profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-08-09
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation opslår en stilling som specialkonsulent til området 'forskningsunderstøttelse'. I vores bestræbelse på fortsat at udvikle og professionalisere REHPA som (inter-) nationalt anerkendt og forskningsbaseret videncenter med egen forskningsklinik har vi brug for en kollega med solid indsigt i - og oprigtig interesse for koblingen mellem - forskning, dataindsamling, administrative og juridiske udfordringer, fx i relation til persondata, samt forsknings(-kliniske) praksisser. Du kan meget vel selv være forskeruddannet og have ambitioner i den retning. 

Om stillingen 
Du har flg. ansvarsområder og hovedopgaver: 

 • Forskningsunderstøttelse og forskningsrelateret ledelsesunderstøttelse i REHPA, herunder levere AC-understøttelse til forskningsleder 
 • Administrativ nøgleperson ift. forskningsopgaver og -aktiviteter på SDU, herunder fx at sikre systematisk dokumentation af REHPAs forskningspublikationer og -aktiviteter i PURE samt CV’er og UV-porteføljer i KIT
 • Tovholder på funktionen forskningsunderstøttelse, herunder bl.a. Projekthåndbog, modeller for proces- og projektstyring, kvalitetssikring, strategiudvikling ol.
 • Fagligt ansvar for studentermedhjælper ift. forskningsunderstøttelse 
 • Ad hoc administrative opgaver, fx koordinere overblik/årshjul ift. dels konferencer og seminarer, dels fondsansøgninger
 • Tovholder på juraen ift. rehabiliteringsophold og forskningsbaserede interventioner
 • I samarbejde med datamanager at bidrage til vedligeholdelse af kriterier for datahåndtering, arbejdsgange, projektgodkendelser samt administration af ansøgninger til REHPAs kliniske database, herunder datasøgning og udlevering til eksterne ansøgere
 • Sekretær for REHPAs Advisory Board 
 • Forskningsaktivitet (egen eller understøttende) særligt i relation til PRO og implementering, herunder også bidrage til hjemtagning af eksterne midler til REHPA.

Vores forventninger til dig 
Ikke alle svar er givet på forhånd, og mange opgaver er komplekse. Du drives derfor af en nysgerrighed og jernvilje for at finde løsninger og etablere gennemsigtige, konstruktive procedurer – gerne i samarbejde med kolleger internt og eksternt

 • Du har en relevant kandidatgrad, fx folkesundhedsvidenskab, og gerne en ph.d.-grad
 • Solid erfaring med akademisk arbejde såsom analyse, indstillinger, proces- og produktbeskrivelser, strategiarbejde, projektstyring, implementeringsopgaver, (juridisk og praktiske retningslinjer for) anvendelse af databaser, praktisk og faglig koordinering ol.
 • Solid erfaring med og interesse for/viden om jura ift. (klinisk) forskning
 • Erfaring med forskningsformidling 
 • Stor indsigt i sundhedsvæsenet og forståelse for forskellige interesser og perspektiver, herunder interesse i fagområderne rehabilitering og palliation ved livstruende sygdomme 
 • Erfaring med PRO i forskning og gerne også i praksis Du er selvstændig og handlekraftig, men ved, at samarbejde og godt kollegaskab er nok så vigtige for et godt arbejdsliv 
 • Rutineret bruger af Office, statistikprogrammer, referenceprogrammer ol. 
 • Flere års erfaring fra lignende job i forskningsinstitution og sundhedsområdet.

Vi tilbyder 
REHPA tilbyder et job med mulighed for at udvikle sig fagligt, afvekslende opgaver og gode kolleger. Vi har en uhøjtidelig omgangstone, samtidig med at vi sætter det faglige niveau højt. Organisatorisk vil du være tilknyttet REHPAs fælles Stab og referere til lederen af denne. Der vil være faglig reference til forskningsleder vedr. eventuel involvering i forskningsprojekter.

Løn og ansættelsesvilkår 
Stillingen er fast og på fuld tid ved REHPA, Odense Universitetshospital. Tiltrædelse pr 01.09.2022
For den rette ansøger vil det være muligt at kombinere stillingen med egen forskningstid, brøk efter aftale.
Funktionen har hovedtjenestested hos REHPA i Holbæk og bi-tjenestested hos REHPA i Nyborg. Fordelingen af fremmøde aftales.
Løn ifølge gældende overenskomst. 

Yderligere oplysninger 
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til kontakte stabsleder Charlotte Toft-Petersen på mail charlotte.toft-petersen@rsyd.dk (obs: ferie til 7.8.). 

Ansøgningsfrist 
Ansøgningsfrist er den 9. august 2022. 

Om os 
REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation arbejder for at samle, skabe og dele viden om rehabilitering og palliation til livstruede syge - og for koordinering mellem de to felter gennem hele sygdomsforløb. Målsætningen er, at vores indsatser bidrager til udvikling af fagfelterne, og at de derigennem vil gøre en positiv forskel for mennesker berørt af livstruende sygdom. Det gør vi som medarbejdere drevet af et højt fagligt engagement, empati og professionalisme og i samarbejde med relevante fagligheder og aktører på området. 

En del af REHPAs forskningsaktiviteter gennemføres i vores forskningsklinik i Nyborg. Her modtager vi deltagere fra hele landet på internatophold. De bagvedliggende protokoller rekrutterer fortrinsvis mennesker med kræft og hjertesygdomme., men andre livstruende sygdomme og tilstande kan forekomme. Opholdene finder sted i rammer, der skaber perspektiv, ro og tryghed i en sårbar situation.

REHPA er administrativt forankret ved OUH, Region Syddanmark og tilknyttet Syddansk Universitet som forskningsenhed ved Klinisk Institut. Vi har hovedadresse på OUH – Nyborg Sygehus og kontorfaciliteter i København, Aalborg, Århus og Holbæk. 

Læs mere på www.rehpa.dk.
 

Oprettet:
2022-07-30
Ansøgningsfrist:
2022-08-09
Jobtype:
Fuldtid