profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-08-22
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

OUH søger konsulent med erfaring inden for medicinsk teknologivurdering (MTV) og evalueringsprocesser til projektopgaver inden for evaluering af sundhedsteknologi og telemedicin.

Som MTV-konsulent i funktionsområdet Innovation & MTV vil du få mulighed for at arbejde i en af landets førende innovations- og evalueringsenheder på et hospital, hvor du skal vurdere og evaluere nye sundhedsteknologier i samarbejde med hospitalets højtspecialiserede kliniske miljøer, forskere, internationale partnere og private virksomheder.

Ansvar og arbejdsopgaver

Som MTV-konsulent indgår du i funktionsområdet Innovation & MTV i staben Klinisk Udvikling (KLU) på Odense Universitetshospital (OUH). Du bliver tilknyttet MTV-gruppen, som også er en del af Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). En af dine primære arbejdsopgaver bliver at drive og udvikle CIMT's Database over Evidensbaseret Telemedicin. Herudover skal du sideløbende deltage i MTV-projekter og udføre evalueringsarbejde på OUH, nationalt og internationalt.

Arbejdet med MTV-projekter på OUH foregår i et bredt og tværfagligt samarbejde med innovationskonsulenter, forskere, administrativt personale og hospitalets kliniske afdelinger. Du skal have god forståelse for de kliniske rammer og være dygtig til at samarbejde med forskellige faggrupper. Det er en fordel, hvis du har et godt kendskab til og erfaring med sundhedsvæsenet og evt. en relevant klinisk baggrund. Opdateret viden om brugen af telemedicin til patienter på danske hospitaler vil også være en fordel.

Vi søger en MTV-konsulent, som har:

  • Relevant kandidatuddannelse, gerne inden for Sundhedsvidenskab, fx folkesundhedsvidenskab eller lignende
  • Indgående kendskab til brugen af sundhedsteknologi og telemedicin i en hospitals kontekst
  • Erfaring med systematisk litteratursøgning og vurdering
  • Erfaring med forskellige evalueringstilgange, samt kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og registerstudier
  • Gode evner til mundtlig og skriftlig formidling, og gerne erfaring med formidling i større forsamlinger som fx ved konferencer og lignende

Hvem er du?

Vores kollega skal have gode kompetencer inden for projektledelse og projektadministration samt være godt forankret i evaluerings- og forskningsmetoder. Du skal kunne planlægge og gennemføre systematiske litteraturstudier, spørgeskema- og interviewundersøgelser, kvantitative og kvalitative analyser m.m. En god kandidat formår at levere ansvarlig og selvstændig opgaveløsning samt at omsætte data til brugbar viden gennem mundtlig og skriftlig afrapportering i form af fx oplæg, statusrapporter, MTV-rapporter og videnskabelige artikler.

Du skal have gode samarbejdsegenskaber og formå at skabe en god dialog og tillid med såvel kollegaer som samarbejdspartnere, sundhedspersonale og patienter. Derudover er vi glade for kollegaer som byder ind og bidrager til et positivt og inkluderende kollegialt arbejdsmiljø.

Hvem er vi?

Klinisk Udvikling (KLU) på Odense Universitetshospital (OUH) består af funktionsområderne: Innovation & MTV, Kvalitet & Patientsamarbejde, Uddannelse & Kompetenceudvikling samt seks centre.

KLU understøtter de kliniske afdelinger på OUH, så de kan løfte de patientnære opgaver bedst muligt. Vi løser mange forskellige typer opgaver, som strækker sig fra den daglige opfølgning på kvaliteten af behandlinger til udviklingen af nye teknologiske hjælpemidler og udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Vi er ansvarlige for koordineringen af uddannelsesaktiviteter på OUH og har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner på Fyn. Stillingen som MTV-konsulent er placeret i funktionsområdet Innovation & MTV.

Innovation & MTV er placeret i KLU og omdrejningspunktet er strategisk innovation på tværs af hele OUH. Vi arbejder med innovations- og evalueringsprojekter vha. bl.a. MTV på tværs af hele OUH med det formål at optimere metoder og arbejdsgange og derigennem bidrage til, at OUH bliver klar til fremtidens udfordringer. Det virtuelle Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) er forankret i Innovation & MTV. CIMT er et tæt samarbejde med Syddansk Universitet og har et stort internationalt forsknings- og innovationsnetværk.

Om OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus  

OUH er et af landets største hospitaler med et samlet budget på 7,4 mia. kr., ca. 95.000 årlige indlæggelser og over 1 mio. ambulante besøg. Hospitalet beskæftiger ca. 11.000 medarbejdere og er geografisk lokaliseret i Odense, Svendborg, Nyborg og på Ærø.

OUH er både det fynske sygehus og modtager samtidig patienter fra hele regionen. Det giver et optageområde, der dækker ca. 1,2 mio. borgere. Derudover behandler hospitalet patienter fra hele landet med behov for specialiseret behandling inden for en række områder.

Løn og ansættelsesvilkår  

Der er tale om en fast stilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. oktober 2022. Der forhandles løn i forhold til gældende relevant overenskomst. OUH benytter prøvetid jævnfør gældende praksis for Region Syddanmark.

Dit fysiske arbejdssted bliver Odense Universitetshospital i Odense.

Yderligere oplysninger  

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os:

  • Innovationschef i Klinisk Udvikling Thomas K. Kristensen på tlf. 2371 9724 eller tkk@rsyd.dk
  • Faglig koordinator Anne Mette Ølholm på tlf. 30460895 eller anne.mette.oelholm@rsyd.dk (fra 15. august)

Ansøgningsfrist og samtaler  

Der er ansøgningsfrist den 22. august 2022. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag d. 31. august 2022.

Oprettet:
2022-08-01
Ansøgningsfrist:
2022-08-22
Jobtype:
Fuldtid