profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-08-31
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Overlæge (subsidiær afdelingslæge) til anæstesiafsnit for øre-næse-halskirurgi, øjenkirurgi, plastik-, mamma- og kæbekirurgi, OUH

Er det tid til at tage et nyt skridt i din karriere som speciallæge? Så kom og vær med til at udvikle dine kompetencer hos os i Anæstesiafsnittet for øre-næse-halskirurgi, øjenkirurgi, plastik-, mamma- og kæbekirurgi.

Vi har det hele: Et velfungerende afsnit, hvor vi går langt for patienterne og hinanden, og et bredt og komplekst opgavefelt for dig som overlæge/speciallæge. Det rummer blandt andet anæstesi til både børn og voksne, multimorbide og raske patienter og mulighed for at arbejde med anæstesi i højspecialiserede felter som fx cancer cavum oris samt større plastikkirurgiske lap operationer. Vi bedøver endvidere årligt de børn, der er for små eller for syge til at blive bedøvet i privat regi eller i Svendborg. Du vil endvidere få mulighed for at udvikle og fordybe dig i håndteringen af de forventede vanskelige luftveje.
 

Om afsnittet

Som overlæge hos os, bliver du knyttet til anæstesiafsnittet for øre-næse-halskirurgi, øjenkirurgi, plastik-, mamma- og kæbekirurgi (Anæstesi EFZK), som har eget opvågningsafsnit. Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V’s afsnit for hyperbar oxygenterapi indgår også i funktionsområdet. Vi er et relativt lille, velfungerende afsnit med syv til otte faste læger og 30 sygeplejersker med flere. Vi lægger vægt på det gode samarbejde i lægegruppen og faggrupperne imellem. Anæstesi EFZK ledes lokalt af en funktionsledelse bestående af en oversygeplejerske og en ledende overlæge (FL).
 

Mere om opgaven

Som ny overlæge hos os, vil du sammen med afsnittets øvrige overlæger være ansvarlig for funktionsområdets lægelige ledelse. Udover de nævnte muligheder for at fordybe dig i specialet, forventes du også at bidrage med at:

 • Styrke samarbejdsmæssige relationer.
 • Styrke tværfaglighed.
 • Sikre meningsfuld dialog.
 • Omsætte faglige kvalifikationer til kompetent adfærd.
 • Iværksætte hensigtsmæssige og nødvendige aktiviteter.
 • Forandre dig i forhold til nye krav.
 • Sikre kontinuerlig udvikling.

Hvis du har interesse for forskning, vil der også være lejlighed til det.

Du kommer til at indgå i speciallægevagtordningen for klinisk anæstesi (omfatter ikke neuro- og thorax-anæstesi). Vagten er 10-13 skiftet med tilstedeværelsesvagt aften/nat og dobbelt speciallægedækning svarende til dagtiderne i weekend og søgnehelligdage. Vagterne giver dig således mulighed for at vedligeholde dine kompetencer i anæstesispecialets øvrige områder. (weekendtjeneste).

Funktions- og stillingsbeskrivelse kan hentes her (link).
 

Om dig

Du:

 • har specialuddannelse i anæstesiologi.
 • kan dokumentere bred erfaring inden for ovennævnte funktionsområder.
 • har erfaring med og evt. SSAI uddannelsen i børneanæstesi.
 • har en strategisk og visionær tilgang – med blik for nye udviklings- og forskningsmuligheder.
 • formår at etablere stabile og smidige samarbejdsrelationer og anser dem for væsentlige.
 • formår at sætte kollegaernes evner i spil samt facilitere tværfagligt samarbejde.
 • arbejder målrettet med inddragelse af patienter og pårørende.
 • er åben og lydhør i din kommunikation.

 

Din ansøgning

Den faglige bedømmelse skal ske efter Sundhedsstyrelsens regler, idet der vil blive lagt vægt på dine oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de syv lægefaglige roller. Du bedes derfor forholde dig konkret til de syv roller i ansøgningen.


Ansøgere til overlægestillingen skal udfylde vedlagte skema (link) til brug i det faglige bedømmelsesudvalg. Skemaet sendes sammen med ansøgningen.

Ansøgning inkl. relevante bilag sendes elektronisk via link på denne side og stiles til konst. cheflæge Jørgen Fisker, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, OUH.
 

Løn- og ansættelsesforhold samt samtaler

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.
Vi afholder ansættelser den 22. september eller efter aftale.
Tiltrædelse er snarest eller efter nærmere aftale. Vi hører også meget gerne fra dig, selv om du først kan starte på et senere tidspunkt.

 

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte:

 • Ledende overlæge for anæstesiafsnit EFZK Karina Okkels Birk, tlf.: 65 41 51 83
 • Konst. cheflæge, Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Jørgen Fisker, tlf.: 24 64 45 68

 

Mere om Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V

Afsnittet er en del af Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, som er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau og i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger. De kliniske anæstesiafsnit samarbejder med de kirurgiske og andre afdelinger i forbindelse med anæstesiologiske og kirurgiske opgaver, mens intensiv- og opvågningsafsnittene i større eller mindre udstrækning samarbejder med samtlige kliniske afdelinger på hospitalet.

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i 2 hovedafsnit, klinisk anæstesi/opvågningsområdet og intensivområdet.

Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er hospitalets største med omkring 140 læger fordelt på overlæger, afdelingslæger og reservelægestillinger klassificeret som uddannelsesstillinger i specialet. 

Vores forskning er under kraftig udbygning – læs mere om den her.

 

Oprettet:
2022-07-29
Ansøgningsfrist:
2022-08-31
Jobtype:
Fuldtid

Måske kunne du også være interesseret i et af disse: