, hvor psykoedukerende sessioner baseret på kognitiv terapi, herunder elementer fra ACT, indgår.

Dine hovedopgaver er at ...

 • Varetage psykologfaglige samtaler med forskningsklinikkens patienter og pårørende
 • Varetage psykologfaglige gruppeinterventioner, bl.a. med fokus på psykoedukation
 • Varetage lejlighedsvise psykologfaglige screeninger i forbindelse med projekter
 • Indgå i projektgrupper og bidrage til udvikling af nye interventioner – teoretisk og klinisk
 • Indgå i videncentrets formidlende aktiviteter både skriftligt og mundtligt.

Om dig

Vi forventer, at du er autoriseret psykolog eller godt på vej med din autorisation. Derudover ønsker vi, at du har:

 • Erfaring med at arbejde med korttidsintervention under anvendelse af en eklektisk tilgang i mødet med patienter og evt. pårørende med livstruende sygdom, herunder kræft og hjertesygdomme.
 • Erfaring med gruppeinterventioner med et psykoedukerende sigte.
 • Erfaring med anvendelse af screeningsværktøjer, PRO og evt. neuropsykologiske tests.
 • Erfaring med ”tredje generations” kognitiv terapi herunder ACT.
 • Erfaring med eller lyst til at indgå i forsknings- og udviklingsarbejde i tværfaglige sammenhænge, herunder formidling.
 • Kendskab til sundhedsvæsenets opbygning inden for rehabilitering og palliation og kan rådgive om psykologfaglige behandlingstilbud.
 • Erfaring med eller lyst til at varetage vejledning og supervision af en psykologstuderende i praktikforløb hvert andet år.
 • Erfaring med psykologfaglig sparring i tværfaglige teams.

Vi tilbyder

REHPA tilbyder et interessant job med engagerede kolleger på en arbejdsplads, hvor du gør en forskel, og hvor du nyder godt af samarbejdet med mange forskellige professioner og funktioner. Vi har en opmærksom og venlig omgangstone som grundlag for et højt fagligt niveau.

Stillingen er fast og på gennemsnitligt 27 timer/uge med weekendfri. Dine arbejdstimer er som udgangspunkt placeret med 4 dage i den ene uge og 3 dage i den anden, hvor fredag typisk ikke indgår. REHPA afvikler primært ferie i relation til skolernes ferieplan. Du vil blive ansat i Klinikergruppen med reference til klinisk leder. Introduktion planlægges i samspil med REHPAs nuværende psykolog, som overlapper med en måned.

Tiltrædelse den 1. oktober 2022. Tjenestestedet er REHPA i Nyborg, men aktiviteter på REHPAs øvrige kontorer eller i kommuner kan forekomme.

Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst på området.

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Klinisk leder Annette Rasmussen på tlf. 21 81 18 67 eller mail annette.rasmussen2@rsyd.dk

Nuværende psykolog Nina Rottmann på tlf. 23 27 74 31 eller mail nina.rottmann@rsyd.dk (ferie uge 31).

Ansøgningsfrist og videre forløb

Ansøgningsfristen er den 21. august 2022.

Vi indkalder til samtaler mandag den 22. august og afholder første samtalerunde onsdag den 24. august i tidsrummet kl. 13.00-17.00. Vi har reserveret tid til en eventuel anden samtalerunde fredag den 26. august i tidsrummet 09.30-11.00. Samtalerne foregår i Nyborg.

Om os

REHPA er det nationale videncenter for rehabilitering og palliation. Vi arbejder for at øge livskvalitet for mennesker med livstruende sygdom. Det gør vi i samarbejde med alle relevante fagligheder og aktører for at skabe solide og anvendelige resultater. REHPA samler, skaber og formidler forskningsbaseret viden, der inspirerer og forbedrer praksis, og vores medarbejdere er drevet af et højt fagligt engagement, empati og professionalisme.

En del af videncentrets forskningsaktiviteter gennemføres i REHPAs forskningsklinik i Nyborg. Opholdene finder sted i rammer, der skaber perspektiv, ro og tryghed i en sårbar situation. REHPA har fokus på mennesker med kræftsygdomme, fremskreden hjerte-, lunge-, infektions- og multisygdom samt neuro- degenerative sygdomme.

REHPA er organisatorisk forankret ved Odense Universitetshospital og tilknyttet Syddansk Universitet som forskningsenhed. Videncentret har hovedadresse på OUH – Nyborg Sygehus og kontorfaciliteter i København, Aalborg, Aarhus og Holbæk.

Læs mere på www.rehpa.dk

Oprettet:
2022-08-02
Ansøgningsfrist:
2022-08-21
Jobtype:
Deltid