profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-08-23
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Et rigtig spændende lederjob til dig, der brænder for ledelse, og som har mod på og lyst til at være med til at skabe noget nyt sammen med et dedikeret ledelsesteam og engagerede medarbejdere.

Vi søger en oversygeplejerske til at indgå i funktionsledelsen på det nyetablerede Operationsområde Syd i Svendborg/Nyborg – et område som spiller ind som en ligeværdig partner i det samlede operationsområde på det nye OUH. Du vil få en afgørende rolle i transformationsprocessen sammen med den øvrige funktionsledelse, der består af tre oversygeplejersker (en for anæstesiområdet og to for operationsområdet) samt en ledende overlæge.

Den ledige stilling vedrører operationsområdet som en af to oversygeplejersker for 75 engagerede operationssygeplejersker/SOSU-assistenter. Medarbejdergruppen kommer til at fungere i faglige teams, så ledelsesopgaven vil blive i størrelsesorden 30 – 40 medarbejdere.

Afdelingen

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V er en klinisk tværgående afdeling, normeret til 232 fuldtidsstillinger og fysisk placeret på to matrikler i henholdsvis Svendborg og Nyborg.

Afdelingen har ansvaret for operationsområdet (Operationsområde Syd), det perioperative område (Forberedelse- og Opvågning), Intensiv samt Den Sydfynske Akutlægebil.

Operationsområde Syd dækker over tre fysiske lokaliteter:

 • Bedøvelse og Operation 3 i Svendborg (3.sal) med 9 operationsstuer til stationære/sammedagskirurgiske elektive og akutte patienter. Aktuelt 4 kirurgiske specialer (abdominalkirurgi, urologi, ortopædkirurgi og gynækologi/obstetrik).
 • Bedøvelse og Operation 2 i Svendborg (2. sal) med 5 operationsstuer. Aktuelt 4 kirurgiske specialer (urologi, ortopædkirurgi, otologi og gynækologi).
 • Bedøvelse og Operation i Nyborg med 5 operationsstuer. Aktuelt et kirurgisk speciale (kirurgi). Her varetages sterilfunktionen ligeledes af afdeling V.

Den Syddanske Forbedringsmodel er velintegreret som ledelsesværktøj i afdelingen, og der holdes ugentlige tavlemøder i alle afsnit. Vi har et tæt samarbejde med vore kirurgiske samarbejdspartnere om at skabe de bedste sammenhængende patientforløb, og vi er en del af arbejdet med at udvikle generiske instrukser/retningslinjer ift. Det nye OUH sammen med de øvrige operationsafsnit på OUH.

Vi prioriterer et rigtig godt arbejdsmiljø og den gode omgangstone. Ligeledes er det en naturlig del af hverdagen at arbejde med ikke tekniske færdigheder, feedback og tjek ind/ud er en naturlig del af hverdagen, og vi lægger vægt på at kommunikere anerkendende og professionelt i alle samarbejdsrelationer.

Vi har i afdelingen arbejdet med at styrke ledelsesarbejdet og ledergruppen igennem processen ”Fra en gruppe ledere til en Ledergruppe” og har i den forbindelse udarbejdet et ledelsesgrundlag for funktionsledelser med udgangspunkt i Ledelsesgrundlaget for OUH (som bilag) 

Afd. V er sammen med de øvrige afdelinger i Svendborg i gang med en spændende proces med at udvikle profilen for Svendborg Sygehus – Svendborg Specialsygehus.

Vi tilbyder

 • Et velfungerende afsnit med 75 engagerede operationssygeplejersker/SOSU-assistenter, der spænder bredt i alder og erfaring
 • Et afsnit med stærke faglige teams og et godt teamsamarbejde på alle niveauer.
 • Et afsnit, hvor man kommer hinanden ved og drager kollegial omsorg.
 • At blive en del af det nyetablerede funktionslederteam for afsnittet
 • At blive en del af afdelingens ledergruppe, hvor dialog, inddragelse og medindflydelse vægtes højt
 • Et job med mulighed for at udfolde evner inden for strategisk ledelse og koordination
 • Et job hvor ikke alt er givet på forhånd. Der vil være store muligheder for at sætte sit præg på det nye afsnit
 • Et job med store muligheder for at være med til at forme fremtiden i Operationsområde Syd samt arbejdet med profilen for Svendborg Specialsygehus

Vi forestiller os, at du

 • Er sygeplejerske med erfaring fra en lignende lederstilling og har stor lyst til ledelse
 • Er en synlig personaleleder med flair for dialog og tydelig kommunikation
 • Er lydhør og har en åben og accepterende omgangstone
 • Er ambitiøs på patientens vegne og kan samarbejde såvel mono- som tværfagligt, og dermed bidrage til at skabe gode patientforløb
 • Engagerer dig, har visioner og er motiveret for at bidrage både menneskeligt og fagligt til en velfungerende afdeling
 • Faciliterer udvikling og forbedringsarbejde i afsnittet samt understøtter gode initiativer og inddrager afsnittets nøglepersoner i arbejdet
 • Har flair for at arbejde med organisatorisk læring og organisationsudvikling
 • Har blik og evne for sund drift og flow, dette i et tæt samarbejde med den øvrige ledergruppe
 • Har masteruddannelse eller anden relevant lederuddannelse

Dit job

 • Være synlig i klinisk praksis og ambitiøs på patienternes vegne herunder arbejde for, at medarbejderne har de bedste betingelser for at kunne have patienten først
 • Sikre at patienten og deres pårørende oplever sig set, hørt og respekteret
 • Afprøve, udvikle og implementere de nye arbejdsgange i forhold til samarbejdet på operationsområdet på det nye OUH
 • Videreudvikle afsnittes kultur for kvalitetssikring, forbedringsarbejde og patientsikkerhed samt understøtte og inddrage nøglepersonerne i arbejdet
 • Udvikle medarbejdernes høje faglighed og skabe mulighed for uddannelse og kompetenceudvikling på alle niveauer
 • Skabe rammer for høj trivsel og det gode arbejdsmiljø
 • Være kulturbærer i et afsnit med mange interessenter
 • Kunne ”sætte dig op i helikopteren” og have et strategisk blik på hele afdelingen sammen med ledergruppen

Vilkår:

Løn – og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Region Syddanmark anvender 3 måneders prøvetid.

Ansøgningsfrist er tirsdag den 23. august 2022   

Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 29.august 2022.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til chefsygeplejerske Lisbeth Juulsgaard, lisbeth.juulsgaard@rsyd.dk tlf. 23 29 47 34 (holder ferie til og med den 14.08.22)
Derfor kan cheflæge Henrik Stougaard kontaktes inden da på henrik.stougaard@rsyd.dk eller tlf. 30 55 87 39

Vi glæder os til at høre fra dig

Oprettet:
2022-08-01
Ansøgningsfrist:
2022-08-23
Jobtype:
Fuldtid